திறந்திருக்கும் நேரம்

தி:
8:30 முற்பகல் – 5:30 பிற்பகல்
செ:
8:30 முற்பகல் – 5:30 பிற்பகல்
பு:
8:30 முற்பகல் – 5:30 பிற்பகல்
வி:
8:30 முற்பகல் – 5:30 பிற்பகல்
வெ:
8:30 முற்பகல் – 5:30 பிற்பகல்
சனி:
8:30 முற்பகல் – 5:30 பிற்பகல்
ஞா:
8:30 முற்பகல் – 5:30 பிற்பகல்

முகவரி

No.787/G/G, Nawa City Building, New Kandy Road, Malabe

விளக்கம்

Centum Network Technologies (Pvt) Ltd is a registered company in Sri Lanka which specialize in Network & infrastructure solutions, services & consultancy. We provide reliable and professional IT support to our customers, but more importantly, we believe each of our customers’ needs a solution based on their needs, not a one-size-fits-all package, each of our customers deserve flexible IT plans that fit their budget.

எமது இனையதளத்தினை பார்வையிடவும்

http://centumnet.com/