Phones for You

அனைத்து விளம்பரங்களும் Dream Mobile இடமிருந்து (778 இல் 1-25)

கையடக்க தொலைபேசிகள்-கொழும்பு - Samsung Galaxy M20 3GB|32GB (Used)

Samsung Galaxy M20 3GB|32GB (Used)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கையடக்க தொலைபேசிகள்

ரூ 19,500

7 மணித்தியாளம்
கையடக்க தொலைபேசிகள்-கொழும்பு - Samsung Galaxy M02s 32GB (New)

Samsung Galaxy M02s 32GB (New)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கையடக்க தொலைபேசிகள்

ரூ 25,100

கையடக்க தொலைபேசிகள்-கொழும்பு - Xiaomi Redmi 9 4GB|64GB (New)

Xiaomi Redmi 9 4GB|64GB (New)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கையடக்க தொலைபேசிகள்

ரூ 31,300

14 மணித்தியாளம்
கையடக்க தொலைபேசிகள்-கொழும்பு - Apple iPhone 11 64GB (Used)

Apple iPhone 11 64GB (Used)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கையடக்க தொலைபேசிகள்

ரூ 129,500

14 மணித்தியாளம்
கையடக்க தொலைபேசிகள்-கொழும்பு - Apple iPhone 7 Plus 128GB (Used)

Apple iPhone 7 Plus 128GB (Used)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கையடக்க தொலைபேசிகள்

ரூ 66,500

14 மணித்தியாளம்
கையடக்க தொலைபேசிகள்-கொழும்பு - Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6GB|64GB (New)

Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6GB|64GB (New)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கையடக்க தொலைபேசிகள்

ரூ 56,300

15 மணித்தியாளம்
கையடக்க தொலைபேசிகள்-கொழும்பு - Samsung Galaxy M02s 3GB|32GB (New)

Samsung Galaxy M02s 3GB|32GB (New)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கையடக்க தொலைபேசிகள்

ரூ 25,300

19 மணித்தியாளம்
கையடக்க தொலைபேசிகள்-கொழும்பு - Samsung M02 3GB|32GB (New)

Samsung M02 3GB|32GB (New)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கையடக்க தொலைபேசிகள்

ரூ 22,300

19 மணித்தியாளம்
கையடக்க தொலைபேசிகள்-கொழும்பு - Samsung Galaxy S10 Plus 128GB (Used)

Samsung Galaxy S10 Plus 128GB (Used)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கையடக்க தொலைபேசிகள்

ரூ 88,500

19 மணித்தியாளம்
கையடக்க தொலைபேசிகள்-கொழும்பு - Apple iPhone XS Max 64GB (Used)

Apple iPhone XS Max 64GB (Used)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கையடக்க தொலைபேசிகள்

ரூ 128,500

19 மணித்தியாளம்
கையடக்க தொலைபேசிகள்-கொழும்பு - Samsung Galaxy M02 3GB|32GB (New)

Samsung Galaxy M02 3GB|32GB (New)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கையடக்க தொலைபேசிகள்

ரூ 22,000

கையடக்க தொலைபேசிகள்-கொழும்பு - Nokia 105 Dual Sim (New)

Nokia 105 Dual Sim (New)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கையடக்க தொலைபேசிகள்

ரூ 3,700

1 நாள்
கையடக்க தொலைபேசிகள்-கொழும்பு - Samsung Galaxy A71 8GB|128GB (Used)

Samsung Galaxy A71 8GB|128GB (Used)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கையடக்க தொலைபேசிகள்

ரூ 67,500

1 நாள்
கையடக்க தொலைபேசிகள்-கொழும்பு - Apple iPhone X 64GB (Used)

Apple iPhone X 64GB (Used)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கையடக்க தொலைபேசிகள்

ரூ 87,500

1 நாள்
கையடக்க தொலைபேசிகள்-கொழும்பு - Apple iPhone 7 32GB (Used)

Apple iPhone 7 32GB (Used)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கையடக்க தொலைபேசிகள்

ரூ 35,500

1 நாள்
கையடக்க தொலைபேசிகள்-கொழும்பு - Samsung Galaxy M02 2GB|32GB (New)

Samsung Galaxy M02 2GB|32GB (New)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கையடக்க தொலைபேசிகள்

ரூ 19,999

1 நாள்
கையடக்க தொலைபேசிகள்-கொழும்பு - Apple iPhone 7 128GB (Used)

Apple iPhone 7 128GB (Used)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கையடக்க தொலைபேசிகள்

ரூ 41,500

1 நாள்
கையடக்க தொலைபேசிகள்-கொழும்பு - Apple iPhone XS Max 64GB (Used)

Apple iPhone XS Max 64GB (Used)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கையடக்க தொலைபேசிகள்

ரூ 123,500

1 நாள்
கையடக்க தொலைபேசிகள்-கொழும்பு - Apple iPhone 6S 64GB (Used)

Apple iPhone 6S 64GB (Used)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கையடக்க தொலைபேசிகள்

ரூ 31,500

2 நாட்கள்
கையடக்க தொலைபேசிகள்-கொழும்பு - Apple iPhone 6 64GB (Used)

Apple iPhone 6 64GB (Used)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கையடக்க தொலைபேசிகள்

ரூ 26,500

2 நாட்கள்
கையடக்க தொலைபேசிகள்-கொழும்பு - Apple iPhone 7 128GB (Used)

Apple iPhone 7 128GB (Used)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கையடக்க தொலைபேசிகள்

ரூ 45,500

2 நாட்கள்
கையடக்க தொலைபேசிகள்-கொழும்பு - Samsung Galaxy M02 2GB|32GB (New)

Samsung Galaxy M02 2GB|32GB (New)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கையடக்க தொலைபேசிகள்

ரூ 19,999

2 நாட்கள்
கையடக்க தொலைபேசிகள்-கொழும்பு - Samsung Galaxy A21s 4GB|64GB (New)

Samsung Galaxy A21s 4GB|64GB (New)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கையடக்க தொலைபேசிகள்

ரூ 36,500

2 நாட்கள்
கையடக்க தொலைபேசிகள்-கொழும்பு - Samsung Galaxy M02s 3GB|32GB (New)

Samsung Galaxy M02s 3GB|32GB (New)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கையடக்க தொலைபேசிகள்

ரூ 25,100

2 நாட்கள்
கையடக்க தொலைபேசிகள்-கொழும்பு - Nokia C2 16GB (New)

Nokia C2 16GB (New)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கையடக்க தொலைபேசிகள்

ரூ 15,500

2 நாட்கள்
ஏப்ரல் 2020 முதல் உறுப்பினர்

இப்பொழுது திறந்திருக்கிறது
இன்று திறந்திருக்கும்:  6:00 முற்பகல் – 10:00 பிற்பகல்

No,44/2, Baron Thilakanada Mawatha, Mulleriyawa

0763426XXXதொலைப்பேசி இலக்கத்தை பார்க்க அழுத்தவும்
  • 0763426099
மின்னஞ்சல்