வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
காட்டும் 1-25 of 53 விளம்பரங்கள்

இரத்தினபுரி உள் இலங்கையில் வேலைகள்

இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - Marketing executives - Ratnapura
Marketing executives - Ratnapura

GRANTON GROUP

இலங்கை ரூபா 35,000 - 70,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

முதல் விளம்பரம்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - Office Clark - Kuruwita
Office Clark - Kuruwita

HIRU MOTOR SPARES

இலங்கை ரூபா 1

இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

முதல் விளம்பரம்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - ශාඛා ලිපිකාරිනී - ඇඹිලිපිටිය
ශාඛා ලිපිකාරිනී - ඇඹිලිපිටිය

Domestic express pvt ltd

இலங்கை ரூபா 15,000 - 25,000

இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

1 நாள்
assistant manager - Rathnapura

optimo international

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

1 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - Office Clark - Kuruwita
Office Clark - Kuruwita

HIRU MOTOR SPARES

இலங்கை ரூபா 1

இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

3 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - Crew Member - Ratnapura
Crew Member - Ratnapura

Mellona Chocolate Cafe

இலங்கை ரூபா 20,000 - 25,000

இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

4 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - Crew Members - Ratnapura
Crew Members - Ratnapura

Gamma PizzaKraft Lanka (Pvt) Ltd

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

4 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - Marketing executives - Ratnapura
Marketing executives - Ratnapura

GRANTON GROUP

இலங்கை ரூபா 35,000 - 70,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

5 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - සහය සුපරීක්ෂක (කාන්තා/පිරිමි)- රත්නපුර
සහය සුපරීක්ෂක (කාන්තා/පිරිමි)- රත්නපුර

DMI (PVT) LTD

இலங்கை ரூபா 35,000 - 38,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

5 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - සහයක කළමනාකරු - ඇඹිලිපිටිය
සහයක කළමනාකරු - ඇඹිලිපිටිය

Optimo international

இலங்கை ரூபா 39,000 - 47,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

6 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - උප සහය කළමනාකරු - පැල්මඩුල්ල
උප සහය කළමනාකරු - පැල්මඩුල්ල

granton sri lanka

இலங்கை ரூபா 35,000 - 48,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

8 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - Supervisor - Embilipitiya
Supervisor - Embilipitiya

innovage international

இலங்கை ரூபா 45,000 - 55,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

9 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - සුපරීක්ෂක - බලන්ගොඩ
සුපරීක්ෂක - බලන්ගොඩ

Optimo International

இலங்கை ரூபா 40,000 - 45,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

9 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - කළමනාකරු - එම්බිළිපිටිය
කළමනාකරු - එම්බිළිපිටිය

Optimo International

இலங்கை ரூபா 55,000 - 60,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

9 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - Room Assistant - Rathnapura
Room Assistant - Rathnapura

Hotel Travellers Halt

இலங்கை ரூபா 18,000 - 24,000

இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

10 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - Account Manager Small & Medium Business
Account Manager Small & Medium Business

Dialog Axiata PLC

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

10 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - Manager - Balangoda
Manager - Balangoda

INNOVAGE INTERNATIONAL

இலங்கை ரூபா 25,000 - 65,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

10 நாள்
Servant (Female) - Eheliyagoda

Eheliyagoda House

இலங்கை ரூபா 20,000 - 25,000

இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

11 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - පුහුණු කලමනාකරු - රත්නපුරය
පුහුණු කලමනාකරු - රත්නපුරය

Innovage international

இலங்கை ரூபா 20,000 - 50,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

11 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - Trainee Manager - Ratnapura
Trainee Manager - Ratnapura

Dmi management training center

இலங்கை ரூபா 45,000 - 75,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

12 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - සුපරීක්ෂක - රත්නපුර
සුපරීක්ෂක - රත්නපුර

innovage international

இலங்கை ரூபா 23,000 - 42,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

14 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - සුපරීක්ෂක - රත්නපුර
සුපරීක්ෂක - රත්නපුර

Optimo International

இலங்கை ரூபா 40,000 - 45,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

15 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - සුපරීක්ෂක - රත්නපුර
සුපරීක්ෂක - රත්නපුර

optimo international

இலங்கை ரூபா 26,000 - 42,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

15 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - Sales Executive - Ratnapura
Sales Executive - Ratnapura

Delmege Forsyth & Co. ltd

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

17 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - Delivery Drivers - Ratnapura
Delivery Drivers - Ratnapura

Daraz.lk

இலங்கை ரூபா 18,000 - 30,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

18 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - සුපරීක්ෂක - ඇඹිලිපිටිය
සුපරීක්ෂක - ඇඹිලිපිටිය

optimo international

இலங்கை ரூபா 30,000 - 55,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

18 நாள்
Training Manager - Ratnapura

optimo group

இலங்கை ரூபா 65,000 - 70,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

20 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்