Indika Sound TechSuperior Audio Equipment
அங்கத்துவம்
ஜுன் 2016 முதல் உறுப்பினர்
மூடப்பட்டுள்ளது 9:00 முற்பகல் திறக்கிறது
No,344/6a koralawella, Road,Moratuwa
அனைத்து விளம்பரங்களும் Indika Sound Tech இடமிருந்து (18 இல் 1-18)