வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
விலை (ரூ)

-

மாதிரி ஆண்டு

-

தூரம்

-

Engine capacity

-

காட்டும் 1-25 of 83 விளம்பரங்கள்

மொரட்டுவ உள் வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Nissan Caravan E25 2003
Nissan Caravan E25 2003

200,000 கி.மீ

கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 4,000,000

முதல் விளம்பரம்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - JAC HFC5048K 2007
JAC HFC5048K 2007

135,000 கி.மீ

கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 1,075,000

வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Suzuki Full Join Turbo 2010
Suzuki Full Join Turbo 2010

90,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,290,000

வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Isuzu ELF 150 1995
Isuzu ELF 150 1995

150,000 கி.மீ

கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 1,795,000

வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Toyota Hiace Super GL 2003
Toyota Hiace Super GL 2003

45,000 கி.மீ

கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 5,250,000

1 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Toyota LH113 1992
Toyota LH113 1992

369,905 கி.மீ

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 3,275,000

1 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Suzuki Every full option 2007
Suzuki Every full option 2007

143,790 கி.மீ

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,025,000

1 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Daihatsu Hijet 2012
Daihatsu Hijet 2012

45,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 1,560,000

2 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Toyota Townace cr27 lotto 1994
Toyota Townace cr27 lotto 1994

164,663 கி.மீ

கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,750,000

2 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Isuzu ELF 250 1990
Isuzu ELF 250 1990

200,000 கி.மீ

கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 1,650,000

4 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Suzuki Carry 2015
Suzuki Carry 2015

20,000 கி.மீ

கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,450,000

4 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Isuzu ELF 2004
Isuzu ELF 2004

87,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 5,250,000

4 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Isuzu ELF 2001
Isuzu ELF 2001

57,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 5,250,000

4 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Foton BJ1031 2018
Foton BJ1031 2018

0 கி.மீ

கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,275,000

8 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Toyota CR27 lotto 1992
Toyota CR27 lotto 1992

250,000 கி.மீ

கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,000,000

8 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Nissan Caravan E25 2003
Nissan Caravan E25 2003

200,000 கி.மீ

கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 4,000,000

9 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Isuzu ELF Dump 4HL1 2004
Isuzu ELF Dump 4HL1 2004

92,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 5,290,000

9 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Toyota Dolphin Long 1996
Toyota Dolphin Long 1996

232,000 கி.மீ

கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 4,600,000

9 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Isuzu NKR 2002
Isuzu NKR 2002

240,000 கி.மீ

கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 3,050,000

10 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Isuzu ELF 10.5FT 2011
Isuzu ELF 10.5FT 2011

170,000 கி.மீ

கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,850,000

10 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Suzuki Buddy Truck 2014
Suzuki Buddy Truck 2014

80,000 கி.மீ

கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 1,700,000

11 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Foton BJ1031 2018
Foton BJ1031 2018

0 கி.மீ

கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,300,000

11 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Isuzu Izuzu Elf 2004
Isuzu Izuzu Elf 2004

92,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 5,250,000

12 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Isuzu 4HF1 2000
Isuzu 4HF1 2000

9,200 கி.மீ

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 5,175,000

13 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Nissan Vannate 2008
Nissan Vannate 2008

215,000 கி.மீ

கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,890,000

14 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கொழும்பு - Daihatsu Hijet 2007
Daihatsu Hijet 2007

95,000 கி.மீ

கொழும்பு, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 790,000

14 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்