காட்டும் 1-25 of 30 விளம்பரங்கள்

மாத்தறை உள் உணவு மற்றும் விவசாயம்

உணவு-மாத்தறை - Cheese
Cheese

மாத்தறை, உணவு

ரூ 170

3 நாள்
உணவு-மாத்தறை - B COLA / LINDA FIZZY
B COLA / LINDA FIZZY

மாத்தறை, உணவு

ரூ 120

3 நாள்
உணவு-மாத்தறை - Bala karawala
Bala karawala

மாத்தறை, உணவு

ரூ 650

4 நாள்
உணவு-மாத்தறை - තේ කොල
තේ කොල

மாத்தறை, உணவு

ரூ 650

5 நாள்
உணவு-மாத்தறை - High Quality Tea
High Quality Tea

மாத்தறை, உணவு

ரூ 650

5 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-மாத்தறை - Anthurium plants
Anthurium plants

மாத்தறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 450

6 நாள்
உணவு-மாத்தறை - Umbalakada
Umbalakada

மாத்தறை, உணவு

ரூ 800

7 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-மாத்தறை - Anthurium
Anthurium

மாத்தறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 1,000

8 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-மாத்தறை - Kubota Harvester
Kubota Harvester

மாத்தறை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 1,750,000

8 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-மாத்தறை - Ccoco peat
Ccoco peat

மாத்தறை, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 100

8 நாள்
உணவு-மாத்தறை - Weralu wikinimata
Weralu wikinimata

மாத்தறை, உணவு

ரூ 100

13 நாள்
உணவு-மாத்தறை - කැකුළු සම්බා විි
කැකුළු සම්බා විි

மாத்தறை, உணவு

ரூ 50

14 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-மாத்தறை - පච්චපෙරුමාල් බීජ වී
පච්චපෙරුමාල් බීජ වී

மாத்தறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 150

14 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-மாத்தறை - Cinnamon Plant | Kurundu Pala
Cinnamon Plant | Kurundu Pala

மாத்தறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 13

21 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-மாத்தறை - Water Lilly
Water Lilly

மாத்தறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 2,000

23 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-மாத்தறை - තේ පැල
තේ පැල

மாத்தறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 29

26 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-மாத்தறை - Mubota auto combine
Mubota auto combine

மாத்தறை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 500,000

28 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-மாத்தறை - Tracter
Tracter

மாத்தறை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 90,000

38 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-மாத்தறை - tea pela
tea pela

மாத்தறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 22

39 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-மாத்தறை - Kubota DC 68
Kubota DC 68

மாத்தறை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 1,500,000

39 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-மாத்தறை - Orchids Plants
Orchids Plants

மாத்தறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 150

42 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-மாத்தறை - Anthurium Lady Jane
Anthurium Lady Jane

மாத்தறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 150

44 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-மாத்தறை - Anthurium Pot mix
Anthurium Pot mix

மாத்தறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 225

44 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-மாத்தறை - Anthurium - Lady jane
Anthurium - Lady jane

மாத்தறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 150

44 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-மாத்தறை - විසිතුරු පැල වර්ග
විසිතුරු පැල වර්ග

மாத்தறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 500

46 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்