காட்டும் 1-25 of 37 விளம்பரங்கள்

ஜா-எலை உள் உணவு மற்றும் விவசாயம்

பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - දෙව්මිණි පැළ තාවන
දෙව්මිණි පැළ තාවන

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 100

1 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - # Water Plants
# Water Plants

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 1,500

7 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Water Plants
Water Plants

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 1,000

8 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - Green Tea (Gunpowder)
Green Tea (Gunpowder)

கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 380

10 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Vanda orchid
Vanda orchid

அங்கத்துவம்கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 250

12 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Adenium (ජපන් අරලිය)
Adenium (ජපන් අරලිය)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 500

12 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Orange plant
Orange plant

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 150

13 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Mokara orchid
Mokara orchid

அங்கத்துவம்கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 600

18 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Orchid species
Orchid species

அங்கத்துவம்கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 500

18 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Platycerium (staghorn)
Platycerium (staghorn)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 2,500

18 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - Compost (100% High Quality)
Compost (100% High Quality)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 65

18 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Dendrobium orchid plant
Dendrobium orchid plant

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 500

19 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Orchid oncedium
Orchid oncedium

அங்கத்துவம்கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 350

20 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Vanilla plants
Vanilla plants

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 100

23 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - Coco Peat (කොහුබත් කුඩු)
Coco Peat (කොහුබත් කුඩු)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 18

24 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - කර දහයියා (Paddy Seeds Charcoal)
කර දහයියා (Paddy Seeds Charcoal)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 30

26 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - Charcoal (පිරිසිදු අඟුරු )
Charcoal (පිරිසිදු අඟුරු )

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 50

26 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - Coconut Husk Chips (පොල් ලෙලි චිප්ස්)
Coconut Husk Chips (පොල් ලෙලි චිප්ස්)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 50

27 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - Cow Dung (ගාල් ගොම කුඩු)
Cow Dung (ගාල් ගොම කුඩු)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 50

28 நாள்
Pol(coconut) kohubath uwamani

கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

30 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - Gammiris (black pepper)
Gammiris (black pepper)

கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 850

32 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Orchids Grammtophyllum ( GIANT )
Orchids Grammtophyllum ( GIANT )

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 600

32 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Orchids Fox tail ( Rhynchostylis)
Orchids Fox tail ( Rhynchostylis)

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 350

33 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Ornamental plants
Ornamental plants

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 600

34 நாள்
உணவு-கம்பஹா - Chicken Products
Chicken Products

கம்பஹா, உணவு

ரூ 350

36 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்