Importers & Dealers of Motor Vehicles

அனைத்து விளம்பரங்களும் Sakura International - Kandana இடமிருந்து (6 இல் 1-6)

கார்கள்-கம்பஹா - Toyota Corolla 121 XLi 2006

Toyota Corolla 121 XLi 2006

160,000 km

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, கார்கள்

ரூ 3,790,000

11 நாட்கள்
கார்கள்-கம்பஹா - Toyota Prius 4th Generation "S" 2016

Toyota Prius 4th Generation "S" 2016

63,000 km

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, கார்கள்

ரூ 6,750,000

14 நாட்கள்
கார்கள்-கம்பஹா - Suzuki Wagon R FZ Hybrid 2017

Suzuki Wagon R FZ Hybrid 2017

47,000 km

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, கார்கள்

ரூ 3,585,000

18 நாட்கள்
கார்கள்-கம்பஹா - Nissan Patrol 4WD Jeep 1980

Nissan Patrol 4WD Jeep 1980

126,000 km

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, கார்கள்

ரூ 1,825,000

23 நாட்கள்
கார்கள்-கம்பஹா - Land Rover Discovery Sport Brand New Diesel 2016

Land Rover Discovery Sport Brand New Diesel 2016

93,000 km

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, கார்கள்

ரூ 18,200,000

23 நாட்கள்
கார்கள்-கம்பஹா - Suzuki Wagon R Stingray Safety Package 2015

Suzuki Wagon R Stingray Safety Package 2015

42,000 km

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, கார்கள்

ரூ 3,340,000

46 நாட்கள்

பக்கம் 1 என்ற 1

இப்பொழுது திறந்திருக்கிறது
இன்று திறந்திருக்கும்:  8:00 முற்பகல் –  6:30 பிற்பகல்

237/A,Negambo Road , Nagoda , Kadana

0777372XXXதொலைப்பேசி இலக்கத்தை பார்க்க அழுத்தவும்
  • 0777372212
மின்னஞ்சல்