வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
விலை (ரூ)

-

மாதிரி ஆண்டு

-

தூரம்

-

Engine capacity

-

காட்டும் 1-25 of 635 விளம்பரங்கள்

கண்டி உள் வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கண்டி - Nissan ATLAS JAPAN 2003
Nissan ATLAS JAPAN 2003

150,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்கண்டி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 1,790,000

முதல் விளம்பரம்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கண்டி - Toyota LH61 1989
Toyota LH61 1989

265,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்கண்டி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,250,000

முதல் விளம்பரம்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கண்டி - Nissan Single Wheel Truck 2001
Nissan Single Wheel Truck 2001

151,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்கண்டி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,040,000

வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கண்டி - Nissan E 24 1991
Nissan E 24 1991

563,236 கி.மீ

கண்டி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,250,000

5 மணித்தியாளம்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கண்டி - Daihatsu HIJET FREEZER 2014
Daihatsu HIJET FREEZER 2014

54,852 கி.மீ

அங்கத்துவம்கண்டி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,050,000

5 மணித்தியாளம்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கண்டி - Nissan VANETTE(-30)FREEZER 2014
Nissan VANETTE(-30)FREEZER 2014

95,221 கி.மீ

அங்கத்துவம்கண்டி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 3,300,000

6 மணித்தியாளம்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கண்டி - Suzuki CARRY (-20) FREEZER 2014
Suzuki CARRY (-20) FREEZER 2014

7,744 கி.மீ

அங்கத்துவம்கண்டி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,550,000

6 மணித்தியாளம்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கண்டி - Nissan CARAVAN NV350 2014
Nissan CARAVAN NV350 2014

118,504 கி.மீ

அங்கத்துவம்கண்டி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 6,700,000

6 மணித்தியாளம்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கண்டி - Toyota Dual purpose body 2013
Toyota Dual purpose body 2013

236,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்கண்டி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 4,150,000

7 மணித்தியாளம்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கண்டி - Suzuki Buddy lorry 2007
Suzuki Buddy lorry 2007

65,000 கி.மீ

கண்டி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 960,000

7 மணித்தியாளம்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கண்டி - Nissan Caravan E25 2008
Nissan Caravan E25 2008

170,000 கி.மீ

கண்டி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 4,775,000

வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கண்டி - Suzuki SPACIA CUSTOM TURBO 2017
Suzuki SPACIA CUSTOM TURBO 2017

2,700 கி.மீ

கண்டி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 3,450,000

வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கண்டி - Isuzu 4WD 2000
Isuzu 4WD 2000

232,100 கி.மீ

அங்கத்துவம்கண்டி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,350,000

வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கண்டி - Mazda 4wD dual purpose 2014
Mazda 4wD dual purpose 2014

34,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்கண்டி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,775,000

வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கண்டி - Toyota 14/5 crew cub 2008
Toyota 14/5 crew cub 2008

124,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்கண்டி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 4,950,000

வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கண்டி - Mazda Titan 350 Lorry 2000
Mazda Titan 350 Lorry 2000

250,000 கி.மீ

கண்டி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 1,800,000

8 மணித்தியாளம்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கண்டி - Toyota Dolphin LH 113 1992
Toyota Dolphin LH 113 1992

325,000 கி.மீ

கண்டி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,875,000

9 மணித்தியாளம்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கண்டி - Toyota Town Ace Loto 1994
Toyota Town Ace Loto 1994

100,000 கி.மீ

கண்டி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,575,000

9 மணித்தியாளம்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கண்டி - Nissan Rio Wagon 2015
Nissan Rio Wagon 2015

44,000 கி.மீ

கண்டி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 3,290,000

9 மணித்தியாளம்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கண்டி - Toyota hiace LH 102 1992
Toyota hiace LH 102 1992

97,968 கி.மீ

கண்டி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 3,000,000

10 மணித்தியாளம்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கண்டி - Suzuki Every 2015
Suzuki Every 2015

130,000 கி.மீ

கண்டி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,150,000

10 மணித்தியாளம்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கண்டி - Isuzu ELF 350 NPR71L 1999
Isuzu ELF 350 NPR71L 1999

175,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்கண்டி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,390,000

வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கண்டி - Nissan ATLAS JAPAN 2003
Nissan ATLAS JAPAN 2003

150,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்கண்டி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 1,790,000

வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கண்டி - Nissan ATLAS QD32 1998
Nissan ATLAS QD32 1998

150,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்கண்டி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 1,490,000

வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கண்டி - Isuzu NKR singel wheel 2003
Isuzu NKR singel wheel 2003

250,000 கி.மீ

கண்டி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,390,000

வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கண்டி - Toyota CR 36 1993
Toyota CR 36 1993

250,000 கி.மீ

கண்டி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,140,000

13 மணித்தியாளம்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கண்டி - Toyota Dolphin Super GL 2000
Toyota Dolphin Super GL 2000

100,000 கி.மீ

கண்டி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 3,150,000

14 மணித்தியாளம்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்