காட்டும் 1-25 of 123 விளம்பரங்கள்

கேகாலை உள் நிலம்

நிலம்-கேகாலை - Land sale in Mawanella
Land sale in Mawanella

10.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கேகாலை, நிலம்

ரூ 870,000 மொத்த

முதல் விளம்பரம்
நிலம்-கேகாலை - Land Near Convent in Kegalle
Land Near Convent in Kegalle

9.35 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கேகாலை, நிலம்

ரூ 695,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

முதல் விளம்பரம்
நிலம்-கேகாலை - Land for sale Warakapola Town
Land for sale Warakapola Town

15.0 பேர்ச்

கேகாலை, நிலம்

ரூ 270,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

3 மணித்தியாளம்
நிலம்-கேகாலை - Land for sale Kotiyakumbura
Land for sale Kotiyakumbura

66.0 பேர்ச்

கேகாலை, நிலம்

ரூ 4,500,000 மொத்த

4 மணித்தியாளம்
நிலம்-கேகாலை - Land For Sale In Kegalle
Land For Sale In Kegalle

21.0 பேர்ச்

கேகாலை, நிலம்

ரூ 3,600,000 மொத்த

2 நாள்
நிலம்-கேகாலை - Land for Sale in Kegalle
Land for Sale in Kegalle

57.0 பேர்ச்

கேகாலை, நிலம்

ரூ 125,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

2 நாள்
நிலம்-கேகாலை - Valuable land with Wallapatta
Valuable land with Wallapatta

75.0 பேர்ச்

கேகாலை, நிலம்

ரூ 9,000,000 மொத்த

3 நாள்
நிலம்-கேகாலை - Land for sale warakapola - Niwatuwa
Land for sale warakapola - Niwatuwa

87.0 பேர்ச்

கேகாலை, நிலம்

ரூ 2,100,000 மொத்த

3 நாள்
நிலம்-கேகாலை - Land with half completed house Mawanella
Land with half completed house Mawanella

12.0 பேர்ச்

கேகாலை, நிலம்

ரூ 2,900,000 மொத்த

3 நாள்
நிலம்-கேகாலை - Land Near Convent in Kegalle
Land Near Convent in Kegalle

9.35 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கேகாலை, நிலம்

ரூ 695,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

3 நாள்
நிலம்-கேகாலை - Land Kegalla nagarayata No.5.6
Land Kegalla nagarayata No.5.6

11.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கேகாலை, நிலம்

ரூ 325,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

4 நாள்
நிலம்-கேகாலை - Land Kegalla nagarayata No.3.4
Land Kegalla nagarayata No.3.4

11.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கேகாலை, நிலம்

ரூ 325,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

4 நாள்
நிலம்-கேகாலை - Rubber Land Warakapola
Rubber Land Warakapola

4.25 ஏக்கர்

கேகாலை, நிலம்

ரூ 5,000,000 மொத்த

5 நாள்
நிலம்-கேகாலை - Land For Sale In Dahiowita
Land For Sale In Dahiowita

13.5 ஏக்கர்

கேகாலை, நிலம்

ரூ 40,000,000 மொத்த

5 நாள்
நிலம்-கேகாலை - Land with building for sale Kegalle
Land with building for sale Kegalle

36.0 பேர்ச்

கேகாலை, நிலம்

ரூ 13,500,000 மொத்த

6 நாள்
நிலம்-கேகாலை - Land For Sale In Kegalle
Land For Sale In Kegalle

12.35 பேர்ச்

கேகாலை, நிலம்

ரூ 1,300,000 மொத்த

6 நாள்
நிலம்-கேகாலை - Rubber Land kotiyakumbura
Rubber Land kotiyakumbura

2.9 ஏக்கர்

கேகாலை, நிலம்

ரூ 1,800,000 மொத்த

6 நாள்
நிலம்-கேகாலை - Land in Kegalle
Land in Kegalle

10.0 பேர்ச்

கேகாலை, நிலம்

ரூ 2,700,000 மொத்த

7 நாள்
நிலம்-கேகாலை - Land to be sold immediately Amithirigala
Land to be sold immediately Amithirigala

22.0 பேர்ச்

கேகாலை, நிலம்

ரூ 37,500 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

7 நாள்
நிலம்-கேகாலை - 12 p land in near kegalla town
12 p land in near kegalla town

12.0 பேர்ச்

கேகாலை, நிலம்

ரூ 350,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

8 நாள்
நிலம்-கேகாலை - Highly Residential Land in kegalle
Highly Residential Land in kegalle

11.6 பேர்ச்

கேகாலை, நிலம்

ரூ 725,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

8 நாள்
நிலம்-கேகாலை - adak nimakala hotalaya samaga
adak nimakala hotalaya samaga

368.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கேகாலை, நிலம்

ரூ 150,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

8 நாள்
நிலம்-கேகாலை - diyunu wena nagarayen bim kotasak
diyunu wena nagarayen bim kotasak

105.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கேகாலை, நிலம்

ரூ 130,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

8 நாள்
நிலம்-கேகாலை - Land for sale in Dehiowita.
Land for sale in Dehiowita.

6.0 பேர்ச்

கேகாலை, நிலம்

ரூ 1,050,000 மொத்த

8 நாள்
நிலம்-கேகாலை - diyunu wena nagarayen bim kotasak
diyunu wena nagarayen bim kotasak

11.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கேகாலை, நிலம்

ரூ 290,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

8 நாள்
நிலம்-கேகாலை - Land for sale in Kegalle
Land for sale in Kegalle

58.0 பேர்ச்

கேகாலை, நிலம்

ரூ 2,500,000 மொத்த

8 நாள்
நிலம்-கேகாலை - Diyunuwena nagarayen bim kotasak Kegalla
Diyunuwena nagarayen bim kotasak Kegalla

8.74 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கேகாலை, நிலம்

ரூ 290,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

8 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்