திறந்திருக்கும் நேரம்

தி:
9:00 முற்பகல் – 6:00 பிற்பகல்
செ:
9:00 முற்பகல் – 6:00 பிற்பகல்
பு:
9:00 முற்பகல் – 6:00 பிற்பகல்
வி:
9:00 முற்பகல் – 6:00 பிற்பகல்
வெ:
9:00 முற்பகல் – 6:00 பிற்பகல்
சனி:
9:00 முற்பகல் – 4:00 பிற்பகல்
ஞா:
மூடப்பட்டுள்ளது

முகவரி

44 A, Dickmans Road, Colombo 5

விளக்கம்

We ensure top quality products and premium brands, sourcing our products from the world’s leading manufacturers that in turn complement Sri Lankan lifestyle.Our prestigious portfolio of brands include HANSA, Germany’s number one brand for faucets and EAGO, ranked third among China’s top sanitary-ware brands. Adding further value and versatility to our portfolio is EGO, offering a range of Tap-ware and Bath-ware. Our flooring and wall tile range is sourced from the world’s largest tile manufacturer, NEW PEARL CERAMICS. And for the lover of art, we present OLAN, a range of designer tiles from Italy. We’ve taken the middleman out of the equation and deal directly with the manufacturer, ensuring that all our products reach you at the lowest possible price.

எமது இனையதளத்தினை பார்வையிடவும்

http://www.synergyventures.lk/