Driving to the Future

அனைத்து விளம்பரங்களும் Rozi Trading Company (Pvt) Ltd இடமிருந்து (12 இல் 1-12)

கனரக வாகனங்கள்-குருணாகலை - HITACHI EX120 Excavator

HITACHI EX120 Excavator

அங்கத்துவம்

குருணாகலை, கனரக வாகனங்கள்

ரூ 6,750,000

2 நாட்கள்
கனரக வாகனங்கள்-குருணாகலை - YANMAR B27 Excavator

YANMAR B27 Excavator

அங்கத்துவம்

குருணாகலை, கனரக வாகனங்கள்

ரூ 1,850,000

3 நாட்கள்
கனரக வாகனங்கள்-குருணாகலை - TCM FORKLIFT DEISEL 2 Ton

TCM FORKLIFT DEISEL 2 Ton

அங்கத்துவம்

குருணாகலை, கனரக வாகனங்கள்

ரூ 1,150,000

35 நாட்கள்
கனரக வாகனங்கள்-குருணாகலை - KOMATSU PC 60 Excavator

KOMATSU PC 60 Excavator

அங்கத்துவம்

குருணாகலை, கனரக வாகனங்கள்

ரூ 4,750,000

35 நாட்கள்
கனரக வாகனங்கள்-குருணாகலை - MITSUBISHI LOADER WS410

MITSUBISHI LOADER WS410

அங்கத்துவம்

குருணாகலை, கனரக வாகனங்கள்

ரூ 2,950,000

35 நாட்கள்
கனரக வாகனங்கள்-குருணாகலை - Dozer BS3f Mitsubishi

Dozer BS3f Mitsubishi

அங்கத்துவம்

குருணாகலை, கனரக வாகனங்கள்

ரூ 1,850,000

49 நாட்கள்
கனரக வாகனங்கள்-குருணாகலை - NISSAN FORKLIFT 3.5 Tone

NISSAN FORKLIFT 3.5 Tone

அங்கத்துவம்

குருணாகலை, கனரக வாகனங்கள்

ரூ 1,850,000

51 நாட்கள்
கனரக வாகனங்கள்-குருணாகலை - TOYOTA 1 Tone Fork Lift

TOYOTA 1 Tone Fork Lift

அங்கத்துவம்

குருணாகலை, கனரக வாகனங்கள்

ரூ 650,000

54 நாட்கள்
கனரக வாகனங்கள்-குருணாகலை - TCM FORKLIFT 1 Tone Petrol

TCM FORKLIFT 1 Tone Petrol

அங்கத்துவம்

குருணாகலை, கனரக வாகனங்கள்

ரூ 600,000

54 நாட்கள்
கனரக வாகனங்கள்-குருணாகலை - MITSUBISHI Ws410

MITSUBISHI Ws410

அங்கத்துவம்

குருணாகலை, கனரக வாகனங்கள்

ரூ 2,950,000

54 நாட்கள்
கனரக வாகனங்கள்-குருணாகலை - IHI GX25 Excavator

IHI GX25 Excavator

அங்கத்துவம்

குருணாகலை, கனரக வாகனங்கள்

ரூ 1,500,000

54 நாட்கள்
கனரக வாகனங்கள்-குருணாகலை - Yanmar B27 Excavator

Yanmar B27 Excavator

அங்கத்துவம்

குருணாகலை, கனரக வாகனங்கள்

ரூ 1,900,000

54 நாட்கள்

பக்கம் 1 என்ற 1

ஜுன் 2019 முதல் உறுப்பினர்

தற்பொழுது மூடியுள்ளது
இன்று திறந்திருக்கும்:  8:00 முற்பகல் –  5:00 பிற்பகல்

No 56,Dambulla Road.Thorayaya,kurunegala

0766236XXXதொலைப்பேசி இலக்கத்தை பார்க்க அழுத்தவும்
  • 0766236506
மின்னஞ்சல்