காட்டும் 1-25 of 34 விளம்பரங்கள்

அம்பாந்தோட்டை உள் உணவு மற்றும் விவசாயம்

விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அம்பாந்தோட்டை - Kt12 harvest combine machine
Kt12 harvest combine machine

அம்பாந்தோட்டை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 1,000,000

2 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அம்பாந்தோட்டை - KUBOTA 4 WELL
KUBOTA 4 WELL

அம்பாந்தோட்டை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 2,400,000

5 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அம்பாந்தோட்டை - Combine Harvester
Combine Harvester

அம்பாந்தோட்டை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 1,700,000

7 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அம்பாந்தோட்டை - Combine Harvester
Combine Harvester

அம்பாந்தோட்டை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 1,500,000

7 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-அம்பாந்தோட்டை - Nuga tree
Nuga tree

அம்பாந்தோட்டை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 20

12 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அம்பாந்தோட்டை - Mubota Harvester
Mubota Harvester

அம்பாந்தோட்டை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 375,000

12 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அம்பாந்தோட்டை - Harvester
Harvester

அம்பாந்தோட்டை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 1,700,000

12 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-அம்பாந்தோட்டை - Anthuriya pochchi
Anthuriya pochchi

அம்பாந்தோட்டை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 1,000

12 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அம்பாந்தோட்டை - DN-XIA SUPER saha THATTUWA
DN-XIA SUPER saha THATTUWA

அம்பாந்தோட்டை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 700,000

19 நாள்
உணவு-அம்பாந்தோட்டை - ගස් කජ්ජු
ගස් කජ්ජු

அம்பாந்தோட்டை, உணவு

ரூ 460

23 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-அம்பாந்தோட்டை - Hybrid Malaysian SEEDLESS watermelon
Hybrid Malaysian SEEDLESS watermelon

அம்பாந்தோட்டை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 2,400

23 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அம்பாந்தோட்டை - Dimo Class Harvester with trailer
Dimo Class Harvester with trailer

அம்பாந்தோட்டை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 1,700,000

24 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அம்பாந்தோட்டை - Kubota harvester
Kubota harvester

அம்பாந்தோட்டை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 1,550,000

24 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அம்பாந்தோட்டை - Kubota auto Combine harvester
Kubota auto Combine harvester

அம்பாந்தோட்டை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 2,350,000

28 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அம்பாந்தோட்டை - Harvester
Harvester

அம்பாந்தோட்டை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 550,000

28 நாள்
உணவு-அம்பாந்தோட்டை - කාබනික වෙදගොටුකොළ
කාබනික වෙදගොටුකොළ

அம்பாந்தோட்டை, உணவு

ரூ 40

29 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-அம்பாந்தோட்டை - වී විකිණීමට
වී විකිණීමට

அம்பாந்தோட்டை, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 40

30 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அம்பாந்தோட்டை - Harvest Machine
Harvest Machine

அம்பாந்தோட்டை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 1,200,000

30 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-அம்பாந்தோட்டை - Pepper plants
Pepper plants

அம்பாந்தோட்டை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 35

31 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-அம்பாந்தோட்டை - Kesel pala (puwalu)
Kesel pala (puwalu)

அம்பாந்தோட்டை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 60

31 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அம்பாந்தோட்டை - Combain harvester
Combain harvester

அம்பாந்தோட்டை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 1,200,000

31 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அம்பாந்தோட்டை - Dancy Super Hawaster
Dancy Super Hawaster

அம்பாந்தோட்டை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 350,000

34 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-அம்பாந்தோட்டை - 3000 mature ocrchid plants
3000 mature ocrchid plants

அம்பாந்தோட்டை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 300

34 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-அம்பாந்தோட்டை - Komarika Aloe Vera කෝමාරිකා පැල
Komarika Aloe Vera කෝමාරිකා පැල

அம்பாந்தோட்டை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 60

35 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அம்பாந்தோட்டை - Mubota tractor ගොයම් කපන යන්ත්‍රය
Mubota tractor ගොයම් කපන යන්ත්‍රය

அம்பாந்தோட்டை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 550,000

36 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்