வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
விலை (ரூ)

-

Model year

-

காட்டும் 1-25 of 31 விளம்பரங்கள்

கண்டி உள் கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-கண்டி - JCB ZA
JCB ZA

கண்டி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 2,475,000

முதல் விளம்பரம்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-கண்டி - Fuso Mobile Crane
Fuso Mobile Crane

கண்டி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 3,700,000

4 நாள்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-கண்டி - Komatsu wa 20-1 Wheel loader
Komatsu wa 20-1 Wheel loader

கண்டி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 1,225,000

10 நாள்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-கண்டி - Bomag 1 Ton Roller
Bomag 1 Ton Roller

கண்டி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 325,000

15 நாள்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-கண்டி - Excavator
Excavator

கண்டி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 600,000

18 நாள்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-கண்டி - Mitsubishi mm30
Mitsubishi mm30

கண்டி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 1,450,000

19 நாள்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-கண்டி - Isuzu forward boom track
Isuzu forward boom track

கண்டி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 3,000,000

19 நாள்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-கண்டி - Mitsubishi WS200A Loader
Mitsubishi WS200A Loader

கண்டி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 800,000

21 நாள்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-கண்டி - CAT 903C Loader
CAT 903C Loader

கண்டி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 2,500,000

21 நாள்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-கண்டி - Mitsubishi Canter Boom Truck
Mitsubishi Canter Boom Truck

அங்கத்துவம்கண்டி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 5,690,000

22 நாள்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-கண்டி - Mitsubishi Canter Boom Truck
Mitsubishi Canter Boom Truck

அங்கத்துவம்கண்டி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 7,650,000

22 நாள்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-கண்டி - Yanmar Excavator
Yanmar Excavator

கண்டி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 1,850,000

23 நாள்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-கண்டி - TAFE 45D tractor
TAFE 45D tractor

கண்டி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 1,250,000

23 நாள்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-கண்டி - Kobelco SK027 Excavator
Kobelco SK027 Excavator

கண்டி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 1,225,000

27 நாள்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-கண்டி - EXCAVATOR IHI 40
EXCAVATOR IHI 40

கண்டி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 1,075,000

32 நாள்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-கண்டி - Komatsu PC 120/6 Excavator
Komatsu PC 120/6 Excavator

கண்டி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 4,200,000

33 நாள்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-கண்டி - JCK Backhoe Loader
JCK Backhoe Loader

கண்டி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 2,800,000

35 நாள்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-கண்டி - Folk Lift (Komatsu)
Folk Lift (Komatsu)

கண்டி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 2,800,000

36 நாள்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-கண்டி - Bobcat 543
Bobcat 543

கண்டி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 550,000

38 நாள்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-கண்டி - Prime mover trailer 40 ft
Prime mover trailer 40 ft

கண்டி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 2,200,000

40 நாள்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-கண்டி - JCB Backhoe loader New Holland
JCB Backhoe loader New Holland

கண்டி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 2,300,000

41 நாள்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-கண்டி - Wheel Loader (TCM)
Wheel Loader (TCM)

கண்டி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 2,000,000

42 நாள்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-கண்டி - Wheel Loader
Wheel Loader

கண்டி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 1,650,000

42 நாள்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-கண்டி - Komatsu Excavator
Komatsu Excavator

கண்டி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 1,050,000

43 நாள்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-கண்டி - Sumitomo Excavator
Sumitomo Excavator

கண்டி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 1,075,000

44 நாள்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-கண்டி - Loader ws 210
Loader ws 210

கண்டி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 2,200,000

49 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்