Driving to the Future

அனைத்து விளம்பரங்களும் Autoraj Cars (PVT) Ltd இடமிருந்து (9 இல் 1-9)

கார்கள்-கொழும்பு - Suzuki Spacia 2016

Suzuki Spacia 2016

52,000 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 3,575,000

6 நாட்கள்
கார்கள்-கொழும்பு - Suzuki Wagon R Stingray 2015

Suzuki Wagon R Stingray 2015

48,000 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 3,590,000

13 நாட்கள்
கார்கள்-கொழும்பு - Suzuki Wagon R Stingray 2014

Suzuki Wagon R Stingray 2014

54,000 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 3,590,000

13 நாட்கள்
கார்கள்-கொழும்பு - Toyota Aqua G Grade 2012

Toyota Aqua G Grade 2012

90,000 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 4,175,000

20 நாட்கள்
கார்கள்-கொழும்பு - Suzuki Wagon R FX 2017

Suzuki Wagon R FX 2017

23,000 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 3,650,000

22 நாட்கள்
கார்கள்-கொழும்பு - Suzuki Wagon R Stingray 2014

Suzuki Wagon R Stingray 2014

53,000 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 3,590,000

22 நாட்கள்
கார்கள்-கொழும்பு - Suzuki Wagon R FX 2017

Suzuki Wagon R FX 2017

27,500 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 3,650,000

38 நாட்கள்
கார்கள்-கொழும்பு - Suzuki Wagon R Stingray 2015

Suzuki Wagon R Stingray 2015

52,150 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 3,490,000

50 நாட்கள்
கார்கள்-கொழும்பு - Suzuki Wagon R Stingray 2014

Suzuki Wagon R Stingray 2014

57,000 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 3,425,000

50 நாட்கள்

பக்கம் 1 என்ற 1

இப்பொழுது திறந்திருக்கிறது
இன்று திறந்திருக்கும்:  9:00 முற்பகல் –  6:00 பிற்பகல்

Dutugemunu Street ,Kohuwala

0771119XXXதொலைப்பேசி இலக்கத்தை பார்க்க அழுத்தவும்
  • 0771119898
மின்னஞ்சல்