காட்டும் 1-25 of 44 விளம்பரங்கள்

இலங்கை உள் மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-குருணாகலை - net house සෙවණ නිවාසයක්
net house සෙවණ නිවාසයක්

குருணாகலை, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 50,000

6 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - Coco Peat
Coco Peat

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 1,000

8 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-புத்தளம் - Vanila Beans
Vanila Beans

புத்தளம், மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 70,000

12 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கொழும்பு - නොමිලේ වටුකුකුල් පොහොර - හාවන්
නොමිලේ වටුකුකුල් පොහොර - හාවන්

கொழும்பு, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 10

13 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-மாத்தளை - Agricultural Project Planing Program
Agricultural Project Planing Program

மாத்தளை, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 10,000

15 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கண்டி - කුකුල් පොහොර
කුකුල් පොහොර

கண்டி, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 10

19 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - සෙවන ගෟහ සෑදීම
සෙවන ගෟහ සෑදීම

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 190

19 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - Coco Peat (කොහුබත් කුඩු)
Coco Peat (කොහුබත් කුඩු)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 18

19 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - Coconut Oil
Coconut Oil

கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 330

19 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கொழும்பு - Kordel's Royal Jelly 1000mg
Kordel's Royal Jelly 1000mg

கொழும்பு, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 12,000

20 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - කර දහයියා (Paddy Seeds Charcoal)
කර දහයියා (Paddy Seeds Charcoal)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 35

21 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - Charcoal (පිරිසිදු අඟුරු )
Charcoal (පිරිසිදු අඟුරු )

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 50

21 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - Coconut Husk Chips (පොල් ලෙලි චිප්ස්)
Coconut Husk Chips (පොල් ලෙලි චිප්ස්)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 50

21 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - Cow Dung (ගාල් ගොම කුඩු)
Cow Dung (ගාල් ගොම කුඩු)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 60

23 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-இரத்தினபுரி - කුකුළු පොහොර
කුකුළු පොහොර

இரத்தினபுரி, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 100

23 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கொழும்பு - Terminalia catappa
Terminalia catappa

கொழும்பு, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 175

26 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-காலி - Black Pepper & White
Black Pepper & White

காலி, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 635

28 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கொழும்பு - Tea Packs
Tea Packs

கொழும்பு, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 650

31 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கொழும்பு - Black Beetle Trap
Black Beetle Trap

கொழும்பு, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 595

32 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கொழும்பு - Weevils trap
Weevils trap

கொழும்பு, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 550

32 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-காலி - Kos gedi
Kos gedi

காலி, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 50

36 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கண்டி - "sadikka"/nutmeg
"sadikka"/nutmeg

கண்டி, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 750

37 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-மாத்தறை - Surasa food products
Surasa food products

மாத்தறை, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 27

38 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கண்டி - උසස් ගුණාත්මයෙන් යුතු කාබනිකපොහොර
උසස් ගුණාත්මයෙන් යුතු කාබනිකපොහොර

அங்கத்துவம்கண்டி, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 1,200

38 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - Compost
Compost

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 250

39 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்