Choose Your Dream Bike

அனைத்து விளம்பரங்களும் Jayasinghe Motors இடமிருந்து (13 இல் 1-13)

மோட்டார்-மாத்தளை - Honda Dio 2016

Honda Dio 2016

27,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்

மாத்தளை, மோட்டார்

ரூ 290,000

1 நாள்
மோட்டார்-மாத்தளை - Bajaj Platina nomal 2009

Bajaj Platina nomal 2009

40,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்

மாத்தளை, மோட்டார்

ரூ 80,000

1 நாள்
மோட்டார்-மாத்தளை - Honda MD 90 2000

Honda MD 90 2000

35,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்

மாத்தளை, மோட்டார்

ரூ 70,000

1 நாள்
மோட்டார்-மாத்தளை - Bajaj Pulsar 135 2016

Bajaj Pulsar 135 2016

20,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்

மாத்தளை, மோட்டார்

ரூ 240,000

1 நாள்
மோட்டார்-மாத்தளை - Suzuki SX 50 1993

Suzuki SX 50 1993

40,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்

மாத்தளை, மோட்டார்

ரூ 45,000

3 நாட்கள்
மோட்டார்-மாத்தளை - Yamaha FZ S 2018

Yamaha FZ S 2018

20,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்

மாத்தளை, மோட்டார்

ரூ 425,000

3 நாட்கள்
மோட்டார்-மாத்தளை - TVS Scooty Pep+ 2010

TVS Scooty Pep+ 2010

35,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்

மாத்தளை, மோட்டார்

ரூ 70,000

4 நாட்கள்
மோட்டார்-மாத்தளை - Hero Pleasure 2015

Hero Pleasure 2015

30,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்

மாத்தளை, மோட்டார்

ரூ 185,000

4 நாட்கள்
மோட்டார்-மாத்தளை - Yamaha FZ S 2014

Yamaha FZ S 2014

35,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்

மாத்தளை, மோட்டார்

ரூ 290,000

4 நாட்கள்
மோட்டார்-மாத்தளை - Bajaj Discover 125 2016

Bajaj Discover 125 2016

35,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்

மாத்தளை, மோட்டார்

ரூ 275,000

8 நாட்கள்
மோட்டார்-மாத்தளை - Honda Dio 2017

Honda Dio 2017

20,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்

மாத்தளை, மோட்டார்

ரூ 290,000

13 நாட்கள்
மோட்டார்-மாத்தளை - Honda Dio 2018

Honda Dio 2018

10,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்

மாத்தளை, மோட்டார்

ரூ 325,000

13 நாட்கள்
மோட்டார்-மாத்தளை - Honda Grazia 2019

Honda Grazia 2019

22,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்

மாத்தளை, மோட்டார்

ரூ 350,000

15 நாட்கள்

பக்கம் 1 என்ற 1

இப்பொழுது திறந்திருக்கிறது
இன்று திறந்திருக்கும்:  8:00 முற்பகல் –  5:00 பிற்பகல்

937/A, Tronco Road, Aluvihare

மின்னஞ்சல்