காட்டும் 1-25 of 41 விளம்பரங்கள்

ஜா-எலை உள் உணவு மற்றும் விவசாயம்

பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Wal del tree
Wal del tree

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 60,000

2 மணித்தியாளம்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Orange and Guawa plant
Orange and Guawa plant

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 200

2 நாள்
உணவு-கம்பஹா - Coconut nuts
Coconut nuts

கம்பஹா, உணவு

ரூ 46

2 நாள்
உணவு-கம்பஹா - Sri Lankan Cashew Nut
Sri Lankan Cashew Nut

கம்பஹா, உணவு

ரூ 2,450

2 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Ground Orchids for Sale
Ground Orchids for Sale

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 100

4 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Lucky Plant
Lucky Plant

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 2,000

4 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Royal Palm
Royal Palm

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 4,500

4 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Foxtail palm
Foxtail palm

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 3,000

4 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Orchids Fox tail ( Rhynchostylis)
Orchids Fox tail ( Rhynchostylis)

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 950

6 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Orchids Tolumnia
Orchids Tolumnia

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 250

10 நாள்
உணவு-கம்பஹா - BBQ Ready to Eat
BBQ Ready to Eat

கம்பஹா, உணவு

ரூ 150

11 நாள்
Fresh Vegetables and Fruit

கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

12 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Oncidium
Oncidium

அங்கத்துவம்கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 500

13 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Ground orchid
Ground orchid

அங்கத்துவம்கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 350

13 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Cattalia orchid
Cattalia orchid

அங்கத்துவம்கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 450

13 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - වැන්ඩ ඔකිඩ්
වැන්ඩ ඔකිඩ්

அங்கத்துவம்கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 300

18 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Mokara orchid
Mokara orchid

அங்கத்துவம்கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 600

18 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Dendrobium seedlings
Dendrobium seedlings

அங்கத்துவம்கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 110

19 நாள்
உணவு-கம்பஹா - Whittaker's Premium New Zealand Choc
Whittaker's Premium New Zealand Choc

கம்பஹா, உணவு

ரூ 1,900

20 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Orchids Dendrobium fromThailand
Orchids Dendrobium fromThailand

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 125

22 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - සෙවන ගෟහ සෑදීම
සෙවන ගෟහ සෑදීම

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 190

25 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - Coco Peat (කොහුබත් කුඩු)
Coco Peat (කොහුබත් කුඩු)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 18

25 நாள்
உணவு-கம்பஹா - Black pepper (gammiris)
Black pepper (gammiris)

கம்பஹா, உணவு

ரூ 640

25 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - කර දහයියා (Paddy Seeds Charcoal)
කර දහයියා (Paddy Seeds Charcoal)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 30

27 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - Charcoal (පිරිසිදු අඟුරු )
Charcoal (පිරිසිදු අඟුරු )

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 50

27 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்