Best Jobs for You

அனைத்து விளம்பரங்களும் OMBC Solutions Careers இடமிருந்து (2 இல் 1-2)

விநியோக அதிகாரிk-கொழும்பு - Part Time Rider යතුරුපැදිකරුවන් (අර්ධ කාලීන)

Part Time Rider යතුරුපැදිකරුවන් (අර්ධ කාලීන)

OMBC Solutions

இலங்கை ரூபா 25,000 - 50,000

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, விநியோக அதிகாரிk

27 நாட்கள்
ஓட்டுனர்-கொழும்பு - Part Time Driver (රියදුරු)

Part Time Driver (රියදුරු)

OMBC Solutions

இலங்கை ரூபா 25,000 - 50,000

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, ஓட்டுனர்

27 நாட்கள்

பக்கம் 1 என்ற 1

இப்பொழுது திறந்திருக்கிறது
இன்று திறந்திருக்கும்:  9:30 முற்பகல் –  6:00 பிற்பகல்

No.275, 2nd Floor, Nawala Road, Nawala

மின்னஞ்சல்