வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
காட்டும் 1-25 of 63 விளம்பரங்கள்

இரத்தினபுரி உள் இலங்கையில் வேலைகள்

இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - සහාය කළමනාකරු -nඇඹිලිපිටිය
සහාය කළමනාකරු -nඇඹිලිපිටිය

Optimo International

இலங்கை ரூபா 55,000 - 60,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

7 மணித்தியாளம்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - කලමණාකාර සහයක (රත්නපුර )
කලමණාකාර සහයක (රත්නපුර )

DMI INTERNATIONAL

இலங்கை ரூபா 15,000 - 55,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

1 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - සුපරීක්ෂක - රත්නපුරය
සුපරීක්ෂක - රත්නපුරය

DMI International

இலங்கை ரூபா 35,000 - 75,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

2 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - සුපරීක්ෂක - පැල්මඩුල්ල
සුපරීක්ෂක - පැල්මඩුල්ල

Granton international

இலங்கை ரூபா 45,000 - 75,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

2 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - Trainee Supervisor - Rathnapura
Trainee Supervisor - Rathnapura

Optimo International

இலங்கை ரூபா 40,000 - 60,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

3 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - Training Supervisors - Ratnapura
Training Supervisors - Ratnapura

optimo intarnational

இலங்கை ரூபா 35,000 - 75,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

3 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - Financial Planning Exec - Eheliyagoda
Financial Planning Exec - Eheliyagoda

AIA Insurance Lanka PLC

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

4 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - සුපරික්ෂක - ඇඹිලිපිටිය
සුපරික්ෂක - ඇඹිලිපිටිය

innovage internatiol

இலங்கை ரூபா 43,000 - 50,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

5 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - සුපරික්ෂක - අනුරාධපුර
සුපරික්ෂක - අනුරාධපුර

innovage international

இலங்கை ரூபா 35,000 - 75,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

5 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - රත්නපුර- රත්නපුර
රත්නපුර- රත්නපුර

The smart circle

இலங்கை ரூபா 18,000 - 40,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

5 நாள்
Delivered Sales Representative

Yatiyana Group

இலங்கை ரூபா 25,000 - 30,000

இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

5 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - Marketing Executive - Ratnapura
Marketing Executive - Ratnapura

Ceylinco General Insurance Ltd

இலங்கை ரூபா 15,000 - 30,000

இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

6 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - Data Entry Operator - Balangoda
Data Entry Operator - Balangoda

Global HR Solutions (pvt) Ltd

இலங்கை ரூபா 15,000 - 20,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

6 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - Trainee Manager - Ratnapura
Trainee Manager - Ratnapura

DMI international

இலங்கை ரூபா 18,000 - 55,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

6 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - Supervisor(Male/Female)- Ratnapura
Supervisor(Male/Female)- Ratnapura

DMI(Pvt)Ltd

இலங்கை ரூபா 32,000 - 38,500

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

8 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - Administration Executive - Kuruwita
Administration Executive - Kuruwita

Redapple Network

இலங்கை ரூபா 30,000 - 45,000

இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

10 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - Data Entry Operators - Rathnapura
Data Entry Operators - Rathnapura

data entry solutions

இலங்கை ரூபா 45,000 - 55,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

11 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - Trainee Marketing Supervisors-Rathnapura
Trainee Marketing Supervisors-Rathnapura

optimo group

இலங்கை ரூபா 20,000 - 65,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

11 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - Location manager-Eheliyagoda
Location manager-Eheliyagoda

Asia group and ruvisia advrtaising (pvt) ltd

இலங்கை ரூபா 50,000 - 95,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

12 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - PHP Developer-Ratnapura
PHP Developer-Ratnapura

NSOFT Solutions

இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

12 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - වරාය පුද්ගලික අංශයට ඇබැර්තු - Ratnapura
වරාය පුද්ගලික අංශයට ඇබැර්තු - Ratnapura

SSM ( pvt ) Ltd

இலங்கை ரூபா 40,000 - 48,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

12 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - ආරක්ෂක නිලධාරි - එම්බිලිපිටිය
ආරක්ෂක නිලධාරි - එම්බිලිපිටිය

SSM ( pvt ) Ltd

இலங்கை ரூபா 30,000 - 35,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

13 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - Promotion Assistant Manager - Balangoda
Promotion Assistant Manager - Balangoda

OPTIMO GROUP

இலங்கை ரூபா 35,000 - 75,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

13 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-இரத்தினபுரி - සුපරීක්ෂක - ඇඹිලිපිටිය
සුපරීක්ෂක - ඇඹිලිපිටිය

Granton international

இலங்கை ரூபா 45,000 - 75,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

15 நாள்
Office Assistant- Embilipitiya

Global HR Solutions (Pvt) ltd

இலங்கை ரூபா 20,000 - 30,000

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

15 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்