காட்டும் 1-25 of 214 விளம்பரங்கள்

இரத்தினபுரி உள் நிலம்

நிலம்-இரத்தினபுரி - Land For Sale - Ratnapura City Limit
Land For Sale - Ratnapura City Limit

24.2 பேர்ச்

இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 1,000,000 மொத்த

முதல் விளம்பரம்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Land for sale padalangala embilipitiya
Land for sale padalangala embilipitiya

170.0 பேர்ச்

இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 50,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

முதல் விளம்பரம்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Land for Sale in - Embilipitiya
Land for Sale in - Embilipitiya

45.5 பேர்ச்

இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 1,350,000 மொத்த

1 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Land for Sale - Eheliyagoda
Land for Sale - Eheliyagoda

5.5 ஏக்கர்

இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 8,000,000 மொத்த

1 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Tea & Rubber Land in Kiriella
Tea & Rubber Land in Kiriella

7.5 ஏக்கர்

இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 8,500,000 மொத்த

1 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Land for sale Rathnapura
Land for sale Rathnapura

15.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 167,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

1 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Land for Sale - Pelmadulla
Land for Sale - Pelmadulla

18.0 பேர்ச்

இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 4,600,000 மொத்த

1 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Land for Sales at Eheliyagoda
Land for Sales at Eheliyagoda

10.3 பேர்ச்

இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 1,000,000 மொத்த

1 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Land for Sale - Pelmadulla
Land for Sale - Pelmadulla

18.0 பேர்ச்

இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 4,600,000 மொத்த

1 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Land For Sale in Belihuloya
Land For Sale in Belihuloya

2.0 ஏக்கர்

இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 6,000,000 மொத்த

1 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Bare land for sale Eheliyagoda
Bare land for sale Eheliyagoda

88.95 பேர்ச்

இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 175,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

1 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Land for Sale - Kuruwita
Land for Sale - Kuruwita

11.0 பேர்ச்

இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 250,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

2 நாட்கள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Land Rtatnapura
Land Rtatnapura

13.0 ஏக்கர்

இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 16,000,000 மொத்த

2 நாட்கள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Land For Sale Kauduwawa
Land For Sale Kauduwawa

10.0 பேர்ச்

இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 395,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

2 நாட்கள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Land in Avisawella Lot No-02
Land in Avisawella Lot No-02

11.8 பேர்ச்

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 1,121,000 மொத்த

2 நாட்கள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - The Land in Parakaduwa Lot 34
The Land in Parakaduwa Lot 34

10.5 பேர்ச்

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 756,000 மொத்த

2 நாட்கள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - The Land in Parakaduwa Lot 33
The Land in Parakaduwa Lot 33

10.5 பேர்ச்

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 756,000 மொத்த

2 நாட்கள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - The Land in Parakaduwa , Lot 31
The Land in Parakaduwa , Lot 31

10.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 660,000 மொத்த

2 நாட்கள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Land in Parakaduwa Lot No-30
Land in Parakaduwa Lot No-30

10.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 660,000 மொத்த

2 நாட்கள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Land in Parakaduwa Lot No-26
Land in Parakaduwa Lot No-26

10.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 660,000 மொத்த

2 நாட்கள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Land in Parakadywa Lot No-25
Land in Parakadywa Lot No-25

10.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 720,000 மொத்த

2 நாட்கள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Land in Parakaduwa Lot No-02
Land in Parakaduwa Lot No-02

10.8 பேர்ச்

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 810,000 மொத்த

2 நாட்கள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Land in Parakaduwa Lot 02
Land in Parakaduwa Lot 02

10.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 720,000 மொத்த

2 நாட்கள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Land in Ehaliyagoda Lot No-06
Land in Ehaliyagoda Lot No-06

7.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 2,380,000 மொத்த

2 நாட்கள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - 220 Perch Land 1 Acre Paddy Field and House Balangoda
220 Perch Land 1 Acre Paddy Field and House Balangoda

220.0 பேர்ச்

இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 21,000,000 மொத்த

3 நாட்கள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - 10 Acres of Rubber, Tea & Paddy in Ratnapura
10 Acres of Rubber, Tea & Paddy in Ratnapura

10.0 ஏக்கர்

இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 25,000,000 மொத்த

3 நாட்கள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - බලංගොඩින් ඉඩමක්
බලංගොඩින් ඉඩමක්

33.0 பேர்ச்

இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 90,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

3 நாட்கள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்