திறந்திருக்கும் நேரம்

தி:
8:30 முற்பகல் – 5:30 பிற்பகல்
செ:
8:30 முற்பகல் – 5:30 பிற்பகல்
பு:
8:30 முற்பகல் – 5:30 பிற்பகல்
வி:
8:30 முற்பகல் – 5:30 பிற்பகல்
வெ:
8:30 முற்பகல் – 5:30 பிற்பகல்
சனி:
மூடப்பட்டுள்ளது
ஞா:
மூடப்பட்டுள்ளது

முகவரி

No. 60, Dharmapala Mawatha, Colombo 03.

விளக்கம்

Sunshine Holdings PLC is a diversified holding company contributing to ‘nation-building’ by creating value in vital sectors of the Sri Lankan economy – including healthcare, agribusiness, fast-moving consumer goods and renewable energy. The business units comprise of Sunshine Healthcare Lanka Limited, Watawala Plantations PLC, Watawala Tea Ceylon Limited and Sunshine Energy Private Limited which are leaders in their respective sectors, have secured partnerships with top global brands and have won prestigious awards at the national as well as the regional level. The leading brands of the group include Zesta, Healthguard and Watawala Tea. The Estate Management Services Limited (EMS), the agri-business arm of Sunshine Holdings PLC, manages Watawala Plantations, Sri Lanka’s largest palm oil producer.

எமது இனையதளத்தினை பார்வையிடவும்

https://www.sunshineholdings.lk/