காட்டும் 1-25 of 107 விளம்பரங்கள்

தெஹிவளை உள் பாகங்களும் அறைகளும்

பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Room For Rent In Dehiwala
Room For Rent In Dehiwala

படுக்கை: 2, குளியல்: 3

கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 8,000 மாதத்துக்கு

முதல் விளம்பரம்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Annex for Rent Dehiwala
Annex for Rent Dehiwala

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 22,000 மாதத்துக்கு

10 நிமிடங்கள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Room for Rent in Dehiwala
Room for Rent in Dehiwala

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 11,000 மாதத்துக்கு

5 மணித்தியாளம்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Annex for Rent in Kalubowila
Annex for Rent in Kalubowila

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 20,000 மாதத்துக்கு

1 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - 1BR Annex For Rent In Dehiwala
1BR Annex For Rent In Dehiwala

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 25,000 மாதத்துக்கு

1 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Room for Rent - Dehiwala
Room for Rent - Dehiwala

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 15,000 மாதத்துக்கு

2 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Annex for rent - Dehiwala
Annex for rent - Dehiwala

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 15,000 மாதத்துக்கு

2 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Annex in 1st Floor Dehiwala
Annex in 1st Floor Dehiwala

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 60,000 மாதத்துக்கு

2 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Room for Rent- Dehiwala
Room for Rent- Dehiwala

படுக்கை: 3, குளியல்: 1

கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 6,000 மாதத்துக்கு

3 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Upstair 3 Bedroom Unit for Rent Dehiwala
Upstair 3 Bedroom Unit for Rent Dehiwala

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 40,000 மாதத்துக்கு

4 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Annex for Rent in Kalubowila
Annex for Rent in Kalubowila

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 20,000 மாதத்துக்கு

7 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Room for rent in Dehiwala
Room for rent in Dehiwala

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 19,000 மாதத்துக்கு

9 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Room for Rent - Dehiwala
Room for Rent - Dehiwala

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 18,000 மாதத்துக்கு

10 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Room For Rent (Only Lady or Female Student) Dehiwala
Room For Rent (Only Lady or Female Student) Dehiwala

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 16,000 மாதத்துக்கு

10 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Annex for rent in Attidiya
Annex for rent in Attidiya

படுக்கை: 3, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 37,000 மாதத்துக்கு

11 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Room for rent in Dehiwala Only Ladies (single/ sharing basis)
Room for rent in Dehiwala Only Ladies (single/ sharing basis)

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 22,000 மாதத்துக்கு

12 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Annex for rent - Dehiwala
Annex for rent - Dehiwala

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 28,000 மாதத்துக்கு

12 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Room for Rent in Dehiwala
Room for Rent in Dehiwala

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 175,000 மாதத்துக்கு

12 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Annex for Rent - Dehiwala
Annex for Rent - Dehiwala

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 40,000 மாதத்துக்கு

13 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Boarding for Girls Dehiwala
Boarding for Girls Dehiwala

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 13,000 மாதத்துக்கு

13 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Rooms for rent in Dehiwala
Rooms for rent in Dehiwala

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 8,000 மாதத்துக்கு

13 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Annex for rent - Dehiwala
Annex for rent - Dehiwala

படுக்கை: 6, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 12,000 மாதத்துக்கு

14 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - A Single Room for Rent at Kalubowila-Dehiwala
A Single Room for Rent at Kalubowila-Dehiwala

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 13,000 மாதத்துக்கு

15 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Annex for Rent Dehiwala
Annex for Rent Dehiwala

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 50,000 மாதத்துக்கு

15 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Annex for rent in Dehiwala
Annex for rent in Dehiwala

படுக்கை: 3, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 40,000 மாதத்துக்கு

15 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Room for Rent in Kalubowila
Room for Rent in Kalubowila

படுக்கை: 5, குளியல்: 1

கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 8,000 மாதத்துக்கு

15 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்