காட்டும் 1-25 of 32 விளம்பரங்கள்

புத்தளம் உள் உணவு மற்றும் விவசாயம்

பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - අත-මිට සරු කප් රුක් වගාව
අත-මිට සරු කප් රුක් වගාව

அங்கத்துவம்புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 300

முதல் விளம்பரம்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-புத்தளம் - Dairy cow Milk Machine
Dairy cow Milk Machine

புத்தளம், விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 130,000

4 நாள்
உணவு-புத்தளம் - Kesel
Kesel

புத்தளம், உணவு

ரூ 65

6 நாள்
உணவு-புத்தளம் - මාලු පොල්
මාලු පොල්

புத்தளம், உணவு

ரூ 60

9 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - කෝලිකුට්ටු පැල
කෝලිකුට්ටු පැල

அங்கத்துவம்புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 150

10 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - පොල් ගස්
පොල් ගස්

அங்கத்துவம்புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 600

11 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - නේත්‍ර පලම් පැල -අංග වීර
නේත්‍ර පලම් පැල -අංග වීර

அங்கத்துவம்புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 250

12 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - අත-මිට සරු කප් රුක් වගාව
අත-මිට සරු කප් රුක් වගාව

அங்கத்துவம்புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 300

18 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-புத்தளம் - Malu pol
Malu pol

புத்தளம், மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 63

21 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - Banana Plants
Banana Plants

புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 100

22 நாள்
உணவு-புத்தளம் - Pineapple
Pineapple

அங்கத்துவம்புத்தளம், உணவு

ரூ 70

24 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-புத்தளம் - Paddle wheel
Paddle wheel

புத்தளம், விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 35,000

29 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - Pineapple Plants
Pineapple Plants

அங்கத்துவம்புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 20

30 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - Coconut Plants-3 Year
Coconut Plants-3 Year

அங்கத்துவம்புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 300

30 நாள்
உணவு-புத்தளம் - Natural honey with honeycomb
Natural honey with honeycomb

புத்தளம், உணவு

ரூ 1,850

30 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-புத்தளம் - Natural organic Honey
Natural organic Honey

புத்தளம், மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 1,850

31 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-புத்தளம் - Coconut
Coconut

புத்தளம், மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 65

32 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-புத்தளம் - Coconuts
Coconuts

புத்தளம், மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 65

33 நாள்
உணவு-புத்தளம் - Guava
Guava

புத்தளம், உணவு

ரூ 100

34 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-புத்தளம் - Coconut
Coconut

புத்தளம், மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 65

35 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - Etisalat Plant
Etisalat Plant

புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 500

35 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - Black Lucky Plant
Black Lucky Plant

புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 3,000

35 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - Ground orchids plants
Ground orchids plants

புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 100

35 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-புத்தளம் - Organic Coconut Fertilizer & Projects
Organic Coconut Fertilizer & Projects

அங்கத்துவம்புத்தளம், மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 600

38 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-புத்தளம் - Natural Salt
Natural Salt

புத்தளம், மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 44

39 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - දෙහි පැල
දෙහි පැල

அங்கத்துவம்புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 50

39 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்