வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
விலை (ரூ)

-

பருமன்

-

காட்டும் 1-25 of 32 விளம்பரங்கள்

காலி உள் குடியிருப்புகள்

குடியிருப்புகள்-காலி - Luxury Apartment In Galle | Unit E2
Luxury Apartment In Galle | Unit E2

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்காலி, குடியிருப்புகள்

ரூ 20,500,000

9 நாள்
குடியிருப்புகள்-காலி - Luxury Apartment In Galle | Unit K2
Luxury Apartment In Galle | Unit K2

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்காலி, குடியிருப்புகள்

ரூ 21,250,000

9 நாள்
குடியிருப்புகள்-காலி - Luxury Apartment In Galle | Unit A3
Luxury Apartment In Galle | Unit A3

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்காலி, குடியிருப்புகள்

ரூ 27,500,000

9 நாள்
குடியிருப்புகள்-காலி - Luxury Apartment In Galle | Unit B3
Luxury Apartment In Galle | Unit B3

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்காலி, குடியிருப்புகள்

ரூ 19,500,000

9 நாள்
குடியிருப்புகள்-காலி - Luxury Apartment In Galle | Unit H3
Luxury Apartment In Galle | Unit H3

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்காலி, குடியிருப்புகள்

ரூ 28,000,000

9 நாள்
குடியிருப்புகள்-காலி - Luxury Apartment In Galle | Unit A2
Luxury Apartment In Galle | Unit A2

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்காலி, குடியிருப்புகள்

ரூ 28,000,000

9 நாள்
குடியிருப்புகள்-காலி - Luxury Apartment In Galle | Unit G3
Luxury Apartment In Galle | Unit G3

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்காலி, குடியிருப்புகள்

ரூ 20,750,000

9 நாள்
குடியிருப்புகள்-காலி - Luxury Apartment In Galle | Unit J2
Luxury Apartment In Galle | Unit J2

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்காலி, குடியிருப்புகள்

ரூ 21,250,000

9 நாள்
குடியிருப்புகள்-காலி - Luxury Apartment In Galle | Unit H2
Luxury Apartment In Galle | Unit H2

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்காலி, குடியிருப்புகள்

ரூ 28,750,000

9 நாள்
குடியிருப்புகள்-காலி - Luxury Apartment In Galle | Unit G2
Luxury Apartment In Galle | Unit G2

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்காலி, குடியிருப்புகள்

ரூ 23,250,000

9 நாள்
குடியிருப்புகள்-காலி - Luxury Apartment In Galle | Unit F2
Luxury Apartment In Galle | Unit F2

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்காலி, குடியிருப்புகள்

ரூ 31,500,000

9 நாள்
குடியிருப்புகள்-காலி - Luxury Apartment In Galle | Unit D2
Luxury Apartment In Galle | Unit D2

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்காலி, குடியிருப்புகள்

ரூ 20,500,000

9 நாள்
குடியிருப்புகள்-காலி - Luxury Apartment In Galle | Unit C2
Luxury Apartment In Galle | Unit C2

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்காலி, குடியிருப்புகள்

ரூ 28,000,000

9 நாள்
குடியிருப்புகள்-காலி - Luxury Apartment In Galle | Unit B2
Luxury Apartment In Galle | Unit B2

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்காலி, குடியிருப்புகள்

ரூ 20,250,000

9 நாள்
குடியிருப்புகள்-காலி - Luxury Apartment In Galle | Unit K3
Luxury Apartment In Galle | Unit K3

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்காலி, குடியிருப்புகள்

ரூ 19,500,000

12 நாள்
குடியிருப்புகள்-காலி - Apartment in Galle
Apartment in Galle

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

காலி, குடியிருப்புகள்

ரூ 9,800,000

36 நாள்
குடியிருப்புகள்-காலி - Luxury Apartment In Galle | Unit J9
Luxury Apartment In Galle | Unit J9

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்காலி, குடியிருப்புகள்

ரூ 25,000,000

45 நாள்
குடியிருப்புகள்-காலி - Luxury Apartment In Galle | Unit H7
Luxury Apartment In Galle | Unit H7

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்காலி, குடியிருப்புகள்

ரூ 36,000,000

45 நாள்
குடியிருப்புகள்-காலி - Luxury Apartment In Galle | Unit C7
Luxury Apartment In Galle | Unit C7

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்காலி, குடியிருப்புகள்

ரூ 36,500,000

45 நாள்
குடியிருப்புகள்-காலி - Luxury Apartment In Galle | Unit C9
Luxury Apartment In Galle | Unit C9

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்காலி, குடியிருப்புகள்

ரூ 38,000,000

45 நாள்
குடியிருப்புகள்-காலி - Luxury Apartment In Galle | Unit K9
Luxury Apartment In Galle | Unit K9

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்காலி, குடியிருப்புகள்

ரூ 26,000,000

45 நாள்
குடியிருப்புகள்-காலி - Luxury Apartment In Galle | Unit A10
Luxury Apartment In Galle | Unit A10

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்காலி, குடியிருப்புகள்

ரூ 35,750,000

45 நாள்
குடியிருப்புகள்-காலி - Luxury Apartment In Galle | Unit K9
Luxury Apartment In Galle | Unit K9

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்காலி, குடியிருப்புகள்

ரூ 25,000,000

45 நாள்
குடியிருப்புகள்-காலி - Luxury Apartment In Galle | Unit G9
Luxury Apartment In Galle | Unit G9

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்காலி, குடியிருப்புகள்

ரூ 28,250,000

45 நாள்
குடியிருப்புகள்-காலி - Luxury Apartment In Galle | Unit F9
Luxury Apartment In Galle | Unit F9

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்காலி, குடியிருப்புகள்

ரூ 41,000,000

45 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்