காட்டும் 1-25 of 180 விளம்பரங்கள்

புத்தளம் உள் நிலம்

நிலம்-புத்தளம் - Commercial Land in Anamaduwa
Commercial Land in Anamaduwa

100.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்புத்தளம், நிலம்

ரூ 110,000,000 மொத்த

முதல் விளம்பரம்
நிலம்-புத்தளம் - Coconut land for sale in sethapola
Coconut land for sale in sethapola

7.0 ஏக்கர்

புத்தளம், நிலம்

ரூ 4,000,000 ஏக்கர் ஒன்றுக்கு

முதல் விளம்பரம்
நிலம்-புத்தளம் - Land for sale - Puttalam
Land for sale - Puttalam

2.5 ஏக்கர்

புத்தளம், நிலம்

ரூ 1,500,000 மொத்த

3 மணித்தியாளம்
நிலம்-புத்தளம் - Coconut Land For Sale in Madampe
Coconut Land For Sale in Madampe

5.0 ஏக்கர்

புத்தளம், நிலம்

ரூ 3,400,000 ஏக்கர் ஒன்றுக்கு

1 நாள்
நிலம்-புத்தளம் - Land for Sale in Marawila
Land for Sale in Marawila

39.6 பேர்ச்

புத்தளம், நிலம்

ரூ 600,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

1 நாள்
நிலம்-புத்தளம் - Land For Sale Wennappuwa
Land For Sale Wennappuwa

15.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்புத்தளம், நிலம்

ரூ 1,750,000 மொத்த

1 நாள்
நிலம்-புத்தளம் - Land for sale in Anamaduwa
Land for sale in Anamaduwa

1.0 ஏக்கர்

புத்தளம், நிலம்

ரூ 500,000 மொத்த

1 நாள்
நிலம்-புத்தளம் - Arachchikattuwa Land for Sale
Arachchikattuwa Land for Sale

4.0 ஏக்கர்

புத்தளம், நிலம்

ரூ 7,000,000 மொத்த

2 நாள்
நிலம்-புத்தளம் - Land For Sale in Arachchikattuwa
Land For Sale in Arachchikattuwa

492.0 பேர்ச்

புத்தளம், நிலம்

ரூ 29,500,000 மொத்த

2 நாள்
நிலம்-புத்தளம் - Land for Sale in Dankotuwa
Land for Sale in Dankotuwa

25.0 பேர்ச்

புத்தளம், நிலம்

ரூ 100,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

2 நாள்
நிலம்-புத்தளம் - Land in Mahawewa, Nattandia Lot 22
Land in Mahawewa, Nattandia Lot 22

17.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்புத்தளம், நிலம்

ரூ 79,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

2 நாள்
நிலம்-புத்தளம் - Land for Sale in Chilaw Lot 27
Land for Sale in Chilaw Lot 27

15.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்புத்தளம், நிலம்

ரூ 100,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

2 நாள்
நிலம்-புத்தளம் - Land in Mahawewa, Nattandia Lot 16
Land in Mahawewa, Nattandia Lot 16

18.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்புத்தளம், நிலம்

ரூ 79,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

2 நாள்
நிலம்-புத்தளம் - Land in Kirimatiyana, Bothalegama Lot 04
Land in Kirimatiyana, Bothalegama Lot 04

16.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்புத்தளம், நிலம்

ரூ 80,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

2 நாள்
நிலம்-புத்தளம் - Nattandiya Land for Sale
Nattandiya Land for Sale

75.5 பேர்ச்

புத்தளம், நிலம்

ரூ 185,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

3 நாள்
நிலம்-புத்தளம் - Land Sale in Madampe
Land Sale in Madampe

16.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்புத்தளம், நிலம்

ரூ 75,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

3 நாள்
நிலம்-புத்தளம் - Squire Land for sale Chilaw
Squire Land for sale Chilaw

80.0 பேர்ச்

புத்தளம், நிலம்

ரூ 80,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

4 நாள்
நிலம்-புத்தளம் - Lands for sale in Marawilla (City Range)
Lands for sale in Marawilla (City Range)

15.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்புத்தளம், நிலம்

ரூ 445,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

4 நாள்
நிலம்-புத்தளம் - Land For Sale In Chilaw
Land For Sale In Chilaw

5.0 ஏக்கர்

புத்தளம், நிலம்

ரூ 8,000,000 மொத்த

4 நாள்
நிலம்-புத்தளம் - 5 acre cashew land for sale
5 acre cashew land for sale

5.0 ஏக்கர்

அங்கத்துவம்புத்தளம், நிலம்

ரூ 3,000,000 மொத்த

4 நாள்
நிலம்-புத்தளம் - Land for Sale in Marawila
Land for Sale in Marawila

411.0 பேர்ச்

புத்தளம், நிலம்

ரூ 70,000,000 மொத்த

4 நாள்
நிலம்-புத்தளம் - Land for Sale in Dankotuwa
Land for Sale in Dankotuwa

3.5 ஏக்கர்

புத்தளம், நிலம்

ரூ 28,500,000 மொத்த

5 நாள்
நிலம்-புத்தளம் - Land for Sale in Wanathawilluwa
Land for Sale in Wanathawilluwa

20.0 ஏக்கர்

புத்தளம், நிலம்

ரூ 6,000,000 மொத்த

6 நாள்
நிலம்-புத்தளம் - Coconut land for sale in sethapola
Coconut land for sale in sethapola

7.0 ஏக்கர்

புத்தளம், நிலம்

ரூ 4,000,000 ஏக்கர் ஒன்றுக்கு

6 நாள்
நிலம்-புத்தளம் - ඉඩමක් හදිසියේ විකිණීමට- Chilaw
ඉඩමක් හදිසියේ විකිණීමට- Chilaw

13.0 பேர்ச்

புத்தளம், நிலம்

ரூ 6,000,000 மொத்த

7 நாள்
நிலம்-புத்தளம் - Marawila City Range
Marawila City Range

15.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்புத்தளம், நிலம்

ரூ 445,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

7 நாள்
நிலம்-புத்தளம் - Marawila City Range
Marawila City Range

15.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்புத்தளம், நிலம்

ரூ 445,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

7 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்