வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
வாடகை (ரூ)

-

காட்டும் 1-25 of 53 விளம்பரங்கள்

கண்டி உள் பாகங்களும் அறைகளும்

பாகங்களும் அறைகளும்-கண்டி - Room with attached bath - Kandy
Room with attached bath - Kandy

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

கண்டி, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 8,500 மாதத்துக்கு

1 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கண்டி - Room for rent (females only) - Gelioya
Room for rent (females only) - Gelioya

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

கண்டி, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 2,500 மாதத்துக்கு

2 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கண்டி - House for rent or Boarding in Peradeniya
House for rent or Boarding in Peradeniya

படுக்கை: 5, குளியல்: 2

கண்டி, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 18,500 மாதத்துக்கு

3 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கண்டி - Annex for rent in Katugastota
Annex for rent in Katugastota

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

கண்டி, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 25,000 மாதத்துக்கு

4 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கண்டி - Room for Rent Kandy
Room for Rent Kandy

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

கண்டி, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 23,000 மாதத்துக்கு

5 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கண்டி - Boarding place for Ladies - Kandy
Boarding place for Ladies - Kandy

படுக்கை: 4, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கண்டி, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 6,000 மாதத்துக்கு

5 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கண்டி - Boarding room in kandy for boys
Boarding room in kandy for boys

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்கண்டி, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 4,500 மாதத்துக்கு

6 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கண்டி - Room for rent in Katugastota
Room for rent in Katugastota

படுக்கை: 10, குளியல்: 2

கண்டி, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 5,500 மாதத்துக்கு

6 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கண்டி - Room for rent in Kandy
Room for rent in Kandy

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

கண்டி, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 12,500 மாதத்துக்கு

6 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கண்டி - Annex for Rent in Ampitiya
Annex for Rent in Ampitiya

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

கண்டி, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 22,000 மாதத்துக்கு

9 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கண்டி - Mulgampola Road (kingswood Pool Road) for Rent -Kandy
Mulgampola Road (kingswood Pool Road) for Rent -Kandy

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

கண்டி, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 20,000 மாதத்துக்கு

9 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கண்டி - Annex For Rent In Kandy Ampitiya
Annex For Rent In Kandy Ampitiya

படுக்கை: 3, குளியல்: 1

கண்டி, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 23,000 மாதத்துக்கு

12 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கண்டி - Two Story Building for Rent - Gelioya
Two Story Building for Rent - Gelioya

படுக்கை: 10, குளியல்: 5

கண்டி, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 130,000 மாதத்துக்கு

13 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கண்டி - Room for Rent - Peradeniya
Room for Rent - Peradeniya

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

கண்டி, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 18,000 மாதத்துக்கு

14 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கண்டி - Annexe For Rent In Peradeniya
Annexe For Rent In Peradeniya

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

கண்டி, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 40,000 மாதத்துக்கு

14 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கண்டி - Accommodation for Females - Peradeniya
Accommodation for Females - Peradeniya

படுக்கை: 10, குளியல்: 3

கண்டி, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 7,000 மாதத்துக்கு

14 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கண்டி - Comfortable Rooms from In Ambatenna.
Comfortable Rooms from In Ambatenna.

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

கண்டி, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 1,200 மாதத்துக்கு

16 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கண்டி - Room for rent from Peradeniya
Room for rent from Peradeniya

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

கண்டி, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 17,000 மாதத்துக்கு

16 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கண்டி - Annex for rent Kundasale
Annex for rent Kundasale

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

கண்டி, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 20,000 மாதத்துக்கு

17 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கண்டி - Room for Rent - Peradeniya
Room for Rent - Peradeniya

படுக்கை: 9, குளியல்: 3

கண்டி, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 3,500 மாதத்துக்கு

18 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கண்டி - House for rent in Kandy
House for rent in Kandy

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

கண்டி, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 30,000 மாதத்துக்கு

22 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கண்டி - Annex for rent in Kundasale
Annex for rent in Kundasale

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

கண்டி, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 25,000 மாதத்துக்கு

24 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கண்டி - Room for rent in Peradeniya
Room for rent in Peradeniya

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

கண்டி, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 10,000 மாதத்துக்கு

25 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கண்டி - Rooms For Rent - kandy
Rooms For Rent - kandy

படுக்கை: 4, குளியல்: 2

கண்டி, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 5,000 மாதத்துக்கு

26 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கண்டி - Annex for Rent in Katugastota
Annex for Rent in Katugastota

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

கண்டி, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 20,000 மாதத்துக்கு

26 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்