காட்டும் 1-25 of 30 விளம்பரங்கள்

யாழ்ப்பாணம் உள் உணவு மற்றும் விவசாயம்

உணவு-யாழ்ப்பாணம் - Toblerone -100g
Toblerone -100g

அங்கத்துவம்யாழ்ப்பாணம், உணவு

ரூ 550

1 நாள்
உணவு-யாழ்ப்பாணம் - சுபோஷா
சுபோஷா

யாழ்ப்பாணம், உணவு

ரூ 195

9 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-யாழ்ப்பாணம் - பாக்கு நாற்று
பாக்கு நாற்று

யாழ்ப்பாணம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 40

10 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-யாழ்ப்பாணம் - ஆப்பு வீற்பனைக்கு
ஆப்பு வீற்பனைக்கு

யாழ்ப்பாணம், விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 700

13 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-யாழ்ப்பாணம் - கோடாலி வீற்பனைக்கு
கோடாலி வீற்பனைக்கு

யாழ்ப்பாணம், விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 1,000

13 நாள்
உணவு-யாழ்ப்பாணம் - சுபோஷா (திரிபோஷா)
சுபோஷா (திரிபோஷா)

யாழ்ப்பாணம், உணவு

ரூ 175

15 நாள்
உணவு-யாழ்ப்பாணம் - Squids/Cuttle fish
Squids/Cuttle fish

யாழ்ப்பாணம், உணவு

ரூ 600

19 நாள்
உணவு-யாழ்ப்பாணம் - குங்குமப்பூ
குங்குமப்பூ

யாழ்ப்பாணம், உணவு

ரூ 2,000

20 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-யாழ்ப்பாணம் - Paal Vendi Vethai
Paal Vendi Vethai

யாழ்ப்பாணம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 4,000

20 நாள்
உணவு-யாழ்ப்பாணம் - மரசெக்கு நல்லெண்ணை 750ml
மரசெக்கு நல்லெண்ணை 750ml

யாழ்ப்பாணம், உணவு

ரூ 600

21 நாள்
உணவு-யாழ்ப்பாணம் - நல்லெண்ணை
நல்லெண்ணை

யாழ்ப்பாணம், உணவு

ரூ 1,400

21 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-யாழ்ப்பாணம் - கமுகு கன்றுகள்
கமுகு கன்றுகள்

யாழ்ப்பாணம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 40

22 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-யாழ்ப்பாணம் - தென்னை
தென்னை

யாழ்ப்பாணம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 200

23 நாள்
உணவு-யாழ்ப்பாணம் - Chicken froiler
Chicken froiler

யாழ்ப்பாணம், உணவு

ரூ 350

25 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-யாழ்ப்பாணம் - Kappal valai
Kappal valai

யாழ்ப்பாணம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 140

25 நாள்
உணவு-யாழ்ப்பாணம் - Fresh Chicken
Fresh Chicken

யாழ்ப்பாணம், உணவு

ரூ 450

35 நாள்
உணவு-யாழ்ப்பாணம் - திரிபோஷா
திரிபோஷா

யாழ்ப்பாணம், உணவு

ரூ 150

35 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-யாழ்ப்பாணம் - Long beans seeds
Long beans seeds

யாழ்ப்பாணம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 7,500

37 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-யாழ்ப்பாணம் - Flower plant seeds
Flower plant seeds

யாழ்ப்பாணம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 320

39 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-யாழ்ப்பாணம் - Paddy seeds (விதை நெல்)
Paddy seeds (விதை நெல்)

யாழ்ப்பாணம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 5,600

40 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-யாழ்ப்பாணம் - கமுகு கன்று
கமுகு கன்று

யாழ்ப்பாணம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 45

41 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-யாழ்ப்பாணம் - பலா மரம்
பலா மரம்

யாழ்ப்பாணம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 100

41 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-யாழ்ப்பாணம் - Tv8 laddies finger seeds (பால் வெண்டி)
Tv8 laddies finger seeds (பால் வெண்டி)

யாழ்ப்பாணம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 6,000

45 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-யாழ்ப்பாணம் - Jute seeds (சணல் விதை)
Jute seeds (சணல் விதை)

யாழ்ப்பாணம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 240

45 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-யாழ்ப்பாணம் - Kubota AX - 60
Kubota AX - 60

யாழ்ப்பாணம், விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 1,600,000

45 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்