காட்டும் 1-25 of 39 விளம்பரங்கள்

புத்தளம் உள் உணவு மற்றும் விவசாயம்

பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - Coconut Plants-3 Year
Coconut Plants-3 Year

அங்கத்துவம்புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 300

முதல் விளம்பரம்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-புத்தளம் - Animal feed, meal and Oil
Animal feed, meal and Oil

புத்தளம், மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 1,000

உணவு-புத்தளம் - සෙ.මු.තු.පොල් වෙලෙන්දො
සෙ.මු.තු.පොල් වෙලෙන්දො

புத்தளம், உணவு

ரூ 50

2 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - සරු සැර පොල් වගාවක් ඔබටත්
සරු සැර පොල් වගාවක් ඔබටත්

அங்கத்துவம்புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 400

3 நாள்
உணவு-புத்தளம் - Coconut
Coconut

புத்தளம், உணவு

ரூ 39

4 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-புத்தளம் - Binkunda Machine
Binkunda Machine

புத்தளம், விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 22,500

7 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - කෝලිකුට්ටු පැල
කෝලිකුට්ටු පැල

அங்கத்துவம்புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 150

10 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - පොල් ගස්
පොල් ගස්

அங்கத்துவம்புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 600

12 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - නේත්‍ර පලම් පැල -අංග වීර
නේත්‍ර පලම් පැල -අංග වීර

அங்கத்துவம்புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 250

13 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - තේක්ක ගස්
තේක්ක ගස්

புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 50,000

14 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - NUGA PLANTS
NUGA PLANTS

புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 2,500

14 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - Coconut Palm Trees
Coconut Palm Trees

புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 500

15 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - Imported Orchid Plants
Imported Orchid Plants

புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 140

17 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - Ground orchids
Ground orchids

புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 200

20 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - ඔකිඩි පැල සමග නෙටි හවුස් එක
ඔකිඩි පැල සමග නෙටි හවුස් එක

புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 60,000

22 நாள்
உணவு-புத்தளம் - Nutella
Nutella

புத்தளம், உணவு

ரூ 890

24 நாள்
உணவு-புத்தளம் - Salt Powder
Salt Powder

புத்தளம், உணவு

ரூ 37

24 நாள்
உணவு-புத்தளம் - Pineapple
Pineapple

அங்கத்துவம்புத்தளம், உணவு

ரூ 70

25 நாள்
உணவு-புத்தளம் - Coconut Treacle( පිරිසිදු පොල් පැණි )
Coconut Treacle( පිරිසිදු පොල් පැණි )

புத்தளம், உணவு

ரூ 600

26 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - Pineapple Plants
Pineapple Plants

அங்கத்துவம்புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 20

30 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - Coconut Plants-3 Year
Coconut Plants-3 Year

அங்கத்துவம்புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 300

30 நாள்
Panidodam Dehi

புத்தளம், உணவு

33 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - Anthurium
Anthurium

புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 100

34 நாள்
உணவு-புத்தளம் - Coconut
Coconut

புத்தளம், உணவு

ரூ 50

35 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - කරපිංචා තොග
කරපිංචා තොග

புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 60

35 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - Anthurium Plants
Anthurium Plants

புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 800

38 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்