Where Dreams Come Home

அனைத்து விளம்பரங்களும் BR Property Agents இடமிருந்து (104 இல் 1-25)

வீடுகள் விற்பனைக்கு-கொழும்பு - Two Unit House For Sale In Dehiwala.

Two Unit House For Sale In Dehiwala.

படுக்கை: 4, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 26,500,000

வீடுகள் விற்பனைக்கு-கொழும்பு - House for Sale In Dehiwala Land Price

House for Sale In Dehiwala Land Price

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 30,500,000

1 நாள்
வீடுகள் விற்பனைக்கு-கொழும்பு - House for Sale in Dehiwala

House for Sale in Dehiwala

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 10,500,000

1 நாள்
வீடுகள் விற்பனைக்கு-கொழும்பு - 3 Story House For Sale In Dehiwala

3 Story House For Sale In Dehiwala

படுக்கை: 6, குளியல்: 4

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 50,000,000

1 நாள்
வீடுகள் விற்பனைக்கு-கொழும்பு - House for Sale in Dehiwala

House for Sale in Dehiwala

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 13,500,000

1 நாள்
வீடுகள் விற்பனைக்கு-கொழும்பு - Three Story House For Sale In Dehiwala

Three Story House For Sale In Dehiwala

படுக்கை: 4, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 15,500,000

1 நாள்
வீடுகள் விற்பனைக்கு-கொழும்பு - House For Sale In Dehiwala

House For Sale In Dehiwala

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 36,000,000

1 நாள்
வீடுகள் விற்பனைக்கு-கொழும்பு - House For Sale In Dehiwala

House For Sale In Dehiwala

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 23,000,000

1 நாள்
வீடுகள் விற்பனைக்கு-கொழும்பு - Three Unit House For Sale In Dehiwala

Three Unit House For Sale In Dehiwala

படுக்கை: 9, குளியல்: 7

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 55,000,000

1 நாள்
வீடுகள் விற்பனைக்கு-கொழும்பு - 2 Unit House For Sale In Mount Lavinia

2 Unit House For Sale In Mount Lavinia

படுக்கை: 4, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 22,000,000

1 நாள்
வீடுகள் விற்பனைக்கு-கொழும்பு - House For Sale In Dehiwala

House For Sale In Dehiwala

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 9,000,000

1 நாள்
வீடுகள் விற்பனைக்கு-கொழும்பு - House For Sale In Dehiwala

House For Sale In Dehiwala

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 26,000,000

33 நாட்கள்
வீடுகள் விற்பனைக்கு-கொழும்பு - House For Sale In Dehiwala

House For Sale In Dehiwala

படுக்கை: 4, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 12,000,000

33 நாட்கள்
குடியிருப்புகள் விற்பனைக்கு-கொழும்பு - Apartment for Sale in Dehiwala

Apartment for Sale in Dehiwala

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, குடியிருப்புகள் விற்பனைக்கு

ரூ 30,000,000

41 நாட்கள்
வீடுகள் விற்பனைக்கு-கொழும்பு - House For Sale In Dehiwala.

House For Sale In Dehiwala.

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 42,500,000

41 நாட்கள்
வீடுகள் விற்பனைக்கு-கொழும்பு - House For Sale In Kolonnawa.

House For Sale In Kolonnawa.

படுக்கை: 6, குளியல்: 5

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 29,000,000

42 நாட்கள்
வீடுகள் விற்பனைக்கு-கொழும்பு - House For Sale In Dehiwala.

House For Sale In Dehiwala.

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 38,000,000

42 நாட்கள்
வீடுகள் விற்பனைக்கு-கொழும்பு - Two Story House For Sale In Dehiwala

Two Story House For Sale In Dehiwala

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 38,000,000

42 நாட்கள்
வீடுகள் விற்பனைக்கு-கொழும்பு - House For Sale In Dehiwala

House For Sale In Dehiwala

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 33,000,000

42 நாட்கள்
வீடுகள் விற்பனைக்கு-கொழும்பு - House For Sale In Kalubowila, Dehiwala

House For Sale In Kalubowila, Dehiwala

படுக்கை: 5, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 40,000,000

42 நாட்கள்
வீடுகள் விற்பனைக்கு-கொழும்பு - Three Unit House For Sale In Dehiwala

Three Unit House For Sale In Dehiwala

படுக்கை: 8, குளியல்: 7

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 52,500,000

42 நாட்கள்
வீடுகள் விற்பனைக்கு-கொழும்பு - House For Sale In Dehiwala

House For Sale In Dehiwala

படுக்கை: 5, குளியல்: 4

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 45,000,000

42 நாட்கள்
வீடுகள் விற்பனைக்கு-கொழும்பு - House For Sale In Dehiwala

House For Sale In Dehiwala

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 13,000,000

42 நாட்கள்
வீடுகள் விற்பனைக்கு-கொழும்பு - House For Sale In Dehiwala

House For Sale In Dehiwala

படுக்கை: 4, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 30,000,000

42 நாட்கள்
வீடுகள் விற்பனைக்கு-கொழும்பு - House for Sale in Mount Lavinia

House for Sale in Mount Lavinia

படுக்கை: 5, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 36,000,000

42 நாட்கள்
டிசம்பர் 2018 முதல் உறுப்பினர்

இப்பொழுது திறந்திருக்கிறது
இன்று திறந்திருக்கும்: 12:00 முற்பகல் – 11:59 பிற்பகல்

Prathibimbarama Road Kalubowila Dehiwala.

0771353XXXதொலைப்பேசி இலக்கத்தை பார்க்க அழுத்தவும்
  • 0771353564
மின்னஞ்சல்