காட்டும் 1-25 of 136 விளம்பரங்கள்

தெஹிவளை உள் நிலம்

நிலம்-கொழும்பு - 7.22p Land For Sale Dehiwala
7.22p Land For Sale Dehiwala

7.22 பேர்ச்

கொழும்பு, நிலம்

ரூ 2,700,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

முதல் விளம்பரம்
நிலம்-கொழும்பு - Land for sale - Anderson Road, Dehiwala
Land for sale - Anderson Road, Dehiwala

10.5 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 3,000,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

முதல் விளம்பரம்
நிலம்-கொழும்பு - Beautiful Block of land in Kalubowila
Beautiful Block of land in Kalubowila

20.0 பேர்ச்

கொழும்பு, நிலம்

ரூ 2,850,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

6 மணித்தியாளம்
நிலம்-கொழும்பு - Premium Land for Sale in Dehiwala
Premium Land for Sale in Dehiwala

21.2 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 3,000,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

1 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Residential Land for sale in Dehiwala
Residential Land for sale in Dehiwala

12.0 பேர்ச்

கொழும்பு, நிலம்

ரூ 3,500,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

1 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for sale - Dehiwala
Land for sale - Dehiwala

16.0 பேர்ச்

கொழும்பு, நிலம்

ரூ 50,000,000 மொத்த

2 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for sale in Dehiwala
Land for sale in Dehiwala

6.75 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 15,862,500 மொத்த

2 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Prime Land for Sale in Kalubowila
Prime Land for Sale in Kalubowila

15.0 பேர்ச்

கொழும்பு, நிலம்

ரூ 3,300,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

3 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Dehiwala - Land for sale MCP P691
Dehiwala - Land for sale MCP P691

22.2 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 5,550,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

3 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for sale Dehiwala
Land for sale Dehiwala

13.3 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 2,750,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

3 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - 7p Land in Attidiya
7p Land in Attidiya

7.0 பேர்ச்

கொழும்பு, நிலம்

ரூ 2,000,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

3 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land For Sale In Dehiwala
Land For Sale In Dehiwala

8.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 12,000,000 மொத்த

3 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for sale in Dehiwala
Land for sale in Dehiwala

13.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 4,000,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

3 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Old House with Land for Sale Kalubowila
Old House with Land for Sale Kalubowila

4.7 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 11,500,000 மொத்த

3 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for sale in Dehiwala
Land for sale in Dehiwala

5.0 பேர்ச்

கொழும்பு, நிலம்

ரூ 3,000,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

3 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land For Sale in Dehiwala
Land For Sale in Dehiwala

18.0 பேர்ச்

கொழும்பு, நிலம்

ரூ 2,600,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

5 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Kalubovila | Land for Sale L0570
Kalubovila | Land for Sale L0570

18.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 2,200,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

6 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Dehiwala, Land for Sale LL535
Dehiwala, Land for Sale LL535

17.1 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 3,550,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

6 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Bare Land For Sale | Dehiwala
Bare Land For Sale | Dehiwala

6.9 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 14,000,000 மொத்த

6 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - 15+17 Perch Land for sale in Dehiwala
15+17 Perch Land for sale in Dehiwala

32.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 3,000,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

6 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for Sale in Athidiya
Land for Sale in Athidiya

10.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 1,200,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

7 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - LAND FOR SALE IN DEHIWALA
LAND FOR SALE IN DEHIWALA

10.8 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 43,200,000 மொத்த

8 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - 14 P LAND for sale in DEHIWALA
14 P LAND for sale in DEHIWALA

14.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 2,400,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

8 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - LAND FOR SALE (Near Hill Street)
LAND FOR SALE (Near Hill Street)

10.5 பேர்ச்

கொழும்பு, நிலம்

ரூ 45,000,000 மொத்த

8 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - 40 P COMMERCIAL LAND DEHIWALA
40 P COMMERCIAL LAND DEHIWALA

40.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 3,350,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

9 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Commercial Land for Sale in Dehiwala
Commercial Land for Sale in Dehiwala

11.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 9,000,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

9 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - 13.4 P LAND HOUSE FOR SALE PEPILIYANA
13.4 P LAND HOUSE FOR SALE PEPILIYANA

13.4 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 25,500,000 மொத்த

10 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்