காட்டும் 1-25 of 26 விளம்பரங்கள்

ஜா-எலை உள் உணவு மற்றும் விவசாயம்

பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - ඩෙන්ඩ්‍රරොබියම් seedlings
ඩෙන්ඩ්‍රරොබියම් seedlings

அங்கத்துவம்கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 120

முதல் விளம்பரம்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - ඩෙන්ඩ්‍රරොබියම් seedlings
ඩෙන්ඩ්‍රරොබියම් seedlings

அங்கத்துவம்கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 120

பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Dendrobium orchids fromThailand
Dendrobium orchids fromThailand

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 125

3 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Nirmali Plantation
Nirmali Plantation

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 350

12 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Anthuriyam Plants
Anthuriyam Plants

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 100

14 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Plant
Plant

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 8,500

17 நாள்
உணவு-கம்பஹா - Spiny Lobster
Spiny Lobster

கம்பஹா, உணவு

ரூ 3,000

19 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - Coco Peat (කොහුබත් කුඩු)
Coco Peat (කොහුබත් කුඩු)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 18

25 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - Coconut Oil
Coconut Oil

கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 330

25 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - කර දහයියා (Paddy Seeds Charcoal)
කර දහයියා (Paddy Seeds Charcoal)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 35

27 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - Charcoal (පිරිසිදු අඟුරු )
Charcoal (පිරිසිදු අඟුරු )

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 50

27 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - Coconut Husk Chips (පොල් ලෙලි චිප්ස්)
Coconut Husk Chips (පොල් ලෙලි චිප්ස්)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 50

27 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - Cow Dung (ගාල් ගොම කුඩු)
Cow Dung (ගාල් ගොම කුඩු)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 60

28 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Orchids Tolumnia
Orchids Tolumnia

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 250

30 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Tissue Culture Orchid Plants
Tissue Culture Orchid Plants

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 80

35 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Water Plants
Water Plants

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 200

37 நாள்
உணவு-கம்பஹா - Coconut nuts
Coconut nuts

கம்பஹா, உணவு

ரூ 50

38 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - ඔන්සීඩියම් ඔකිඩ්
ඔන්සීඩියම් ඔකිඩ්

அங்கத்துவம்கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 500

41 நாள்
உணவு-கம்பஹா - Kikkat
Kikkat

கம்பஹா, உணவு

ரூ 90

46 நாள்
உணவு-கம்பஹா - Milka chocolate
Milka chocolate

கம்பஹா, உணவு

ரூ 350

46 நாள்
உணவு-கம்பஹா - Toblerone
Toblerone

கம்பஹா, உணவு

ரூ 350

46 நாள்
உணவு-கம்பஹா - Chocolate
Chocolate

கம்பஹா, உணவு

ரூ 390

46 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Vanda Near Blooming
Vanda Near Blooming

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 1,100

55 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Orchids Fox tail
Orchids Fox tail

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 950

55 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Phalanopsis orchid
Phalanopsis orchid

அங்கத்துவம்கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 500

56 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Anthuriam plants
Anthuriam plants

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 350

58 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்