காட்டும் 1-25 of 183 விளம்பரங்கள்

இரத்தினபுரி உள் நிலம்

நிலம்-இரத்தினபுரி - Valuable Commercial Land In Kuruwita
Valuable Commercial Land In Kuruwita

220.0 பேர்ச்

இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 700,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

முதல் விளம்பரம்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Land for sale in Ratnapura
Land for sale in Ratnapura

400.0 பேர்ச்

இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 12,500,000 மொத்த

1 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Beautiful Land for sale in Pelmadulla
Beautiful Land for sale in Pelmadulla

28.2 பேர்ச்

இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 65,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

1 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Land for sale in Kuruwita
Land for sale in Kuruwita

90.0 பேர்ச்

இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 1,500,000 மொத்த

1 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Land for sale in Rathnapura
Land for sale in Rathnapura

7.43 ஏக்கர்

இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 11,000,000 மொத்த

1 நாள்
Land for sale in Embilipitiya town

90.0 பேர்ச்

இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 500,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

1 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Land with house for sale Embilipitiya
Land with house for sale Embilipitiya

40.0 பேர்ச்

இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 7,500,000 மொத்த

2 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Valuable Commercial Land In Kuruwita
Valuable Commercial Land In Kuruwita

220.0 பேர்ச்

இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 700,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

3 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Rubber land for sale in Eheliyagoda
Rubber land for sale in Eheliyagoda

28.0 ஏக்கர்

இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 20,000,000 மொத்த

4 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Land for sale in Balangoda
Land for sale in Balangoda

100.0 பேர்ச்

இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 150,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

4 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - 33 Perches Land in ratnapura
33 Perches Land in ratnapura

33.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 4,125,000 மொத்த

4 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Land for sale in Embilipitiya
Land for sale in Embilipitiya

3.0 ஏக்கர்

இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 3,000,000 மொத்த

4 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Land For Sale Balangoda
Land For Sale Balangoda

10.0 பேர்ச்

இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 260,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

5 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Rubber State For Sale In Eheliyagoda
Rubber State For Sale In Eheliyagoda

9.0 ஏக்கர்

இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 2,300,000 ஏக்கர் ஒன்றுக்கு

5 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Land Available for sale - Ehaliyagoda
Land Available for sale - Ehaliyagoda

280.0 பேர்ச்

இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 65,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

5 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Land in Thorakolayaya lot 06
Land in Thorakolayaya lot 06

10.8 பேர்ச்

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 307,800 மொத்த

6 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Land for sale in Balangoda Town
Land for sale in Balangoda Town

40.0 பேர்ச்

இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 700,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

6 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Land and house for sale in Embilipitiya
Land and house for sale in Embilipitiya

3.0 ஏக்கர்

இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 6,950,000 மொத்த

7 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Land For Sale In Rathnapura Hidallana
Land For Sale In Rathnapura Hidallana

6.8 பேர்ச்

இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 500,000 மொத்த

7 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - ඉඩමක් විකිනීමට - බටුගෙදර
ඉඩමක් විකිනීමට - බටුගෙදර

18.0 பேர்ச்

இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 250,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

8 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Land for Sale in Pelmadulla
Land for Sale in Pelmadulla

3.0 ஏக்கர்

இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 6,500 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

12 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Land for Sale in Embilipitiya
Land for Sale in Embilipitiya

15.0 பேர்ச்

இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 9,000,000 மொத்த

12 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Land With House for Sale - Ratnapura
Land With House for Sale - Ratnapura

10.0 ஏக்கர்

இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 14,000,000 மொத்த

12 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - රත්නපුර මඩල පිහිටි ඉඩම
රත්නපුර මඩල පිහිටි ඉඩම

26.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 3,250,000 மொத்த

12 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Land with house for sale in Udawalawa
Land with house for sale in Udawalawa

110.0 பேர்ச்

இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 9,000,000 மொத்த

13 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Land For sale in Eheliyagoda
Land For sale in Eheliyagoda

1.5 ஏக்கர்

இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 6,000,000 மொத்த

14 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்