வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
விலை (ரூ)

-

மாதிரி ஆண்டு

-

தூரம்

-

Engine capacity

-

காட்டும் 1-25 of 280 விளம்பரங்கள்

புத்தளம் உள் வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-புத்தளம் - Toyota Townace Lorry 2003
Toyota Townace Lorry 2003

80,000 கி.மீ

புத்தளம், வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 1,825,000

முதல் விளம்பரம்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-புத்தளம் - Toyota KDH 221 2017
Toyota KDH 221 2017

20,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்புத்தளம், வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 9,700,000

முதல் விளம்பரம்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-புத்தளம் - Toyota Diana 1999
Toyota Diana 1999

508,000 கி.மீ

புத்தளம், வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 1,650,000

44 நிமிடங்கள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-புத்தளம் - Nissan Caravan Rider QD32 2003
Nissan Caravan Rider QD32 2003

210,000 கி.மீ

புத்தளம், வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 4,575,000

வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-புத்தளம் - Mahindra Bolero 2013
Mahindra Bolero 2013

65,000 கி.மீ

புத்தளம், வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 1,500,000

1 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-புத்தளம் - Tata Dimo Batta 2012
Tata Dimo Batta 2012

50,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்புத்தளம், வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 735,000

1 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-புத்தளம் - Toyota Dolphin 113 1992
Toyota Dolphin 113 1992

275,000 கி.மீ

புத்தளம், வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 3,350,000

வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-புத்தளம் - Suzuki full Option Every 2011
Suzuki full Option Every 2011

74,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்புத்தளம், வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,275,000

1 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-புத்தளம் - Tata Dimo Lokka 2016
Tata Dimo Lokka 2016

40,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்புத்தளம், வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 1,595,000

1 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-புத்தளம் - Mazda Bongo (Lion Face) 1998
Mazda Bongo (Lion Face) 1998

182,000 கி.மீ

புத்தளம், வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 1,650,000

1 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-புத்தளம் - Mazda Bongo Truck 2016
Mazda Bongo Truck 2016

0 கி.மீ

அங்கத்துவம்புத்தளம், வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,825,000

1 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-புத்தளம் - Ashok Leyland Cargo Tipper 2012
Ashok Leyland Cargo Tipper 2012

160,000 கி.மீ

புத்தளம், வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 3,275,000

1 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-புத்தளம் - Mitsubishi Canter Car Carrier 1994
Mitsubishi Canter Car Carrier 1994

135,000 கி.மீ

புத்தளம், வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 3,250,000

1 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-புத்தளம் - Nissan Caravan 2002
Nissan Caravan 2002

158,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்புத்தளம், வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 4,000,000

1 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-புத்தளம் - Toyota Hiace SuperGL 2008
Toyota Hiace SuperGL 2008

74,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்புத்தளம், வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 6,850,000

1 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-புத்தளம் - Dimo Batta ex2 2014
Dimo Batta ex2 2014

76,000 கி.மீ

புத்தளம், வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 350,000

2 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-புத்தளம் - Toyota atlas 2004
Toyota atlas 2004

56,000 கி.மீ

புத்தளம், வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 1,400,000

2 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-புத்தளம் - Nissan cab star 2000
Nissan cab star 2000

290,000 கி.மீ

புத்தளம், வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 1,850,000

2 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-புத்தளம் - Nissan Caravan 2013
Nissan Caravan 2013

29,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்புத்தளம், வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 6,850,000

2 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-புத்தளம் - Toyota Coaster GX Turbo 2008
Toyota Coaster GX Turbo 2008

205,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்புத்தளம், வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 7,100,000

2 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-புத்தளம் - Suzuki Carry Truck 4WD 2014
Suzuki Carry Truck 4WD 2014

5,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்புத்தளம், வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 1,825,000

2 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-புத்தளம் - Daihatsu Hijet Freezer 4WD 2014
Daihatsu Hijet Freezer 4WD 2014

31,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்புத்தளம், வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,500,000

2 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-புத்தளம் - Mazda Scrum Freezer 2016
Mazda Scrum Freezer 2016

5,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்புத்தளம், வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,550,000

2 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-புத்தளம் - Mitsubishi Minicab Freezer 4WD 2014
Mitsubishi Minicab Freezer 4WD 2014

43,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்புத்தளம், வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,500,000

2 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-புத்தளம் - Suzuki Carry Freezer 2016
Suzuki Carry Freezer 2016

8,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்புத்தளம், வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,550,000

2 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-புத்தளம் - Mitsubishi Minicab Freezer 2017
Mitsubishi Minicab Freezer 2017

27,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்புத்தளம், வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,750,000

2 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-புத்தளம் - Mazda Bongo Truck 2014
Mazda Bongo Truck 2014

47,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்புத்தளம், வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 3,225,000

2 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்