Quality and Reliable Motor Vehicles

அனைத்து விளம்பரங்களும் Dasanayake Auto Traders இடமிருந்து (4 இல் 1-4)

வேன்கள்-கம்பஹா - Toyota Hiace KDH Super GL 2011

Toyota Hiace KDH Super GL 2011

93,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வேன்கள்

ரூ 8,500,000

முதல் விளம்பரம்
வேன்கள்-கம்பஹா - Toyota Hiace KDH Super GL 2011

Toyota Hiace KDH Super GL 2011

93,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வேன்கள்

ரூ 8,500,000

வேன்கள்-கம்பஹா - Toyota Hiace KDH 223B GL 2017

Toyota Hiace KDH 223B GL 2017

73,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வேன்கள்

ரூ 9,850,000

வாகன உதிரிப்பாகங்கள் மற்றும் துணைக்கருவிகள்-கம்பஹா - KDH Door Panel

KDH Door Panel

கம்பஹா, வாகன உதிரிப்பாகங்கள் மற்றும் துணைக்கருவிகள்

ரூ 20,000

17 நாட்கள்
வாகன உதிரிப்பாகங்கள் மற்றும் துணைக்கருவிகள்-கம்பஹா - KDH Tail Lights

KDH Tail Lights

கம்பஹா, வாகன உதிரிப்பாகங்கள் மற்றும் துணைக்கருவிகள்

ரூ 5,000

46 நாட்கள்

பக்கம் 1 என்ற 1

தற்பொழுது மூடியுள்ளது
இன்று திறந்திருக்கும்:  9:00 முற்பகல் –  5:00 பிற்பகல்

391/A Ambagahamula junction,Nilpanagoda,Minuwangoda

மின்னஞ்சல்