திறந்திருக்கும் நேரம்

தி:
8:30 முற்பகல் – 4:30 பிற்பகல்
செ:
8:30 முற்பகல் – 4:30 பிற்பகல்
பு:
8:30 முற்பகல் – 4:30 பிற்பகல்
வி:
8:30 முற்பகல் – 4:30 பிற்பகல்
வெ:
8:30 முற்பகல் – 4:30 பிற்பகல்
சனி:
மூடப்பட்டுள்ளது
ஞா:
மூடப்பட்டுள்ளது

முகவரி

No.240, Vauxhall Street, Colombo 2

விளக்கம்

Keells, the most dynamic supermarket chain which is a subsidiary of the John Keells Group. John Keells Holdings PLC (JKH) is Sri Lanka’s largest listed company in the Colombo Stock Exchange. Since its modest beginnings as a produce and exchange broker in the early 1870s, JKH has been known to constantly re-invent, re-align and reposition itself in exploring new avenues of growth, and is widely considered as a benchmark of the local economy. Keells has been in operation for more than 27 years, and focuses on offering the freshest produce, wide range of quality products, fabulous savings and a delightful shopping experience, reaching out to a cross section of Sri Lankan consumers. Currently the supermarket chain has 89 outlets in Colombo, Suburbs and key towns in Sri Lanka.

எமது இனையதளத்தினை பார்வையிடவும்

https://www.keellssuper.com/