திறந்திருக்கும் நேரம்

தி:
8:30 முற்பகல் – 5:00 பிற்பகல்
செ:
8:30 முற்பகல் – 5:00 பிற்பகல்
பு:
8:30 முற்பகல் – 5:00 பிற்பகல்
வி:
8:30 முற்பகல் – 5:00 பிற்பகல்
வெ:
8:30 முற்பகல் – 5:00 பிற்பகல்
சனி:
8:30 முற்பகல் – 5:00 பிற்பகல்
ஞா:
மூடப்பட்டுள்ளது

முகவரி

No.352/2C, 2nd Lane Nandasara Mawatha, Hokandara North, Hokandara

விளக்கம்

Total Office Solutions for reasonable rates, Priority to complete on date Highly customer satisfaction, flooring Partitions, Ceilings, Furniture, Window blinds, Painting, Aluminum Partition Doors & windows Stainless steel & Iron works Decoration panels Exterior design and others Interior work, Free site visit and estimate.