காட்டும் 1-25 of 203 விளம்பரங்கள்

புத்தளம் உள் நிலம்

நிலம்-புத்தளம் - LAND FOR SALE - Chilaw
LAND FOR SALE - Chilaw

2.0 ஏக்கர்

புத்தளம், நிலம்

ரூ 1,985,000 ஏக்கர் ஒன்றுக்கு

முதல் விளம்பரம்
நிலம்-புத்தளம் - Cocunut Land for Sale in Chilaw
Cocunut Land for Sale in Chilaw

6.0 ஏக்கர்

புத்தளம், நிலம்

ரூ 21,000,000 மொத்த

முதல் விளம்பரம்
நிலம்-புத்தளம் - Land for sale - Chilaw
Land for sale - Chilaw

2.0 ஏக்கர்

புத்தளம், நிலம்

ரூ 3,800,000 மொத்த

1 நாள்
நிலம்-புத்தளம் - Land with Bungalow for Sale in Chilaw
Land with Bungalow for Sale in Chilaw

73.0 பேர்ச்

புத்தளம், நிலம்

ரூ 3,500,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

நிலம்-புத்தளம் - Bare land for any project in Puttalam
Bare land for any project in Puttalam

116.0 ஏக்கர்

அங்கத்துவம்புத்தளம், நிலம்

ரூ 500,000 ஏக்கர் ஒன்றுக்கு

1 நாள்
நிலம்-புத்தளம் - Land For sale in Chilaw
Land For sale in Chilaw

114.0 பேர்ச்

புத்தளம், நிலம்

ரூ 35,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

1 நாள்
நிலம்-புத்தளம் - 10 acre bare land for sale in Puttalam
10 acre bare land for sale in Puttalam

10.0 ஏக்கர்

அங்கத்துவம்புத்தளம், நிலம்

ரூ 200,000 ஏக்கர் ஒன்றுக்கு

2 நாள்
நிலம்-புத்தளம் - Land for sale - Dankotuwa
Land for sale - Dankotuwa

349.0 பேர்ச்

புத்தளம், நிலம்

ரூ 100,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

2 நாள்
நிலம்-புத்தளம் - Land with Commercial builds in Anamaduwa
Land with Commercial builds in Anamaduwa

5.0 ஏக்கர்

புத்தளம், நிலம்

ரூ 10,300,000 மொத்த

3 நாள்
நிலம்-புத்தளம் - හලාවත. පුලියන්කඩවර
හලාවත. පුලියන්කඩවර

32.0 பேர்ச்

புத்தளம், நிலம்

ரூ 80,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

3 நாள்
நிலம்-புத்தளம் - Beach Land for sale in Marawila
Beach Land for sale in Marawila

126.8 பேர்ச்

புத்தளம், நிலம்

ரூ 30,000,000 மொத்த

3 நாள்
நிலம்-புத்தளம் - Land for Sale in Kirimetiyana, Lunuwila
Land for Sale in Kirimetiyana, Lunuwila

27.3 பேர்ச்

புத்தளம், நிலம்

ரூ 150,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

3 நாள்
நிலம்-புத்தளம் - Land for sale in wennappuwa
Land for sale in wennappuwa

280.0 பேர்ச்

புத்தளம், நிலம்

ரூ 250,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

4 நாள்
நிலம்-புத்தளம் - Land for sale in Chilaw
Land for sale in Chilaw

16.0 பேர்ச்

புத்தளம், நிலம்

ரூ 110,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

4 நாள்
நிலம்-புத்தளம் - Sale of property in Madurankuliya.
Sale of property in Madurankuliya.

304.2 பேர்ச்

புத்தளம், நிலம்

ரூ 5,000,000 மொத்த

4 நாள்
நிலம்-புத்தளம் - Coconut Plantation for sale in Madampe
Coconut Plantation for sale in Madampe

112.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்புத்தளம், நிலம்

ரூ 4,000,000 மொத்த

5 நாள்
நிலம்-புத்தளம் - Land for Sale in Chilaw Lot 24
Land for Sale in Chilaw Lot 24

15.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்புத்தளம், நிலம்

ரூ 90,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

5 நாள்
நிலம்-புத்தளம் - Land for Sale in Nattandiya
Land for Sale in Nattandiya

48.0 பேர்ச்

புத்தளம், நிலம்

ரூ 7,950,000 மொத்த

5 நாள்
நிலம்-புத்தளம் - පොල් ඉඩමක් විකිණීමට වතුගහමුල්ල
පොල් ඉඩමක් විකිණීමට වතුගහමුල්ල

5.35 ஏக்கர்

புத்தளம், நிலம்

ரூ 16,500,000 மொத்த

5 நாள்
நிலம்-புத்தளம் - 3 acre bare land puttalam
3 acre bare land puttalam

3.0 ஏக்கர்

அங்கத்துவம்புத்தளம், நிலம்

ரூ 2,400,000 மொத்த

6 நாள்
நிலம்-புத்தளம் - 10 acre coconut land for sale - Puttalam
10 acre coconut land for sale - Puttalam

10.0 ஏக்கர்

அங்கத்துவம்புத்தளம், நிலம்

ரூ 20,000,000 மொத்த

6 நாள்
நிலம்-புத்தளம் - 100 Acre bare land - Puttlam
100 Acre bare land - Puttlam

100.0 ஏக்கர்

அங்கத்துவம்புத்தளம், நிலம்

ரூ 90,000,000 மொத்த

6 நாள்
நிலம்-புத்தளம் - Land for Sale in Nattandiya
Land for Sale in Nattandiya

45.0 பேர்ச்

புத்தளம், நிலம்

ரூ 5,400,000 மொத்த

6 நாள்
நிலம்-புத்தளம் - Land in Puttalam
Land in Puttalam

15.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்புத்தளம், நிலம்

ரூ 195,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

6 நாள்
நிலம்-புத்தளம் - Land for sale - Lunuwila
Land for sale - Lunuwila

46.0 பேர்ச்

புத்தளம், நிலம்

ரூ 200,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

6 நாள்
நிலம்-புத்தளம் - Land for Sale in Nattandiya
Land for Sale in Nattandiya

25.0 பேர்ச்

புத்தளம், நிலம்

ரூ 340,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

8 நாள்
நிலம்-புத்தளம் - Young Coconut plantation - Puttalam
Young Coconut plantation - Puttalam

4.0 ஏக்கர்

புத்தளம், நிலம்

ரூ 3,500,000 மொத்த

8 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்