காட்டும் 1-21 of 21 விளம்பரங்கள்

கம்பஹா உள் மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - Cow Dung (ගාල් ගොම කුඩු)
Cow Dung (ගාල් ගොම කුඩු)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 50

1 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - Potting Soil
Potting Soil

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 450

14 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - Coco Peat
Coco Peat

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 450

16 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - Compost
Compost

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 350

16 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - Yoghurt
Yoghurt

கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 24

18 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - කුකුල් පොහොර විකිණීමට ඇත/Poultry litter
කුකුල් පොහොර විකිණීමට ඇත/Poultry litter

கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 120

19 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - Coconut Husk Chips (පොල් ලෙලි කැබලි)
Coconut Husk Chips (පොල් ලෙලි කැබලි)

கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 28

28 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - Fatty Acid
Fatty Acid

கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 120

39 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - Olive Oil
Olive Oil

கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 1,300

42 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - පොල් (ලෙලි ගසන ලද)
පොල් (ලෙලි ගසන ලද)

கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 65

42 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - Olive Oil
Olive Oil

கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 1,200

42 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - Compost (100% High Quality)
Compost (100% High Quality)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 65

50 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - Export Quality Nutmeg
Export Quality Nutmeg

கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 850

53 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - Export Quality Garcinia (Goraka)
Export Quality Garcinia (Goraka)

கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 450

53 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - Export Quality White Pepper
Export Quality White Pepper

கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 2,150

54 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - Export Quality Clove
Export Quality Clove

கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 1,450

54 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - Export Quality Black Pepper
Export Quality Black Pepper

கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 750

54 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - Coco Peat (කොහුබත් කුඩු)
Coco Peat (කොහුබත් කුඩු)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 18

56 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - කර දහයියා (Paddy Seeds Charcoal)
කර දහයියා (Paddy Seeds Charcoal)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 30

58 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - Charcoal (පිරිසිදු අඟුරු )
Charcoal (පිරිසිදු අඟුරු )

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 50

58 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-கம்பஹா - Coconut Husk Chips (පොල් ලෙලි චිප්ස්)
Coconut Husk Chips (පොල් ලෙලි චිප්ස්)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 50

58 நாள்

பக்கம் 1 என்ற 1

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்