Driving To The Future

அனைத்து விளம்பரங்களும் Kandy Auto Land இடமிருந்து (6 இல் 1-6)

லொறிகள் மற்றும் டிரக்குகள்-கண்டி - Isuzu 350 MANUAL 6 NUT 2012

Isuzu 350 MANUAL 6 NUT 2012

256,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்

கண்டி, லொறிகள் மற்றும் டிரக்குகள்

ரூ 4,850,000

30 நாட்கள்
லொறிகள் மற்றும் டிரக்குகள்-கண்டி - Mitsubishi Canter Custom Dunnu 2011

Mitsubishi Canter Custom Dunnu 2011

200,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்

கண்டி, லொறிகள் மற்றும் டிரக்குகள்

ரூ 4,450,000

30 நாட்கள்
லொறிகள் மற்றும் டிரக்குகள்-கண்டி - Isuzu 250 Elf 2011

Isuzu 250 Elf 2011

277,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்

கண்டி, லொறிகள் மற்றும் டிரக்குகள்

ரூ 5,400,000

47 நாட்கள்
லொறிகள் மற்றும் டிரக்குகள்-கொழும்பு - Hino Dutro 4WD 2011

Hino Dutro 4WD 2011

300,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, லொறிகள் மற்றும் டிரக்குகள்

ரூ 5,025,000

48 நாட்கள்
லொறிகள் மற்றும் டிரக்குகள்-கொழும்பு - Isuzu 350 Elf 2014

Isuzu 350 Elf 2014

400,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, லொறிகள் மற்றும் டிரக்குகள்

ரூ 4,075,000

55 நாட்கள்
மோட்டார்-கண்டி - Honda PCX A MARK 2015

Honda PCX A MARK 2015

40,000 கி.மீ

கண்டி, மோட்டார்

ரூ 500,000

58 நாட்கள்

பக்கம் 1 என்ற 1

ஏப்ரல் 2018 முதல் உறுப்பினர்

இப்பொழுது திறந்திருக்கிறது
இன்று திறந்திருக்கும்:  8:00 முற்பகல் –  6:00 பிற்பகல்

No.402, Katugastota Road, Kandy