வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
விலை (ரூ)

-

மாதிரி ஆண்டு

-

தூரம்

-

Engine capacity

-

காட்டும் 1-25 of 306 விளம்பரங்கள்

காலி உள் வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-காலி - Toyota KR 42 2001
Toyota KR 42 2001

180,000 கி.மீ

காலி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 3,490,000

முதல் விளம்பரம்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-காலி - Nissan Vanette 1995
Nissan Vanette 1995

150,000 கி.மீ

காலி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 1,740,000

முதல் விளம்பரம்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-காலி - Toyota KDH HIROOF 223 2015
Toyota KDH HIROOF 223 2015

74,000 கி.மீ

காலி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 8,625,000

வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-காலி - Toyota CR27 Loto 1996
Toyota CR27 Loto 1996

185,000 கி.மீ

காலி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,725,000

வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-காலி - Toyota KR 42 2001
Toyota KR 42 2001

180,000 கி.மீ

காலி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 3,490,000

வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-காலி - Tata City Ride 2012
Tata City Ride 2012

150,000 கி.மீ

காலி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,000,000

1 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-காலி - Mahindra Bolero maxitruck 2012
Mahindra Bolero maxitruck 2012

43,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்காலி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 1,170,000

1 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-காலி - Foton Double 2014
Foton Double 2014

50,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்காலி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 775,000

1 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-காலி - Micro Loader 2015
Micro Loader 2015

25,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்காலி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 1,080,000

1 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-காலி - Mazda Bongo 1997
Mazda Bongo 1997

200,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்காலி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,100,000

1 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-காலி - Unimo Lokka 2013
Unimo Lokka 2013

40,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்காலி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 725,000

1 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-காலி - Tata Dimo Batta 2007
Tata Dimo Batta 2007

160,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்காலி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 475,000

1 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-காலி - Tata Dimo Batta 2010
Tata Dimo Batta 2010

130,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்காலி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 625,000

1 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-காலி - Nissan Vanette Lion Face 2001
Nissan Vanette Lion Face 2001

100,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்காலி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 1,650,000

1 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-காலி - Unimo Lokka 2013
Unimo Lokka 2013

14,364 கி.மீ

அங்கத்துவம்காலி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 760,000

1 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-காலி - Isuzu tipper 2008
Isuzu tipper 2008

147,583 கி.மீ

காலி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 4,675,000

வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-காலி - Toyota KDH200 GL 2007
Toyota KDH200 GL 2007

107,124 கி.மீ

காலி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 5,890,000

வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-காலி - Ashok Leyland Turbo 2012
Ashok Leyland Turbo 2012

150,000 கி.மீ

காலி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 3,875,000

வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-காலி - Suzuki Every 2010
Suzuki Every 2010

50,000 கி.மீ

காலி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,350,000

1 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-காலி - Mahindra bolero 2013
Mahindra bolero 2013

15,049 கி.மீ

காலி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 1,375,000

1 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-காலி - Nissan Vanette 1996
Nissan Vanette 1996

200,000 கி.மீ

காலி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 1,550,000

1 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-காலி - Toyota KDH 201GL 2007
Toyota KDH 201GL 2007

185,000 கி.மீ

காலி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 5,750,000

1 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-காலி - Ashok Leyland TUSKER SUPER 1994
Ashok Leyland TUSKER SUPER 1994

52,203 கி.மீ

காலி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 775,000

1 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-காலி - Nissan Caravan QD 32 1998
Nissan Caravan QD 32 1998

200,000 கி.மீ

காலி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 3,890,000

1 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-காலி - Toyota KDH 201 2015
Toyota KDH 201 2015

62,000 கி.மீ

காலி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 8,475,000

1 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-காலி - Toyota dolphin hiace 1990
Toyota dolphin hiace 1990

595,922 கி.மீ

காலி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,850,000

2 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-காலி - Toyota Super custom 1995
Toyota Super custom 1995

242,494 கி.மீ

காலி, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 3,000,000

2 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்