Authorized ikman.lk agent in Wackwella

அனைத்து விளம்பரங்களும் Sellfast | Wackwella| Technology இடமிருந்து (31 இல் 1-25)

வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-காலி - CCTV Cameras Full Set ( Hikvision/ Dahua)

CCTV Cameras Full Set ( Hikvision/ Dahua)

காலி, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 34,500

வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-அம்பாந்தோட்டை - HIKVISION CCTV Cameras

HIKVISION CCTV Cameras

அம்பாந்தோட்டை, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 39,500

1 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-களுத்துறை - 5MP Dahua CCTV Cameras

5MP Dahua CCTV Cameras

களுத்துறை, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 39,500

1 நாள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-களுத்துறை - CCTV Cameras Installation & Maintainers

CCTV Cameras Installation & Maintainers

களுத்துறை, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

ரூ 3,500

1 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-காலி - Hikvision Full Time Color CCTV Cameras

Hikvision Full Time Color CCTV Cameras

காலி, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 39,500

11 நாட்கள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-காலி - CCTV Cameras Full Set ( Hikvision/ Dahua)

CCTV Cameras Full Set ( Hikvision/ Dahua)

காலி, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 34,500

30 நாட்கள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கொழும்பு - CCTV Cameras

CCTV Cameras

கொழும்பு, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 34,500

30 நாட்கள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கொழும்பு - Office Network & PABX Solution

Office Network & PABX Solution

கொழும்பு, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

ரூ 5,000

34 நாட்கள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-களுத்துறை - Hikvision 2 Mp Full Time Color Cctv Cameras

Hikvision 2 Mp Full Time Color Cctv Cameras

களுத்துறை, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 59,500

35 நாட்கள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-மாத்தறை - HIKVISION FULL TIME COLOR CCTV Cameras

HIKVISION FULL TIME COLOR CCTV Cameras

மாத்தறை, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 54,500

36 நாட்கள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-இரத்தினபுரி - Cctv Cameras Installation Maintainers

Cctv Cameras Installation Maintainers

இரத்தினபுரி, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

ரூ 34,500

36 நாட்கள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-களுத்துறை - CCTV Cameras (HIKVISION-COLOR)

CCTV Cameras (HIKVISION-COLOR)

களுத்துறை, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 64,500

42 நாட்கள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-மாத்தறை - CCTV Cameras

CCTV Cameras

மாத்தறை, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 39,500

42 நாட்கள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-மாத்தறை - CCTV Cameras Full Set

CCTV Cameras Full Set

மாத்தறை, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 49,500

47 நாட்கள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-மாத்தறை - Hikvision 2MP 4CH Full Set

Hikvision 2MP 4CH Full Set

மாத்தறை, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 32,500

49 நாட்கள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-அம்பாந்தோட்டை - Hikvision COLOR CCTV Cameras

Hikvision COLOR CCTV Cameras

அம்பாந்தோட்டை, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 44,500

49 நாட்கள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-அம்பாந்தோட்டை - CCTV Cameras Installation / Maintainers

CCTV Cameras Installation / Maintainers

அம்பாந்தோட்டை, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

49 நாட்கள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-காலி - House Wiring- Repair

House Wiring- Repair

காலி, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

ரூ 1,100

54 நாட்கள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-காலி - Smart CCTV Cameras - WIFI Cameras.

Smart CCTV Cameras - WIFI Cameras.

காலி, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 11,500

54 நாட்கள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-களுத்துறை - HIKVISION full time color Cameras

HIKVISION full time color Cameras

களுத்துறை, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 49,500

54 நாட்கள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-களுத்துறை - CCTV Cameras Full Set

CCTV Cameras Full Set

களுத்துறை, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 49,500

56 நாட்கள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-களுத்துறை - CCTV Cameras Full Set (Hikvision)

CCTV Cameras Full Set (Hikvision)

களுத்துறை, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 49,500

56 நாட்கள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-களுத்துறை - CCTV Cameras Full Set ( Hikvision/ Dahua)

CCTV Cameras Full Set ( Hikvision/ Dahua)

களுத்துறை, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 39,500

58 நாட்கள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கொழும்பு - CCTV Cameras Installation / Maintainers & Repair

CCTV Cameras Installation / Maintainers & Repair

கொழும்பு, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

ரூ 3,500

59 நாட்கள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-காலி - CCTV Cameras Full Set ( Hikvision/ Dahua)

CCTV Cameras Full Set ( Hikvision/ Dahua)

காலி, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 49,500

59 நாட்கள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-காலி - CCTV Cameras Full Set ( Hikvision/ Dahua)

CCTV Cameras Full Set ( Hikvision/ Dahua)

காலி, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 49,500

59 நாட்கள்
பிப்ரவரி 2021 முதல் உறுப்பினர்

தற்பொழுது மூடியுள்ளது
இன்று திறந்திருக்கும்:  7:00 முற்பகல் –  7:00 பிற்பகல்

0778616XXXதொலைப்பேசி இலக்கத்தை பார்க்க அழுத்தவும்
  • 0778616927
மின்னஞ்சல்