திறந்திருக்கும் நேரம்

தி:
9:30 முற்பகல் – 6:30 பிற்பகல்
செ:
9:30 முற்பகல் – 6:30 பிற்பகல்
பு:
9:30 முற்பகல் – 6:30 பிற்பகல்
வி:
9:30 முற்பகல் – 6:30 பிற்பகல்
வெ:
9:30 முற்பகல் – 6:30 பிற்பகல்
சனி:
9:30 முற்பகல் – 4:30 பிற்பகல்
ஞா:
மூடப்பட்டுள்ளது

முகவரி

No 60,Pradeepa mawatha,Maligawatta,Colombo 10

விளக்கம்

Importers And Distributors Of All Kind Of Professional Sound Systems. We've focused all our energy on delighting our customers again and again with the highest quality products, the fastest delivery and good honest advice. Our passion for our customers is what has enabled us to get to where we are today and we have no plans to stop there!