வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
காட்டும் 1-25 of 75 விளம்பரங்கள்

இரத்தினபுரி உள் இலங்கையில் வேலைகள்

Training Manager - Rathnapura

optimo group

இலங்கை ரூபா 55,000 - 65,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

1 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - රත්නපුර - සුපරික්ෂක
රත්නපුර - සුපරික්ෂක

optimo international

இலங்கை ரூபா 35,000 - 75,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

1 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - Freelance Delivery Partners - Embilipitiya
Freelance Delivery Partners - Embilipitiya

Simplex Ecommerce Solutions (Pvt) Ltd

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

1 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - සුපරීක්ෂක - ඇඹිලිපිටිය
සුපරීක්ෂක - ඇඹිලිපිටිය

granton international

இலங்கை ரூபா 45,000 - 75,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

1 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - සුපරීක්ෂක (කාන්තා/පිරිමි) - රත්නපුර
සුපරීක්ෂක (කාන්තා/පිරිමි) - රත්නපුර

DMI(Pvt)Ltd

இலங்கை ரூபா 35,000 - 38,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

2 நாள்
Computer Operator - Ratnapura

Lakwijaya Distributors

இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

5 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - සහය කළමණාකරු - බලංගොඩ
සහය කළමණාකරු - බලංගොඩ

Good Job (PVT) Ltd

இலங்கை ரூபா 35,000 - 45,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

5 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - කළමනාකරුවන් - රත්නපුර
කළමනාකරුවන් - රත්නපුර

DMI(Pvt)Ltd

இலங்கை ரூபா 25,000 - 60,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

5 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - අලෙවි ප්‍රවර්ධන නිලධාරි - පැල්මඩුල්ල
අලෙවි ප්‍රවර්ධන නිලධාරි - පැල්මඩුල්ල

Good Job (PVT) Ltd

இலங்கை ரூபா 35,000 - 45,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

5 நாள்
Sales Person - Pelmadulla

Lellopitiya Hardware

இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

6 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - ගුවන්තොටුපළ සාමාන්‍ය සේවක - රත්නපුරය
ගුවන්තොටුපළ සාමාන්‍ය සේවක - රත්නපුරය

Good Job (PVT) Ltd

இலங்கை ரூபா 35,000 - 38,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

8 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - Training Supervisor - Rathnapura
Training Supervisor - Rathnapura

THE GRANTON GROUP

இலங்கை ரூபா 20,000 - 30,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

8 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - Quantity Surveyor - Balangoda
Quantity Surveyor - Balangoda

Sam Dam Engineering & Construction (Pvt.) Ltd

இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

8 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - ඇසුරුම් අංශයේ සේවක/සේවිකාවන්-පැල්මඩුල්ල
ඇසුරුම් අංශයේ සේවක/සේවිකාවන්-පැල්මඩුල්ල

Good Job (PVT) Ltd

இலங்கை ரூபா 35,000 - 45,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

8 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - ලේබල් අංශයේ සේවක සේවිකාවන් - ඇහැලියගොඩ
ලේබල් අංශයේ සේවක සේවිකාවන් - ඇහැලියගොඩ

Good Job (PVT) Ltd

இலங்கை ரூபா 35,000 - 45,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

9 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - ඇසුරුම් අංශයේ සේවක/සේවිකාවන්-කුරැවිට
ඇසුරුම් අංශයේ සේවක/සේවිකාවන්-කුරැවිට

Good Job (PVT) Ltd

இலங்கை ரூபா 35,000 - 42,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

9 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - උපකාරක සේවා සහයක රත්නපුර
උපකාරක සේවා සහයක රත්නපුර

Lanka Bell Limited

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

9 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - කාර්යාල කාර්ය සහයක - බලන්ගොඩ
කාර්යාල කාර්ය සහයක - බලන්ගොඩ

Global HR Solutions (pvt) Ltd

இலங்கை ரூபா 17,500 - 25,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

10 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - නිෂ්පාදන අංශයේ සේවකයින් - අැඹිලිපිටිය
නිෂ්පාදන අංශයේ සේවකයින් - අැඹිලිපිටිය

Good Job (PVT) Ltd

இலங்கை ரூபா 35,000 - 45,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

11 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - ලේබල් අංශයේ සේවක /සේවිකාවන් - බලංගොඩ
ලේබල් අංශයේ සේවක /සේවිකාවන් - බලංගොඩ

Good Job (PVT) Ltd

இலங்கை ரூபா 35,000 - 45,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

11 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - உற்பத்தி பிரிவு ஊழியர்கள் - பலங்கொடை
உற்பத்தி பிரிவு ஊழியர்கள் - பலங்கொடை

Job One (pvt) Ltd

இலங்கை ரூபா 38,000 - 42,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

11 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - සහාය කළමනාකරු -බලන්ගොඩ
සහාය කළමනාකරු -බලන්ගොඩ

Optimo International

இலங்கை ரூபா 55,000 - 65,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

11 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - ලේබල් අංශයේ සේවක/සේවිකාවන් - ඇඹිලිපිටිය
ලේබල් අංශයේ සේවක/සේවිකාවන් - ඇඹිලිපිටිය

Newjob pvt ltd

இலங்கை ரூபா 35,000 - 42,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

14 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - සුපවයිසර් අංශයේ සේවක/සේවිකාවන් - බලංගොඩ
සුපවයිසර් අංශයේ සේවක/සේවිකාවන් - බලංගොඩ

Newjob pvt ltd

இலங்கை ரூபா 35,000 - 45,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

15 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - QC අංශයේ සේවක /සේවිකාවන් - ඇහැලියයොඩ
QC අංශයේ සේවක /සේවිකාවන් - ඇහැලියයොඩ

Newjob pvt ltd

இலங்கை ரூபா 35,000 - 45,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

15 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்