Best Products for You

அனைத்து விளம்பரங்களும் Dinu Music Shop இடமிருந்து (77 இல் 1-25)

வாத்தியக் கருவிகள்-கம்பஹா - Cajon box

Cajon box

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 12,500

1 நாள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கம்பஹா - Yamaha TRBX305

Yamaha TRBX305

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 83,500

2 நாட்கள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கம்பஹா - Yamaha TRBX505

Yamaha TRBX505

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 115,000

2 நாட்கள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கம்பஹா - Lp Cowbell

Lp Cowbell

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 11,500

4 நாட்கள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கம்பஹா - Bass Drum

Bass Drum

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 10,000

4 நாட்கள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கம்பஹா - Bongo Drums

Bongo Drums

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 3,500

4 நாட்கள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கம்பஹா - Electric guitar

Electric guitar

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 16,000

4 நாட்கள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கம்பஹா - Super Lark Violin

Super Lark Violin

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 9,000

4 நாட்கள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கம்பஹா - Junior Drums

Junior Drums

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 28,500

11 நாட்கள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கம்பஹா - Yamaha RBX 775

Yamaha RBX 775

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 85,000

16 நாட்கள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கம்பஹா - PD 9 Tom

PD 9 Tom

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 9,000

17 நாட்கள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கம்பஹா - Acoustic Guitar

Acoustic Guitar

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 14,500

18 நாட்கள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கம்பஹா - Acoustic guitars

Acoustic guitars

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 12,500

18 நாட்கள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கம்பஹா - Yamaha F51

Yamaha F51

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 25,500

18 நாட்கள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கம்பஹா - Yamaha PSR E273

Yamaha PSR E273

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 31,500

18 நாட்கள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கம்பஹா - Yamaha PSR E463

Yamaha PSR E463

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 65,000

18 நாட்கள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கம்பஹா - BC Rich Electric Guitar

BC Rich Electric Guitar

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 36,500

19 நாட்கள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கம்பஹா - Djembe

Djembe

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 14,500

19 நாட்கள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கம்பஹா - Acoustic Drum Set

Acoustic Drum Set

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 66,500

19 நாட்கள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கம்பஹா - Yamaha C40

Yamaha C40

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 19,000

22 நாட்கள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கம்பஹா - Drum set Junior

Drum set Junior

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 38,500

28 நாட்கள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கம்பஹா - Junior Drum set Brand New

Junior Drum set Brand New

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 28,500

28 நாட்கள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கம்பஹா - Arabic Darbuka with stand

Arabic Darbuka with stand

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 31,000

28 நாட்கள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கம்பஹா - Bass Guitar

Bass Guitar

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 30,500

28 நாட்கள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கம்பஹா - Dholky

Dholky

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 7,500

30 நாட்கள்

தற்பொழுது மூடியுள்ளது
நாளை திறந்திருக்கும்:  9:30 முற்பகல் –  8:30 பிற்பகல்

New Kandy Road,Siyabalape Junction Biyagama.

0777697XXXதொலைப்பேசி இலக்கத்தை பார்க்க அழுத்தவும்
  • 0777697989
மின்னஞ்சல்