Drive your dream vehicle

அனைத்து விளம்பரங்களும் Damitha Thamel இடமிருந்து (4 இல் 1-4)

லொறிகள் மற்றும் டிரக்குகள்-கம்பஹா - Tata Dimo Batta EX2 2013

Tata Dimo Batta EX2 2013

64,523 கி.மீ

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, லொறிகள் மற்றும் டிரக்குகள்

ரூ 1,035,000

7 நாட்கள்
லொறிகள் மற்றும் டிரக்குகள்-கம்பஹா - Tata Dimo Batta EX 2011

Tata Dimo Batta EX 2011

85,232 கி.மீ

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, லொறிகள் மற்றும் டிரக்குகள்

ரூ 865,000

9 நாட்கள்

buying Every Tipe of vehicle

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, கார்கள்

12 நாட்கள்
லொறிகள் மற்றும் டிரக்குகள்-கம்பஹா - Mahindra Bolero plus 2011

Mahindra Bolero plus 2011

78,563 கி.மீ

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, லொறிகள் மற்றும் டிரக்குகள்

ரூ 1,865,000

53 நாட்கள்

பக்கம் 1 என்ற 1

இப்பொழுது திறந்திருக்கிறது
இன்று திறந்திருக்கும்:  9:00 முற்பகல் –  5:00 பிற்பகல்

240, Boralassa, Wennaappuwa

0777006XXXதொலைப்பேசி இலக்கத்தை பார்க்க அழுத்தவும்
  • 0777006247
மின்னஞ்சல்