காட்டும் 1-25 of 530 விளம்பரங்கள்

கண்டி உள் நிலம்

நிலம்-கண்டி - Land for sale in polgolla
Land for sale in polgolla

70.0 பேர்ச்

கண்டி, நிலம்

ரூ 200,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

முதல் விளம்பரம்
நிலம்-கண்டி - 23-Acre Land For Sale Gampola
23-Acre Land For Sale Gampola

23.0 ஏக்கர்

கண்டி, நிலம்

ரூ 2,200,000 ஏக்கர் ஒன்றுக்கு

முதல் விளம்பரம்
நிலம்-கண்டி - Land For Sale
Land For Sale

12.8 பேர்ச்

கண்டி, நிலம்

ரூ 225,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

7 நிமிடங்கள்
நிலம்-கண்டி - Residential lots for sale in Kandy
Residential lots for sale in Kandy

10.0 பேர்ச்

கண்டி, நிலம்

ரூ 260,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

நிலம்-கண்டி - Land in Kandy doluwa 44
Land in Kandy doluwa 44

27.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கண்டி, நிலம்

ரூ 1,485,000 மொத்த

16 நிமிடங்கள்
நிலம்-கண்டி - Land in Kandy doluwa 31
Land in Kandy doluwa 31

30.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கண்டி, நிலம்

ரூ 1,500,000 மொத்த

18 நிமிடங்கள்
நிலம்-கண்டி - Land in Kandy doluwa 33
Land in Kandy doluwa 33

35.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கண்டி, நிலம்

ரூ 1,750,000 மொத்த

18 நிமிடங்கள்
நிலம்-கண்டி - Land in Kandy doluwa 07
Land in Kandy doluwa 07

22.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கண்டி, நிலம்

ரூ 770,000 மொத்த

19 நிமிடங்கள்
நிலம்-கண்டி - Land in Kandy doluwa 45
Land in Kandy doluwa 45

22.45 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கண்டி, நிலம்

ரூ 1,055,150 மொத்த

19 நிமிடங்கள்
நிலம்-கண்டி - Land in Kandy doluwa 48
Land in Kandy doluwa 48

25.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கண்டி, நிலம்

ரூ 1,500,000 மொத்த

20 நிமிடங்கள்
நிலம்-கண்டி - Land in Kandy doluwa 38
Land in Kandy doluwa 38

30.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கண்டி, நிலம்

ரூ 1,500,000 மொத்த

20 நிமிடங்கள்
நிலம்-கண்டி - Land in Kandy doluwa 49
Land in Kandy doluwa 49

20.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கண்டி, நிலம்

ரூ 1,200,000 மொத்த

20 நிமிடங்கள்
நிலம்-கண்டி - Land in Kandy doluwa 43
Land in Kandy doluwa 43

24.9 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கண்டி, நிலம்

ரூ 1,369,500 மொத்த

20 நிமிடங்கள்
நிலம்-கண்டி - Land in Kandy doluwa 18
Land in Kandy doluwa 18

32.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கண்டி, நிலம்

ரூ 1,920,000 மொத்த

20 நிமிடங்கள்
நிலம்-கண்டி - Land in Kandy doluwa 36
Land in Kandy doluwa 36

20.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கண்டி, நிலம்

ரூ 1,000,000 மொத்த

20 நிமிடங்கள்
நிலம்-கண்டி - Land in Kandy doluwa 25
Land in Kandy doluwa 25

28.25 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கண்டி, நிலம்

ரூ 1,130,000 மொத்த

20 நிமிடங்கள்
நிலம்-கண்டி - Land in Kandy doluwa 37
Land in Kandy doluwa 37

29.8 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கண்டி, நிலம்

ரூ 1,490,000 மொத்த

21 நிமிடங்கள்
நிலம்-கண்டி - Land in Kandy doluwa 26
Land in Kandy doluwa 26

31.35 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கண்டி, நிலம்

ரூ 1,254,000 மொத்த

21 நிமிடங்கள்
நிலம்-கண்டி - Land in Kandy doluwa 24
Land in Kandy doluwa 24

27.75 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கண்டி, நிலம்

ரூ 1,110,000 மொத்த

21 நிமிடங்கள்
நிலம்-கண்டி - Land in Kandy doluwa 05
Land in Kandy doluwa 05

30.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கண்டி, நிலம்

ரூ 1,050,000 மொத்த

21 நிமிடங்கள்
நிலம்-கண்டி - Land in Kandy doluwa 32
Land in Kandy doluwa 32

39.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கண்டி, நிலம்

ரூ 1,950,000 மொத்த

21 நிமிடங்கள்
நிலம்-கண்டி - Land in Kandy doluwa 12
Land in Kandy doluwa 12

15.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கண்டி, நிலம்

ரூ 975,000 மொத்த

21 நிமிடங்கள்
நிலம்-கண்டி - Land in Kandy doluwa 08
Land in Kandy doluwa 08

20.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கண்டி, நிலம்

ரூ 700,000 மொத்த

21 நிமிடங்கள்
நிலம்-கண்டி - Land in Kandy doluwa 19
Land in Kandy doluwa 19

30.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கண்டி, நிலம்

ரூ 1,650,000 மொத்த

23 நிமிடங்கள்
நிலம்-கண்டி - Land in Kandy doluwa 23
Land in Kandy doluwa 23

28.2 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கண்டி, நிலம்

ரூ 1,128,000 மொத்த

23 நிமிடங்கள்
நிலம்-கண்டி - Land in Kandy doluwa 22
Land in Kandy doluwa 22

29.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கண்டி, நிலம்

ரூ 1,160,000 மொத்த

23 நிமிடங்கள்
நிலம்-கண்டி - Land in Kandy doluwa 21
Land in Kandy doluwa 21

29.95 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கண்டி, நிலம்

ரூ 1,422,625 மொத்த

23 நிமிடங்கள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்