காட்டும் 1-25 of 133 விளம்பரங்கள்

தெஹிவளை உள் குடியிருப்புகள்

குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Dehiwala Marine drive 3 BR apartment
Dehiwala Marine drive 3 BR apartment

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 19,900,000

முதல் விளம்பரம்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - 3 BR specious new apartment dehiwala
3 BR specious new apartment dehiwala

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 18,500,000

முதல் விளம்பரம்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Luxury Apartment - Dehiwala
Luxury Apartment - Dehiwala

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 19,600,000

1 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Luxury Apartment - Dehiwala
Luxury Apartment - Dehiwala

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 20,880,000

1 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - New 2 BR Apartment for Sale Dehiwala
New 2 BR Apartment for Sale Dehiwala

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 20,000,000

1 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - LUXURY APARTMENT DEHIWALA
LUXURY APARTMENT DEHIWALA

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 19,900,000

1 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - LUXURY APARTMENT DEHIWELA
LUXURY APARTMENT DEHIWELA

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 22,100,000

1 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Luxury Apartment for sale in Dehiwala
Luxury Apartment for sale in Dehiwala

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 21,100,000

1 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - LUXURY APARTMENT DEHIWELA
LUXURY APARTMENT DEHIWELA

படுக்கை: 4, குளியல்: 4

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 24,600,000

1 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - LUXURY APARTMENT DEHIWALA
LUXURY APARTMENT DEHIWALA

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 19,900,000

1 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - BUDGET APARTMENT FOR SALE IN DEHIWALA
BUDGET APARTMENT FOR SALE IN DEHIWALA

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 14,000,000

2 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Apartment For Sale in Dehiwala
Apartment For Sale in Dehiwala

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 20,000,000

2 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Live Better at 3 Bed Rooms/Dehiwala
Live Better at 3 Bed Rooms/Dehiwala

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 22,000,000

2 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Apartment in Dehiwala
Apartment in Dehiwala

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 11,900,000

4 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - BRANDNEW APARTMENT FOR SALE WELLAWATTE
BRANDNEW APARTMENT FOR SALE WELLAWATTE

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 25,000,000

4 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - New Apartment For Sale In Dehiwala
New Apartment For Sale In Dehiwala

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 20,000,000

5 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Dehiwala Marine drive 3 BR apartment
Dehiwala Marine drive 3 BR apartment

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 19,900,000

5 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Blue Ocean Apartment @ Wellawatta
Blue Ocean Apartment @ Wellawatta

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 20,900,000

6 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Apartment in Dehiwala
Apartment in Dehiwala

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 22,000,000

6 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - LUXURY APARTMENT - DEHIWELA
LUXURY APARTMENT - DEHIWELA

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 17,750,000

6 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - LUXURY APARTMENT DEHIWELA
LUXURY APARTMENT DEHIWELA

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 19,240,000

6 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Blue Ocean Apartment @ Dehiwala
Blue Ocean Apartment @ Dehiwala

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 20,000,000

7 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Apartment at 2 Bed Rooms/Dehiwala
Apartment at 2 Bed Rooms/Dehiwala

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 15,500,000

9 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - 2 Bed Rooms.3rd floor.Dehiwala
2 Bed Rooms.3rd floor.Dehiwala

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 18,000,000

9 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - 6FLOOR ARCHITECT LUXURY APT DEHIWALA
6FLOOR ARCHITECT LUXURY APT DEHIWALA

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 20,910,000

10 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Lovely apartment for sale in Dehiwala
Lovely apartment for sale in Dehiwala

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 27,000,000

11 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Apartment For Sale in Dehiwala
Apartment For Sale in Dehiwala

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 21,000,000

12 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்