காட்டும் 1-25 of 2,813 விளம்பரங்கள்

நீர் கொழும்பு உள் வீடுகள்

வீடுகள்-கம்பஹா - Ideal for Tourist House Sale in Negombo Beach Side
Ideal for Tourist House Sale in Negombo Beach Side

படுக்கை: 8, குளியல்: 5

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 46,500,000

முதல் விளம்பரம்
வீடுகள்-கம்பஹா - House for Sale in Daluwakotuwa
House for Sale in Daluwakotuwa

படுக்கை: 3, குளியல்: 1

கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 12,500,000

முதல் விளம்பரம்
வீடுகள்-கம்பஹா - Complete House for Sale Negombo
Complete House for Sale Negombo

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 12,500,000

3 நிமிடங்கள்
வீடுகள்-கம்பஹா - Brandnew luxury house for sale negombo
Brandnew luxury house for sale negombo

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 13,500,000

13 நிமிடங்கள்
வீடுகள்-கம்பஹா - Luxury house for sale negombo
Luxury house for sale negombo

படுக்கை: 7, குளியல்: 5

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 24,000,000

15 நிமிடங்கள்
வீடுகள்-கம்பஹா - Negombo Beautiful House for Sale
Negombo Beautiful House for Sale

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 7,500,000

15 நிமிடங்கள்
வீடுகள்-கம்பஹா - Beautiful House for Sale Negombo
Beautiful House for Sale Negombo

படுக்கை: 4, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 12,500,000

17 நிமிடங்கள்
வீடுகள்-கம்பஹா - Brandnew house for sale negombo
Brandnew house for sale negombo

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 12,500,000

17 நிமிடங்கள்
வீடுகள்-கம்பஹா - House for Sale Negombo
House for Sale Negombo

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 87,500,000

25 நிமிடங்கள்
வீடுகள்-கம்பஹா - Brand new house for sale in negombo
Brand new house for sale in negombo

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 12,750,000

1 நாள்
வீடுகள்-கம்பஹா - Luxury| HOME |for sale in negombo
Luxury| HOME |for sale in negombo

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 12,500,000

1 நாள்
வீடுகள்-கம்பஹா - Complete house for sale @ negombo
Complete house for sale @ negombo

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 7,500,000

1 நாள்
வீடுகள்-கம்பஹா - Negombo Tourists Side Fully Furnished Big House for Sale with 24 P Land
Negombo Tourists Side Fully Furnished Big House for Sale with 24 P Land

படுக்கை: 8, குளியல்: 5

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 46,500,000

வீடுகள்-கம்பஹா - Sale of This 35.5 Perches Land With A House 150M From Colombo Road
Sale of This 35.5 Perches Land With A House 150M From Colombo Road

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 25,000,000

1 நாள்
வீடுகள்-கம்பஹா - Double Story 17.5 Perches 5 Bed Rooms House For Sale / Negombo
Double Story 17.5 Perches 5 Bed Rooms House For Sale / Negombo

படுக்கை: 5, குளியல்: 5

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 19,000,000

1 நாள்
வீடுகள்-கம்பஹா - Luxury Complete Newly House for Sale in Negombo
Luxury Complete Newly House for Sale in Negombo

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 13,500,000

1 நாள்
வீடுகள்-கம்பஹா - 15p Land with Furnished House for Sale - Negombo
15p Land with Furnished House for Sale - Negombo

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 14,000,000

வீடுகள்-கம்பஹா - House for Sale in Negombo ( Dining, Living, Sitting Complete House)
House for Sale in Negombo ( Dining, Living, Sitting Complete House)

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 8,800,000

வீடுகள்-கம்பஹா - Beautiful 1 Store This House for Sale in Negombo
Beautiful 1 Store This House for Sale in Negombo

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 12,500,000

வீடுகள்-கம்பஹா - House for Sale in Negombo
House for Sale in Negombo

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 13,400,000

வீடுகள்-கம்பஹா - Newly Homes in Negombo Area for Sale
Newly Homes in Negombo Area for Sale

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 12,500,000

1 நாள்
வீடுகள்-கம்பஹா - B E L I v | Newly Constrcuted Houses in Negombo
B E L I v | Newly Constrcuted Houses in Negombo

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 12,500,000

1 நாள்
வீடுகள்-கம்பஹா - Newly Built Quality Houses In Negombo
Newly Built Quality Houses In Negombo

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 12,500,000

1 நாள்
வீடுகள்-கம்பஹா - S T Y L I H super Designed House For Sale In Negombo
S T Y L I H super Designed House For Sale In Negombo

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 13,500,000

1 நாள்
வீடுகள்-கம்பஹா - A 12.5 M luxury house in negombo
A 12.5 M luxury house in negombo

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 12,500,000

1 நாள்
வீடுகள்-கம்பஹா - 12.5 M brand new house for sale negombo
12.5 M brand new house for sale negombo

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 12,500,000

1 நாள்
வீடுகள்-கம்பஹா - 13.5 M Brand New House for Sale Negombo
13.5 M Brand New House for Sale Negombo

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 13,500,000

1 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்