Great Deals. Great Service

அனைத்து விளம்பரங்களும் Jayasinghe Rent A Car இடமிருந்து (27 இல் 1-25)

அறை மற்றும் இணைப்பு வாடகைக்கு-கொழும்பு - Fully Funitured Room For Rent In Boralesgamuwa

Fully Funitured Room For Rent In Boralesgamuwa

படுக்கை: 4, குளியல்: 4

கொழும்பு, அறை மற்றும் இணைப்பு வாடகைக்கு

ரூ 7,000 மாதத்துக்கு

வாடகைக்கு-கொழும்பு - Rent A Car/ Honda Fit GP1

Rent A Car/ Honda Fit GP1

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாடகைக்கு

ரூ 2,900

1 நாள்
வாடகைக்கு-கொழும்பு - Rent A Car/ Suzuki Alto New

Rent A Car/ Suzuki Alto New

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாடகைக்கு

ரூ 1,700

7 நாட்கள்
வாடகைக்கு-கொழும்பு - Rent A Car/Suzuki Wagon r New

Rent A Car/Suzuki Wagon r New

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாடகைக்கு

ரூ 2,800

7 நாட்கள்
வாடகைக்கு-கொழும்பு - Rent A car/ Buddy van

Rent A car/ Buddy van

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாடகைக்கு

ரூ 2,500

10 நாட்கள்
வாடகைக்கு-கொழும்பு - Rent A Car/ wagon r Stingray

Rent A Car/ wagon r Stingray

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாடகைக்கு

ரூ 2,700

10 நாட்கள்
வாடகைக்கு-கொழும்பு - Rent A Car/Suzuki Every van

Rent A Car/Suzuki Every van

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாடகைக்கு

பேசித்தீர்மானிக்கலாம்

13 நாட்கள்
வாடகைக்கு-கொழும்பு - Rent A Car/ Buddy Van 7 Seats

Rent A Car/ Buddy Van 7 Seats

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாடகைக்கு

ரூ 2,500

18 நாட்கள்
வாடகைக்கு-கொழும்பு - Rent A Car/wagon R New

Rent A Car/wagon R New

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாடகைக்கு

ரூ 3,000

23 நாட்கள்
வாடகைக்கு-கொழும்பு - Rent A Car/ Toyota Aqua

Rent A Car/ Toyota Aqua

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாடகைக்கு

ரூ 2,900

25 நாட்கள்
வாடகைக்கு-கொழும்பு - Rent A Car/Alto new

Rent A Car/Alto new

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாடகைக்கு

பேசித்தீர்மானிக்கலாம்

26 நாட்கள்
வாடகைக்கு-கொழும்பு - Rent A Car/ Suzuki Alto New

Rent A Car/ Suzuki Alto New

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாடகைக்கு

ரூ 1,900

29 நாட்கள்
வாடகைக்கு-கொழும்பு - Rent Car/ Suzuki Every Buddy Van

Rent Car/ Suzuki Every Buddy Van

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாடகைக்கு

ரூ 2,750

29 நாட்கள்
வாடகைக்கு-கொழும்பு - Rent A Car/Alto New

Rent A Car/Alto New

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாடகைக்கு

ரூ 1,900

31 நாட்கள்
வாடகைக்கு-கொழும்பு - Rent A Car/Wagon R New

Rent A Car/Wagon R New

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாடகைக்கு

ரூ 2,900

32 நாட்கள்
வாடகைக்கு-கொழும்பு - Rent A Car/KDH Hiroop Van

Rent A Car/KDH Hiroop Van

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாடகைக்கு

ரூ 175,000

33 நாட்கள்
வாடகைக்கு-கொழும்பு - Rent A Car/Toyota Aqua

Rent A Car/Toyota Aqua

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாடகைக்கு

ரூ 3,000

33 நாட்கள்
வாடகைக்கு-கொழும்பு - Rent A Car/ Susuki Every Buddy Van

Rent A Car/ Susuki Every Buddy Van

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாடகைக்கு

ரூ 60,000

35 நாட்கள்
வாடகைக்கு-கொழும்பு - Rent A Car/Toyota Aqua

Rent A Car/Toyota Aqua

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாடகைக்கு

ரூ 3,000

38 நாட்கள்
வாடகைக்கு-கொழும்பு - Rent A Car/ Wagon R

Rent A Car/ Wagon R

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாடகைக்கு

ரூ 2,900

40 நாட்கள்
வாடகைக்கு-கொழும்பு - Rent A Car /Toyota Aqua

Rent A Car /Toyota Aqua

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாடகைக்கு

ரூ 3,000

40 நாட்கள்
வாடகைக்கு-கொழும்பு - Rent A Car/ Wagon R New

Rent A Car/ Wagon R New

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாடகைக்கு

ரூ 2,900

47 நாட்கள்
வாடகைக்கு-கொழும்பு - Rent A Car/Suzuki Wagon R New

Rent A Car/Suzuki Wagon R New

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாடகைக்கு

ரூ 3,000

49 நாட்கள்
வாடகைக்கு-கொழும்பு - Rent A Car Honda Fit GP1

Rent A Car Honda Fit GP1

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாடகைக்கு

ரூ 2,850

50 நாட்கள்
வாடகைக்கு-கொழும்பு - Rent A Car/Suzuki Alto

Rent A Car/Suzuki Alto

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாடகைக்கு

ரூ 1,800

58 நாட்கள்
ஆகஸ்ட் 2018 முதல் உறுப்பினர்

இப்பொழுது திறந்திருக்கிறது
இன்று திறந்திருக்கும்: 12:00 முற்பகல் – 11:59 பிற்பகல்

No.74/5B, Ambillawaththa Road, Boralesgamuwa

வரைபடத்தில் காண்க