காட்டும் 1-25 of 136 விளம்பரங்கள்

தெஹிவளை உள் நிலம்

நிலம்-கொழும்பு - Land for Sale - Dehiwala
Land for Sale - Dehiwala

8.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 2,750,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

முதல் விளம்பரம்
நிலம்-கொழும்பு - 20P exclusive block nadimala Dehiwala
20P exclusive block nadimala Dehiwala

20.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 2,700,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

முதல் விளம்பரம்
நிலம்-கொழும்பு - 40 P COMMERCIAL LAND DEHIWALA
40 P COMMERCIAL LAND DEHIWALA

40.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 3,350,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

41 நிமிடங்கள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for sale in Dehiwala
Land for sale in Dehiwala

12.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 2,600,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

1 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Commercial Land for Sale in Dehiwala
Commercial Land for Sale in Dehiwala

11.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 7,000,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

1 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for Sale in Dehiwala [LS13]
Land for Sale in Dehiwala [LS13]

29.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 3,500,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

1 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for Sale in Dehiwala - Nedimala
Land for Sale in Dehiwala - Nedimala

16.0 பேர்ச்

கொழும்பு, நிலம்

ரூ 2,800,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

1 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - 60 P SUPER COMMERCIAL LAND DEHIWALA
60 P SUPER COMMERCIAL LAND DEHIWALA

63.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 10,000,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

1 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - 8P Sale at kaudana Broadway rd, Dehiwala
8P Sale at kaudana Broadway rd, Dehiwala

8.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 29,500,000 மொத்த

2 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for Sale Dehiwala
Land for Sale Dehiwala

10.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 30,000,000 மொத்த

2 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for sale -Dehiwela
Land for sale -Dehiwela

9.3 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 3,500,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

2 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - 10P Land with property sale in Dehiwala
10P Land with property sale in Dehiwala

10.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 3,300,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

3 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - 18p Land sale in Dehiwala
18p Land sale in Dehiwala

18.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 2,600,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

4 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for Sale - Dehiwala
Land for Sale - Dehiwala

8.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 2,750,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

4 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - 21 perches land for sale with 20 ft Road- Dehiwala
21 perches land for sale with 20 ft Road- Dehiwala

21.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 5,700,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

4 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for APARTMENT COMPLEX in DEHIWALA
Land for APARTMENT COMPLEX in DEHIWALA

22.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 2,750,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

4 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land For Sale | Dehiwala
Land For Sale | Dehiwala

7.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 13,500,000 மொத்த

4 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for Sale - Dehiwala
Land for Sale - Dehiwala

27.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 1,900,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

5 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - 76 P RES / COMMER LAND SALE AT DEHIWALA
76 P RES / COMMER LAND SALE AT DEHIWALA

76.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 4,500,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

5 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for Sale - Dehiwala
Land for Sale - Dehiwala

7.0 பேர்ச்

கொழும்பு, நிலம்

ரூ 3,100,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

5 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - 63 P COMMERCIAL LAND SALE DEHIWALA
63 P COMMERCIAL LAND SALE DEHIWALA

63.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 10,000,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

5 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for Sale Dehiwala
Land for Sale Dehiwala

12.5 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 1,760,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

6 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land For Sale in Dehiwala
Land For Sale in Dehiwala

18.07 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 2,700,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

6 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for Sale - Dehiwala
Land for Sale - Dehiwala

28.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 1,900,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

7 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for Sale in Nadimala Dehiwala
Land for Sale in Nadimala Dehiwala

27.0 பேர்ச்

கொழும்பு, நிலம்

ரூ 2,000,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

7 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Property Sale in Land Value Kalubowila
Property Sale in Land Value Kalubowila

8.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 24,000,000 மொத்த

8 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Residential Land For Sale in Kalubowila
Residential Land For Sale in Kalubowila

12.7 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 38,100,000 மொத்த

9 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்