Branded Farm Accessories

அனைத்து விளம்பரங்களும் NP New Incubator இடமிருந்து (21 இல் 1-21)

பண்ணை விலங்குகள்-கேகாலை - Druck

Druck

அங்கத்துவம்

கேகாலை, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 1,500

10 மணித்தியாளம்
விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்-கேகாலை - Incubator

Incubator

அங்கத்துவம்

கேகாலை, விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்

ரூ 45,000

1 நாள்
விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்-கேகாலை - Egg 200 Incubator

Egg 200 Incubator

அங்கத்துவம்

கேகாலை, விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்

ரூ 9,200

1 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கேகாலை - තාරවන් Duck

තාරවන් Duck

அங்கத்துவம்

கேகாலை, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 200

1 நாள்
விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்-கேகாலை - Egg 352 full Automatic incubator

Egg 352 full Automatic incubator

அங்கத்துவம்

கேகாலை, விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்

ரூ 48,500

3 நாட்கள்
விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்-கேகாலை - Egg 180 Full automatic incubator

Egg 180 Full automatic incubator

அங்கத்துவம்

கேகாலை, விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்

ரூ 29,000

3 நாட்கள்
விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்-கேகாலை - Egg 1500 Full Automatic incubator

Egg 1500 Full Automatic incubator

அங்கத்துவம்

கேகாலை, விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்

ரூ 180,000

8 நாட்கள்
விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்-கேகாலை - Egg 180 full automatic incubator

Egg 180 full automatic incubator

அங்கத்துவம்

கேகாலை, விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்

ரூ 29,000

10 நாட்கள்
விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்-கேகாலை - Dog Cage

Dog Cage

அங்கத்துவம்

கேகாலை, விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்

ரூ 34,000

13 நாட்கள்
விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்-கேகாலை - Egg 100 Full automatic incubator

Egg 100 Full automatic incubator

அங்கத்துவம்

கேகாலை, விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்

ரூ 19,900

13 நாட்கள்
விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்-கேகாலை - Egg 180 Full Automatic Incubator

Egg 180 Full Automatic Incubator

அங்கத்துவம்

கேகாலை, விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்

ரூ 29,000

20 நாட்கள்
விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்-கேகாலை - Egg 1056 Full Automatic Incubator

Egg 1056 Full Automatic Incubator

அங்கத்துவம்

கேகாலை, விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்

ரூ 145,000

21 நாட்கள்
விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்-கேகாலை - Dog cage

Dog cage

அங்கத்துவம்

கேகாலை, விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்

ரூ 34,000

21 நாட்கள்
விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்-கேகாலை - Egg 352 Full Automatic Incubator

Egg 352 Full Automatic Incubator

அங்கத்துவம்

கேகாலை, விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்

ரூ 48,000

24 நாட்கள்
விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்-கேகாலை - Egg 60 full automatic incubator

Egg 60 full automatic incubator

அங்கத்துவம்

கேகாலை, விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்

ரூ 14,800

25 நாட்கள்
விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்-கேகாலை - Egg Ful automatic incubator 1500

Egg Ful automatic incubator 1500

அங்கத்துவம்

கேகாலை, விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்

ரூ 180,000

25 நாட்கள்
விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்-கேகாலை - Egg 50 incubator

Egg 50 incubator

அங்கத்துவம்

கேகாலை, விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்

ரூ 4,200

28 நாட்கள்
பண்ணை விலங்குகள்-கேகாலை - Ducks

Ducks

அங்கத்துவம்

கேகாலை, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 200

28 நாட்கள்
விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்-கேகாலை - Egg 352 Full automatic incubator

Egg 352 Full automatic incubator

அங்கத்துவம்

கேகாலை, விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்

ரூ 48,000

29 நாட்கள்
விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்-கேகாலை - Incubator parts

Incubator parts

அங்கத்துவம்

கேகாலை, விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்

ரூ 2,400

32 நாட்கள்
விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்-கேகாலை - Egg 180 Full automatic incubator

Egg 180 Full automatic incubator

அங்கத்துவம்

கேகாலை, விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்

ரூ 29,000

32 நாட்கள்

பக்கம் 1 என்ற 1

மே 2021 முதல் உறுப்பினர்

இப்பொழுது திறந்திருக்கிறது
இன்று திறந்திருக்கும்: 12:00 முற்பகல் – 11:59 பிற்பகல்

A/95 ,Ambulugala, Mawanalla.

0764792XXXதொலைப்பேசி இலக்கத்தை பார்க்க அழுத்தவும்
  • 0764792292
மின்னஞ்சல்