வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
காட்டும் 1-25 of 80 விளம்பரங்கள்

இரத்தினபுரி உள் இலங்கையில் வேலைகள்

இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - Account Assistant - Ratnapura
Account Assistant - Ratnapura

Onimtra Hi Tech Solution (Private) Limited

இலங்கை ரூபா 1

இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - කර්මාන්තශාලා ලේබල් අoශ සේවක සේවිකාවන් - ඇඹිලිපිටිය
කර්මාන්තශාලා ලේබල් අoශ සේවක සේවිකාවන් - ඇඹිලිපිටිය

SSM Pvt Ltd

இலங்கை ரூபா 35,000 - 38,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

1 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - සුපරීක්ෂක - පල්මඩුල්ල
සුපරීක්ෂක - පල්මඩුල්ල

optimo international

இலங்கை ரூபா 45,000 - 75,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

1 நாள்
Office Management Trainer - Embilipitiya

spring lanka group

இலங்கை ரூபா 25,000 - 45,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

2 நாட்கள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - Computer Operator - Rathnapura
Computer Operator - Rathnapura

Easy job Pvt Ltd

இலங்கை ரூபா 20,000 - 25,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

3 நாட்கள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - පරිගණක ක්‍රියාකරු - පැල්මඩුල්ල
පරිගණක ක්‍රියාකරු - පැල්මඩුල්ල

Easy job Pvt Ltd

இலங்கை ரூபா 20,000 - 25,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

3 நாட்கள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - කොළඹ වරාය (පුද්) අoශ සාමාන්‍ය සේවක - රත්නපුර
කොළඹ වරාය (පුද්) අoශ සාමාන්‍ය සේවක - රත්නපුර

Jobline Company

இலங்கை ரூபா 55,000 - 58,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

3 நாட்கள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - බර වාහන රියදුරු - රත්නපුර
බර වාහන රියදුරු - රත්නපුර

Easy job Pvt Ltd

இலங்கை ரூபா 50,000 - 58,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

3 நாட்கள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - බර වාහන රියදුරු - ඇහැලියගොඩ
බර වාහන රියදුරු - ඇහැලියගොඩ

Easy job Pvt Ltd

இலங்கை ரூபா 50,000 - 58,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

3 நாட்கள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - සුපරීක්ෂක - රත්නපුර
සුපරීක්ෂක - රත්නපුර

optimo international

இலங்கை ரூபா 45,000 - 75,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

4 நாட்கள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - බෙදාහැරීමේ නියෝජිත.- රත්නපුර
බෙදාහැරීමේ නියෝජිත.- රත්නපුර

Simplex Ecommerce Solutions (Pvt) Ltd

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

4 நாட்கள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - கொழும்பு துறைமுகத் ஊழியர்கள் - பலாங்கொடை
கொழும்பு துறைமுகத் ஊழியர்கள் - பலாங்கொடை

Factoy recruitment company

இலங்கை ரூபா 53,000 - 58,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

5 நாட்கள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - Training Manager - Ratnapura
Training Manager - Ratnapura

Granton group

இலங்கை ரூபா 45,000 - 75,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

6 நாட்கள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - Crew Member - Rathnapura Branch
Crew Member - Rathnapura Branch

Mellona Chocolate Cafe

இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

6 நாட்கள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - වරාය (පුද්) අoශ සාමාන්‍ය සේවක - පැල්මඩුල්ල
වරාය (පුද්) අoශ සාමාන්‍ය සේවක - පැල්මඩුල්ල

Maind Job Pvt Ltd

இலங்கை ரூபா 55,000 - 58,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

7 நாட்கள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - කොළඹ වරාය (පුද්) අoශ කම්කරු - ඇහැලියගොඩ
කොළඹ වරාය (පුද්) අoශ කම්කරු - ඇහැලියගොඩ

Maind Job Pvt Ltd

இலங்கை ரூபா 55,000 - 58,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

7 நாட்கள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - කොළඹ වරාය (පුද්) අoශ කම්කරු - බලoගොඩ
කොළඹ වරාය (පුද්) අoශ කම්කරු - බලoගොඩ

Maind Job Pvt Ltd

இலங்கை ரூபா 55,000 - 58,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

7 நாட்கள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - වරාය (පුද්) අoශයට සේවකයින් - ඇඹිලිපිටිය
වරාය (පුද්) අoශයට සේවකයින් - ඇඹිලිපිටිය

Maind Job Pvt Ltd

இலங்கை ரூபா 55,000 - 58,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

7 நாட்கள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - Data Entry Operators - Embilipitiya
Data Entry Operators - Embilipitiya

Online Advertising

இலங்கை ரூபா 10,000 - 25,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

7 நாட்கள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - කර්මාන්තශාලා ලේබල් අoශ සේවක සේවිකාවන් - රත්නපුර
කර්මාන්තශාලා ලේබල් අoශ සේවක සේවිකාවන් - රත්නපුර

Recruitment Company

இலங்கை ரூபா 40,000 - 45,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

9 நாட்கள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අoශ සේවක සේවිකාවන් - පැල්මඩුල්ල
කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අoශ සේවක සේවිකාවන් - පැල්මඩුල්ල

Recruitment Company

இலங்கை ரூபா 40,000 - 45,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

9 நாட்கள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - ලිපිකාරිනියන් - පැල්මඩුල්ල
ලිපිකාරිනියන් - පැල්මඩුල්ල

Recruitment Company

இலங்கை ரூபா 18,000 - 20,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

9 நாட்கள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - ලිපිකාරිනියන් - රත්නපුර
ලිපිකාරිනියන් - රත්නපුර

Recruitment Company

இலங்கை ரூபா 18,000 - 20,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

9 நாட்கள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - Assistant Manager - Eheliyagoda
Assistant Manager - Eheliyagoda

Optimo International

இலங்கை ரூபா 35,000 - 75,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

10 நாட்கள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - Recovery Officer - Ratnapura
Recovery Officer - Ratnapura

The Headmasters Lanka pvt ltd

இலங்கை ரூபா 25,000 - 30,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

11 நாட்கள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - Account Assistant - Ratnapura
Account Assistant - Ratnapura

Onimtra Hi Tech Solution (Private) Limited

இலங்கை ரூபா 1

இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

12 நாட்கள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்