காட்டும் 1-25 of 32 விளம்பரங்கள்

இரத்தினபுரி உள் உணவு மற்றும் விவசாயம்

பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-இரத்தினபுரி - කුරුදු පැල
කුරුදු පැල

இரத்தினபுரி, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 14

1 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-இரத்தினபுரி - Bonsai Tree
Bonsai Tree

இரத்தினபுரி, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 2,000

2 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-இரத்தினபுரி - Ochid
Ochid

இரத்தினபுரி, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 250

2 நாள்
உணவு-இரத்தினபுரி - Noodles
Noodles

இரத்தினபுரி, உணவு

ரூ 110

3 நாள்
உணவு-இரத்தினபுரி - කෙසෙල්
කෙසෙල්

இரத்தினபுரி, உணவு

ரூ 70

4 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-இரத்தினபுரி - Nelum (Sudu) plants
Nelum (Sudu) plants

இரத்தினபுரி, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 100

9 நாள்
உணவு-இரத்தினபுரி - Ginger seeds
Ginger seeds

இரத்தினபுரி, உணவு

ரூ 350

10 நாள்
உணவு-இரத்தினபுரி - Malaysian Inguru
Malaysian Inguru

இரத்தினபுரி, உணவு

ரூ 350

14 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-இரத்தினபுரி - Cheena Inguru
Cheena Inguru

இரத்தினபுரி, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 500

16 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-இரத்தினபுரி - Combin Havestar(Claas-30)
Combin Havestar(Claas-30)

இரத்தினபுரி, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 4,000,000

16 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-இரத்தினபுரி - Combine Harvester
Combine Harvester

இரத்தினபுரி, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 1,800,000

16 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-இரத்தினபுரி - බිිංදුු ජල පද්ධතිය
බිිංදුු ජල පද්ධතිය

இரத்தினபுரி, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 150,000

17 நாள்
உணவு-இரத்தினபுரி - Kithul Pani Hakuru
Kithul Pani Hakuru

இரத்தினபுரி, உணவு

ரூ 600

17 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-இரத்தினபுரி - kithul plants පඳුරු කිතුල් / ඉන්දුනීසියන්
kithul plants පඳුරු කිතුල් / ඉන්දුනීසියන්

இரத்தினபுரி, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 120

24 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-இரத்தினபுரி - Goyam Kapana Masima
Goyam Kapana Masima

இரத்தினபுரி, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 125,000

26 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-இரத்தினபுரி - Spider Plant
Spider Plant

இரத்தினபுரி, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 400

28 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-இரத்தினபுரி - Sunami Machine
Sunami Machine

இரத்தினபுரி, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 175,000

37 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-இரத்தினபுரி - කටු අනොදා
කටු අනොදා

இரத்தினபுரி, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 175

37 நாள்
உணவு-இரத்தினபுரி - Iguru
Iguru

இரத்தினபுரி, உணவு

ரூ 750

40 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-இரத்தினபுரி - DN XIA SUPRE MESHIMA
DN XIA SUPRE MESHIMA

இரத்தினபுரி, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 1,100,000

44 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-இரத்தினபுரி - Sunam Mashima
Sunam Mashima

இரத்தினபுரி, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 200,000

45 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-இரத்தினபுரி - ගම්මිරිස් පැල
ගම්මිරිස් පැල

இரத்தினபுரி, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 30

46 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-இரத்தினபுரி - CIC Sunami
CIC Sunami

இரத்தினபுரி, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 220,000

47 நாள்
உணவு-இரத்தினபுரி - කොණ්ඩ කැවුම්
කොණ්ඩ කැවුම්

இரத்தினபுரி, உணவு

ரூ 20

49 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-இரத்தினபுரி - Dansia Super Combine Harvester
Dansia Super Combine Harvester

இரத்தினபுரி, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 500,000

49 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்