திறந்திருக்கும் நேரம்

தி:
10:00 முற்பகல் – 5:30 பிற்பகல்
செ:
10:00 முற்பகல் – 5:30 பிற்பகல்
பு:
10:00 முற்பகல் – 5:30 பிற்பகல்
வி:
10:00 முற்பகல் – 5:30 பிற்பகல்
வெ:
10:00 முற்பகல் – 5:30 பிற்பகல்
சனி:
10:00 முற்பகல் – 5:30 பிற்பகல்
ஞா:
10:00 முற்பகல் – 5:00 பிற்பகல்

முகவரி

3/01, Majestic City, Bambalapity, Colombo 04

விளக்கம்

We've focused all our energy on delighting our customers again and again with the highest quality products, the fastest delivery and good honest advice. Our passion for our customers is what has enabled us to get to where we are today and we have no plans to stop there!

எமது இனையதளத்தினை பார்வையிடவும்

https://ikman.lk