காட்டும் 1-25 of 28 விளம்பரங்கள்

ராஜகிரிய உள் குடியிருப்புகள்

குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Skyline APT | Rajagiriya-AA0511
Skyline APT | Rajagiriya-AA0511

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 27,500,000

1 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Apartment for Sale in Rajagiriya
Apartment for Sale in Rajagiriya

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 36,000,000

குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Luxury Apartment For Sale in Rajagiriya
Luxury Apartment For Sale in Rajagiriya

படுக்கை: 4, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 68,000,000

1 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Luxury Apartment For Sale in Rajagiriya
Luxury Apartment For Sale in Rajagiriya

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 48,000,000

1 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - A0504| Wind Crest Apartment | Rajagiriya
A0504| Wind Crest Apartment | Rajagiriya

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 24,500,000

3 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - APARTMENT IN RAJAGIRIYA
APARTMENT IN RAJAGIRIYA

படுக்கை: 2, குளியல்: 3

கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 36,500,000

3 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Wind Crest Apt | Rajagiriya A0503
Wind Crest Apt | Rajagiriya A0503

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 26,000,000

4 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Apartment | MCP43 Rajagiriya
Apartment | MCP43 Rajagiriya

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 26,050,000

7 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Apartments for Sale in Rajagiriya
Apartments for Sale in Rajagiriya

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 42,050,000

7 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Apartment for sale - Rajagiriya
Apartment for sale - Rajagiriya

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 24,000,000

8 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - New apartment for sale in Rajagiriya
New apartment for sale in Rajagiriya

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 59,000,000

8 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Luxury Apartment for Sale - Rajagiriya
Luxury Apartment for Sale - Rajagiriya

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 22,000,000

12 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - 3BR Apartment in Iconic Rajagiriya
3BR Apartment in Iconic Rajagiriya

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 55,000,000

13 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Signature Meridian Residencies | MCP 627
Signature Meridian Residencies | MCP 627

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 54,500,000

14 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - 3 Bedroom apartment for sale at Iconic
3 Bedroom apartment for sale at Iconic

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 45,000,000

15 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - New apartment for sale in Rajagiriya
New apartment for sale in Rajagiriya

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 34,500,000

15 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Luxury apartment for sale at Rajagiriya
Luxury apartment for sale at Rajagiriya

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 47,000,000

17 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Apartment @ Koswatte Road,Nawala
Apartment @ Koswatte Road,Nawala

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 34,000,000

17 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Prime Splendour | Rajagiriya MCP598
Prime Splendour | Rajagiriya MCP598

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 30,000,000

18 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - ELEMENTS APARTMENT FOR SALE
ELEMENTS APARTMENT FOR SALE

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 46,000,000

19 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Apartment for sale - Rajagiriya
Apartment for sale - Rajagiriya

படுக்கை: 4, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 65,000,000

21 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Verge Condos - Rajagiriya (Furnished)
Verge Condos - Rajagiriya (Furnished)

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 29,600,000

25 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Apartment for sale in Rajagiriya-ICONIC
Apartment for sale in Rajagiriya-ICONIC

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 65,000,000

35 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - 3 Bedroom Luxury Apartment in Rajagiriya
3 Bedroom Luxury Apartment in Rajagiriya

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 36,000,000

38 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - 2 BR Apartment for sale in Rajagiriya
2 BR Apartment for sale in Rajagiriya

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 28,500,000

40 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்