திறந்திருக்கும் நேரம்

தி:
9:00 முற்பகல் – 6:30 பிற்பகல்
செ:
9:00 முற்பகல் – 6:30 பிற்பகல்
பு:
9:00 முற்பகல் – 6:30 பிற்பகல்
வி:
9:00 முற்பகல் – 6:30 பிற்பகல்
வெ:
9:00 முற்பகல் – 6:30 பிற்பகல்
சனி:
9:00 முற்பகல் – 8:30 பிற்பகல்
ஞா:
மூடப்பட்டுள்ளது

முகவரி

123, Central road, Colombo 12

விளக்கம்

Welcome to Uniglobe enterprises, we have a wide range of high quality products. Uniglobe enterprises count over 25 years, as a direct importer of all types of weighing instruments such as electronic and mechanical scales. We are located in Colombo, the capital of Sri Lanka. We import high quality products from countries such as China, Taiwan, Japan and Singapore. The company serves the local market on a retail and wholesale basis Island wide. Uniglobe supplies products to most cooperate sectors and Government organizations and NGO.s. All our Weighing machines are approved by the department of Weights & Measures We have an after sales and repair team Island wide to serve the customers problems immediately, we provide after sales service that none can match.

எமது இனையதளத்தினை பார்வையிடவும்

http://www.euniglobe.com/index.php