காட்டும் 1-25 of 41 விளம்பரங்கள்

ராஜகிரிய உள் குடியிருப்புகள்

குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Prime Apt | for sale Rajagiriya A0529
Prime Apt | for sale Rajagiriya A0529

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 18,000,000

1 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Skyline Apartment | Rajagiriya - A0512
Skyline Apartment | Rajagiriya - A0512

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 35,000,000

1 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Apartment sale at Sky Gardens Rajagiriya
Apartment sale at Sky Gardens Rajagiriya

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 45,000,000

3 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Iconic Apartment | Rajagiriya - MCP624
Iconic Apartment | Rajagiriya - MCP624

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 42,000,000

5 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Apartment for Sale at Iconic [AS14]
Apartment for Sale at Iconic [AS14]

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 65,000,000

6 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Apartment for Sale at Iconic [AS13]
Apartment for Sale at Iconic [AS13]

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 45,000,000

6 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Luxury Apartment For Sale in Rajagiriya
Luxury Apartment For Sale in Rajagiriya

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 44,000,000

6 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Luxury Apartment For Sale in Rajagiriya
Luxury Apartment For Sale in Rajagiriya

படுக்கை: 4, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 68,000,000

7 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Luxury Apartment For Sale in Rajagiriya
Luxury Apartment For Sale in Rajagiriya

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 48,000,000

7 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Brand New Apartment Sale in Rajagiriya
Brand New Apartment Sale in Rajagiriya

படுக்கை: 3, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 35,000,000

7 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Prime Splendour | Rajagiriya - MCP P598
Prime Splendour | Rajagiriya - MCP P598

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 30,500,000

9 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Apartment | Rajagiriya - MCP P43
Apartment | Rajagiriya - MCP P43

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 26,000,000

9 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Signature Meridian Residencies - P627
Signature Meridian Residencies - P627

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 55,000,000

10 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Meridian Residencies - Rajagiryia
Meridian Residencies - Rajagiryia

படுக்கை: 4, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 65,500,000

10 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Wind Crest Apt | Rajagiriya - AA502
Wind Crest Apt | Rajagiriya - AA502

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 27,500,000

10 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Wind Crest Apt | Rajagiriya - AA503
Wind Crest Apt | Rajagiriya - AA503

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 26,500,000

10 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Wind Crest Apt | Rajagiriya - AA504
Wind Crest Apt | Rajagiriya - AA504

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 25,000,000

10 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Skyline Apartment | Rajagiriya - AA511
Skyline Apartment | Rajagiriya - AA511

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 27,500,000

10 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Apartment for Sale in Rajagiriya
Apartment for Sale in Rajagiriya

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 36,500,000

10 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Apartment for Sale in Rajagiriya
Apartment for Sale in Rajagiriya

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 38,500,000

10 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Apartment | Rajagiriya - AA524-A
Apartment | Rajagiriya - AA524-A

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 59,000,000

10 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Apartment for sale -Battaramulla
Apartment for sale -Battaramulla

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 27,500,000

10 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - New apartment for sale in Rajagiriya
New apartment for sale in Rajagiriya

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 43,500,000

10 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - 3BR Apartment in Iconic Rajagiriya
3BR Apartment in Iconic Rajagiriya

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 55,000,000

12 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - New apartment for sale in Rajagiriya
New apartment for sale in Rajagiriya

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 34,500,000

14 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்