காட்டும் 1-25 of 36 விளம்பரங்கள்

ராஜகிரிய உள் பாகங்களும் அறைகளும்

பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Boarding Place in Rajagiriya
Boarding Place in Rajagiriya

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 6,000 மாதத்துக்கு

2 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Annex for Rent in Rajagiriya
Annex for Rent in Rajagiriya

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 16,000 மாதத்துக்கு

3 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Boarding room rent Rajagiriya
Boarding room rent Rajagiriya

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 7,000 மாதத்துக்கு

5 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Room for rent - Rajagiriya
Room for rent - Rajagiriya

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 8,000 மாதத்துக்கு

7 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Room for rent in Rajagiriya
Room for rent in Rajagiriya

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 8,000 மாதத்துக்கு

7 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Rooms for girls in Rajagiriya
Rooms for girls in Rajagiriya

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 4,500 மாதத்துக்கு

10 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Rooms available for rent rajagiriya
Rooms available for rent rajagiriya

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 7,500 மாதத்துக்கு

12 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Room for rent in Rajagiriya
Room for rent in Rajagiriya

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 6,000 மாதத்துக்கு

14 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Room for rent - Rajagiriya
Room for rent - Rajagiriya

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 5,000 மாதத்துக்கு

15 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Rooms for rent Rajagiriya
Rooms for rent Rajagiriya

படுக்கை: 10+, குளியல்: 10+

கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 3,500 மாதத்துக்கு

16 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Annex For Rent in Rajagiriya
Annex For Rent in Rajagiriya

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 25,000 மாதத்துக்கு

16 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - ROOM FOR RENT IN RAJAGIRIYA
ROOM FOR RENT IN RAJAGIRIYA

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 15,000 மாதத்துக்கு

16 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Rooms for girls at Rajagiriya
Rooms for girls at Rajagiriya

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 4,000 மாதத்துக்கு

21 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Upstair Annex - Kalapaluwawa Rajagiriya
Upstair Annex - Kalapaluwawa Rajagiriya

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 35,000 மாதத்துக்கு

22 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Room for rent in Rajagiriya
Room for rent in Rajagiriya

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 7,000 மாதத்துக்கு

22 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Room for rent in Rajagiriya(IDH)
Room for rent in Rajagiriya(IDH)

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 16,000 மாதத்துக்கு

23 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Annex in rajagiriya
Annex in rajagiriya

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 35,000 மாதத்துக்கு

23 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Boarding House Rajagiriya
Boarding House Rajagiriya

படுக்கை: 9, குளியல்: 4

கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 100,000 மாதத்துக்கு

25 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Boarding rooms for girls in Rajagiriya
Boarding rooms for girls in Rajagiriya

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 5,000 மாதத்துக்கு

28 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Two Annex for rent in rajagiriya
Two Annex for rent in rajagiriya

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 30,000 மாதத்துக்கு

28 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Room for rent in Gothatuwa, Rajagiriya
Room for rent in Gothatuwa, Rajagiriya

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 12,000 மாதத்துக்கு

31 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - 2 Bed room house for rent - Rajagiriya
2 Bed room house for rent - Rajagiriya

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 40,000 மாதத்துக்கு

32 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Room For Rent - Rajagiriya
Room For Rent - Rajagiriya

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 7,000 மாதத்துக்கு

35 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Annex for Rent in Rajagiriya
Annex for Rent in Rajagiriya

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 25,000 மாதத்துக்கு

35 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Upstairs Annex for rent - Rajagiriya
Upstairs Annex for rent - Rajagiriya

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 40,000 மாதத்துக்கு

36 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்