காட்டும் 1-25 of 33 விளம்பரங்கள்

அம்பாந்தோட்டை உள் உணவு மற்றும் விவசாயம்

பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-அம்பாந்தோட்டை - Pineapple Plants
Pineapple Plants

அம்பாந்தோட்டை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 16

முதல் விளம்பரம்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-அம்பாந்தோட்டை - Water plants
Water plants

அம்பாந்தோட்டை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 500

1 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-அம்பாந்தோட்டை - Pineapple Plants
Pineapple Plants

அம்பாந்தோட்டை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 16

விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அம்பாந்தோட்டை - Maha taktar nagulak wikinimata
Maha taktar nagulak wikinimata

அம்பாந்தோட்டை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 55,000

1 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அம்பாந்தோட்டை - Kubota Hawastar
Kubota Hawastar

அம்பாந்தோட்டை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 2,420,000

1 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-அம்பாந்தோட்டை - Albert Green berg Water Lily
Albert Green berg Water Lily

அம்பாந்தோட்டை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 1,500

2 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-அம்பாந்தோட்டை - Mubota harvester
Mubota harvester

அம்பாந்தோட்டை, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 380,000

2 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-அம்பாந்தோட்டை - සීනි බට්ටෝ
සීනි බට්ටෝ

அம்பாந்தோட்டை, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 300

4 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அம்பாந்தோட்டை - Kubota Hawaster
Kubota Hawaster

அம்பாந்தோட்டை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 4,750,000

6 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-அம்பாந்தோட்டை - Thuba pala
Thuba pala

அம்பாந்தோட்டை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 40

7 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-அம்பாந்தோட்டை - Oyster bimmal
Oyster bimmal

அம்பாந்தோட்டை, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 330

10 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அம்பாந்தோட்டை - Claas crop tiger
Claas crop tiger

அம்பாந்தோட்டை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 1,300,000

13 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அம்பாந்தோட்டை - 4×4 ගොයම් කපන යන්ත්‍රයක්
4×4 ගොයම් කපන යන්ත්‍රයක්

அம்பாந்தோட்டை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 2,695,000

13 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அம்பாந்தோட்டை - Kubota DC 68 G
Kubota DC 68 G

அம்பாந்தோட்டை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 1,500,000

13 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-அம்பாந்தோட்டை - Komarika කෝමාරිකා පැල සපයනු ලැබේ
Komarika කෝමාරිකා පැල සපයනු ලැබේ

அம்பாந்தோட்டை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 20

13 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அம்பாந்தோட்டை - Mubota Harvester
Mubota Harvester

அம்பாந்தோட்டை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 440,000

17 நாள்
உணவு-அம்பாந்தோட்டை - කෙසෙල්
කෙසෙල්

அம்பாந்தோட்டை, உணவு

ரூ 40

19 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அம்பாந்தோட்டை - Kubota parts
Kubota parts

அம்பாந்தோட்டை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 15,000

20 நாள்
உணவு-அம்பாந்தோட்டை - Pineapple
Pineapple

அம்பாந்தோட்டை, உணவு

ரூ 100

21 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-அம்பாந்தோட்டை - Gammiris pela
Gammiris pela

அம்பாந்தோட்டை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 30

22 நாள்
உணவு-அம்பாந்தோட்டை - මඤ්ඤොක්කා
මඤ්ඤොක්කා

அம்பாந்தோட்டை, உணவு

ரூ 35

23 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-அம்பாந்தோட்டை - Finance tree
Finance tree

அம்பாந்தோட்டை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 10,000

27 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-அம்பாந்தோட்டை - Komarika Aloe Vera කෝමාරිකා පැල
Komarika Aloe Vera කෝමාරිකා පැල

அம்பாந்தோட்டை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 20

30 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அம்பாந்தோட்டை - Mubota cambine harvester
Mubota cambine harvester

அம்பாந்தோட்டை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 525,000

32 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-அம்பாந்தோட்டை - Agricultural Salt / Coconut fertilzer
Agricultural Salt / Coconut fertilzer

அம்பாந்தோட்டை, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 7,500

34 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-அம்பாந்தோட்டை - Lady Jane Plants
Lady Jane Plants

அம்பாந்தோட்டை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 500

35 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்