காட்டும் 1-25 of 41 விளம்பரங்கள்

இரத்மலானை உள் நிலம்

நிலம்-கொழும்பு - 22.5 Perches Land sale in Ratmalana
22.5 Perches Land sale in Ratmalana

22.5 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 1,500,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

1 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - LAND WITH BUILDING FOR SALE RATMALANA
LAND WITH BUILDING FOR SALE RATMALANA

40.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 47,000,000 மொத்த

1 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for Sale in Ratmalana
Land for Sale in Ratmalana

10.3 பேர்ச்

கொழும்பு, நிலம்

ரூ 750,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

1 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land in Ratmalana
Land in Ratmalana

72.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 144,000,000 மொத்த

2 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - 14.8 p Land sale in Ratmalana
14.8 p Land sale in Ratmalana

14.81 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 1,650,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

18 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land For Sale In Ratmalana
Land For Sale In Ratmalana

10.0 பேர்ச்

கொழும்பு, நிலம்

ரூ 1,500,000 மொத்த

18 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Ratmalana | Land |Sale MCP641
Ratmalana | Land |Sale MCP641

738.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 980,000,000 மொத்த

18 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - 27 P Land Sale At Ratmalana
27 P Land Sale At Ratmalana

27.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 1,375,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

19 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for Sale in Kiriberiya
Land for Sale in Kiriberiya

10.4 பேர்ச்

கொழும்பு, நிலம்

ரூ 285,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

20 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land With House Rathmalana
Land With House Rathmalana

10.0 பேர்ச்

கொழும்பு, நிலம்

ரூ 13,000,000 மொத்த

22 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Ratmalana | Land Sale MCP 597
Ratmalana | Land Sale MCP 597

15.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 4,000,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

23 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for Sale in Borupana Road
Land for Sale in Borupana Road

20.0 பேர்ச்

கொழும்பு, நிலம்

ரூ 1,500,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

23 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for sale in Ratmalana
Land for sale in Ratmalana

9.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 12,000,000 மொத்த

23 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Rathmalana land for sale
Rathmalana land for sale

13.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 3,900,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

25 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Rathmalana land for sale
Rathmalana land for sale

27.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 18,000,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

25 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land For Sale in Ratmalana
Land For Sale in Ratmalana

125.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 150,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

25 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for sale in Ratmalana
Land for sale in Ratmalana

9.9 பேர்ச்

கொழும்பு, நிலம்

ரூ 16,000,000 மொத்த

26 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for Sale In Rathmalana
Land for Sale In Rathmalana

17.0 பேர்ச்

கொழும்பு, நிலம்

ரூ 1,600,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

30 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Residential Area for Sale in Ratmalana
Residential Area for Sale in Ratmalana

10.0 பேர்ச்

கொழும்பு, நிலம்

ரூ 2,300,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

30 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land in Katubedda
Land in Katubedda

6.5 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 1,300,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

31 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land at Katubedda
Land at Katubedda

6.5 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 1,400,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

31 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for sale in Ratmalana
Land for sale in Ratmalana

75.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 400,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

32 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Commercial Land for Sale in Ratmalana
Commercial Land for Sale in Ratmalana

31.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 4,000,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

38 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for sale in Ratmalana
Land for sale in Ratmalana

7.5 பேர்ச்

கொழும்பு, நிலம்

ரூ 2,000,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

39 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - 29.65P BARE LAND Ratmalana
29.65P BARE LAND Ratmalana

29.65 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 2,000,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

39 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்